Filtrowanie
30.01.2012

Likwidować ograniczenia infrastruktury na Śląsku

W urzędzie marszałkowskim województwa śląskiego 27 stycznia odbyła się branżowa debata na temat ograniczeń infrastrukturalnych na obszarze aglomeracji miejskich, ze szczególnym uwzględnieniem GOP.

30.01.2012

Umowa na pełnienie nadzoru nad modernizacją linii Warszawa – Gdynia, obszar LCS Iława, LCS Malbork podpisana

26 stycznia 2012 roku zawarto umowę na pełnienie nadzoru nad modernizacją linii kolejowej E65 Warszawa – Gdynia na obszarze LCS Iława, LCS Malbork. Wykonawcą prac zostało konsorcjum  Hal-crow Group Limited / EGIS Poland Sp. z o.o.

30.01.2012

Zawarto dwie umowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

19 stycznia 2012 roku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały dwie umowy: na działania informacyjne i promujące oraz na nadzór inwestorski w ramach projektu budowy Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej.

30.01.2012

Podpisanie umowy na nadzór nad rewitalizacją i modernizacją linii kolejowych Olsztyn – Szczytno – Szymany

 26 stycznia 2012r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę z SAFEGE Parc de I' Ile Francja, w imieniu której działa: SAFEGE Oddział w Polsce  na nadzór nad realizacją zadania pn. „Rewitalizacja i modernizacja linii kolejowych Olsztyn – Szczytno – Szymany (odcinek Olsztyn – Szczytno – linia kolejowa nr 219 i odcinek Szymany – Szczytno – linia kolejowa nr 35) jako kolejowe połączenie...

27.01.2012

Dla bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych

Na podsumowaniu VII edycji kampanii społecznej Bezpieczny przejazd - Zatrzymaj się i Żyj! spotkali się 25 i 26 stycznia br organizatorzy i główni animatorzy przedsięwzięcia z PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

26.01.2012

Podpisanie umowy na nadzór nad rewitalizacją i modernizacją odcinka Kościerzyna – Gdynia

 20 stycznia 2012 roku. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę z Biurem  Realizacji Inwestycji KOLTECH INWESTOR Sp. z o.o. na nadzór nad rewitalizacją i modernizacją odcinka linii Kościerzyna – Gdynia.

26.01.2012

Obradowała Rada Przewoźników

Rada Przewoźników przy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. spotkała się 25 stycznia br. Obradom przewodniczył przewodniczący Rady Tadeusz Syryjczyk.

24.01.2012

Otwarcie ofert na linię nr 179

Otwarto  oferty złożone w  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w  trybie przetargu nieograniczonego  na wykonanie „Rewitalizacji linii nr 179 odcinek Tychy –Górki  Ściernie"

20.01.2012

Po torach na ferie i Puchar Świata

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zabezpieczają przejazdy pociągów na ferie oraz dodatkowych pociągów do Zakopanego na Puchar Świata.

20.01.2012

Modernizacja torów z Zabrza przez Katowice do Krakowa

Modernizacja torów z Zabrza przez Katowice do Krakowa ruszy pełną parą na wiosnę. Trwają jednak już pierwsze prace na tej trasie. Na szlaku od Sosnowca Jęzora do Jaworzna Szczakowej prowadzona jest już rozbiórka jednego toru.

20.01.2012

Kontrakt na modernizację infrastruktury kolejowej na terenie Ciechanowa podpisany

 Kolejne wiadukty drogowe, kolejowe i przejście podziemne na linii Warszawa – Gdynia. Kontrakt na modernizację infrastruktury kolejowej na terenie Ciechanowa  i w okolicy podpisany.

19.01.2012

Warszawa Stadion - koniec prac

Na przystanku Warszawa Stadion trwają ostatnie prace, które wkrótce pozwolą na rozpoczęcie procedur związanych z odbiorem budowlanym w celu przekazania obiektu do eksploatacji.

18.01.2012

Kolejne posiedzenie Rady Przewoźników

Rada Przewoźników przy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. spotkała się 18 stycznia br. Obradom przewodniczył przewodniczący Rady Tadeusz Syryjczyk. Ze strony Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. obecny był Andrzej Pawłowski, członek Zarządu, dyrektor ds. sprzedaży.

16.01.2012

Nowoczesny system informacji pasażerskiej na największych stołecznych stacjach: Warszawa Wschodnia i Warszawa Zachodnia. Pasażerowie skorzystają z ponad 100 wyświetlaczy elektronicznych

16 stycznia 2012 roku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę z konsorcjum TK Telekom Sp. z o.o. i SOLARI DI UDINE SPA na wykonanie i instalację systemu informacji pasażerskiej na stacjach Warszawa Wschodnia i Warszawa Zachodnia.

11.01.2012

Pierwsze w tym roku posiedzenie Rady Przewoźników

Rada Przewoźników przy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. spotkała się 11 stycznia br. Obradom przewodniczył przewodniczący Rady Tadeusz Syryjczyk. Ze strony Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. obecny był Andrzej Pawłowski, członek Zarządu, dyrektor ds. sprzedaży.