Filtrowanie
29.07.2011

Aż osiem konsorcjów ubiega się o kontrakt na modernizację odcinka linii E-65 Warszawa - Gdynia w okolicach Działdowa

 26 lipca 2011 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dokonały otwarcia ofert złożonych na wykonanie robót budowlanych w obszarze LCS Działdowo: budowa nowych skrzyżowań dwupoziomowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach projektu „Modernizacja linii kolejowej E 65/ C-E 65 na odcinku Warszawa – Gdynia – obszar LCS Działdowo" POIiŚ 7.1-41.

28.07.2011

Kolejne wiadukty w okolicy Ciechanowa

   PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 28.07.2011r. podpisały umowę z firmą Mostostal Białystok na budowę czterech skrzyżowań dwupoziomowych na linii E-65 w obszarze Lokalnego Centrum Sterowania Ruchem Kolejowym (LCS) Ciechanów.

26.07.2011

Umowa w ramach zadania „Modernizacja przejazdów kolejowych w celu podniesienia bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami publicznymi na terenie województwa lubelskiego w zakresie urządzeń zabezpieczenia przejazdów"

 W obecności  Genowefy Tokarskiej – wojewody lubelskiego, 26 lipca 2011 roku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Oddział w Lublinie i Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy „ATE" Sp. z o.o. w Zbąszyniu zawarły umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie robót budowlanych w ramach zadania „Modernizacja przejazdów kolejowych w celu...

25.07.2011

Kolejne zmiany na linii Nr 202 Gdańsk - Stargard Szczeciński

7 lipca 2011 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Oddział w Szczecinie i firma Schweerbau GmbH & Co. KG Bauunternehmen zawarły umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych realizowanych w ramach zadania „ Likwidacja stacji Sycewice oraz posterunku dróżnika przejazdowego na linii kolejowej Nr 202 Gdańsk – Stargard Szczeciński z zamianą na...

25.07.2011

Kontynuacja modernizacji linii Szczecin Dąbie - Świnoujście

7 lipca 2011 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Oddział w Szczecinie i firma Schweerbau GmbH & Co. KG Bauunternehmen zawarły umowę na wykonanie robót budowlanych realizowanych w ramach zadania „ Modernizacja linii kolejowej Nr 401 Szczecin – Świnoujście (kontynuacja modernizacji linii)”

25.07.2011

Umowa na przebudowę mostu na linii kolejowej Kraków Mydlniki – Gaj

W dniu 18 lipca 2011 r., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zawarły umowę z wykonawcą na przebudowę mostu stalowego nad rzeką Wisłą na linii kolejowej nr 100 Kraków Mydlniki – Gaj”.

21.07.2011

Program obsługi kolejowej UEFA Euro 2012

PKP PLK S.A. czynnie uczestniczy w organizacji obsługi transportowej UEFA Euro 2012TM. W celu sprawnej realizacji zadań Zespół ds. Euro 2012 opracował program obsługi kolejowej UEFA Euro 2012TM dla całego sektora kolejowego.

20.07.2011

Kolejne posiedzenie Rady Przewoźników

Rada Przewoźników przy PKP Polskie Linie Kolejowe SA. zebrała się 20 lipca 2011 r. W spotkaniu uczestniczył Andrzej Massel, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury. Obrady prowadził Tadeusz Syryjczyk, przewodniczący Rady. W spotkaniu wziął udział Andrzej Pawłowski członek Zarządu PLK, dyrektor ds. sprzedaży.

18.07.2011

Otwarcie ofert w postępowaniu na wyłonienie wykonawcy „Analizy uwarunkowań społecznych rozwoju kolei dużych prędkości w Polsce w perspektywie 2050 roku”

  W dniu 18 lipca 2011 r. o godzinie 11:30 nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu na wyłonienie wykonawcy „Analizy uwarunkowań społecznych rozwoju kolei dużych prędkości w Polsce w perspektywie 2050 roku”. 

18.07.2011

Kontynuacja modernizacji „Nadodrzanki”

14 lipca 2011 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Oddział w Szczecinie i firma Schweerbau GmbH & Co. KG Bauunternehmen zawarły umowę na wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych realizowanych w ramach zadania „ Modernizacja linii kolejowej Nr 273 na odcinku Daleszewo – Szczecin Podjuchy, tor Nr 1.”

13.07.2011

Wkrótce rusza modernizacja linii nr 63 Dorohusk - Zawadówka Naftobaza

12 lipca 2011 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Oddział w Lublinie zawarły dwie umowy dotyczące realizacji projektu „Modernizacja lini Nr 63 Dorohusk - Zawadówka Naftobaza (SZ) na odcinku granica Państwa Dorohusk – Wólka Okopska w km 0,100 – 4,000”.  

13.07.2011

Kolejna umowa na dofinansowanie inwestycji kolejowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego

Zarząd Województwa Lubelskiego i PKP Polskie Linie Kolejowe Centrum Realizacji Inwestycji Oddział w Lublinie zawarły umowę na dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013: „Modernizacja przejazdów kolejowych w celu podniesienia bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami publicznymi na...

13.07.2011

Podpisanie umowy na wykonanie zadania "Rewitalizacja linii kolejowej nr 353 Poznań Wschód – Skandawa na terenie IZ Poznań"

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Oddział w Poznaniu informuje, że 12 lipca 2011 r. została podpisana umowa z Konsorcjum „TSS – Poznań – Skandawa”, którego liderem jest firma TSS GRADE a.s. (Słowacja), na wykonanie zadania „Rewitalizacja linii kolejowej nr 353 Poznań Wschód – Skandawa na terenie IZ Poznań.”, w torze nr 2 na odcinku od stacji Poznań Wschód do stacji....

13.07.2011

13 ofert na Studium Wykonalności modernizacji i rozbudowy Katowickiego Węzła Kolejowego

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Oddział w Katowicach otworzyły oferty na przygotowanie: „Studium Wykonalności modernizacji i rozbudowy Katowickiego Węzła Kolejowego”.

13.07.2011

100 odcinek Kolej TV

Pierwszy program Kolej TV ukazał się jesienią 2009 r. w Internecie, od października już na stronie www.kolejtv.pl. O tego momentu co tydzień materiały Kolej TV dostępne były także w śląskiej telewizji TVS. Od stycznia br. program jest emitowany przez warszawski ośrodek TVP INFO i zamierza dotrzeć również do pozostałych regionów. W lipcu br. widzowie obejrzeli setny odcinek.