Filtrowanie
30.06.2011

Ważna inwestycja dla ruchu towarowego na Śląsku

PKP Polskie Linie Kolejowe Centrum Realizacji Inwestycji Oddział w Katowicach i SKANSKA S.A. zawarły w dniu 30 czerwca 2011 r. umowę na „Przebudowę infrastruktury kolejowej na linii Nr 152 (Paczyna – Lubliniec) na odcinku Krupski Młyn-Lubliniec, tor nr 1, km 27,900 – 40,262”, w ramach zadania inwestycyjnego „Udrożnienie podstawowych ciągów wywozowych w ruchu towarowym na terenie Śląska, Etap III”....

30.06.2011

Szybciej z Warszawy do Krakowa po modernizacji linii Kozłów Starzyny

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Oddział w Lublinie i Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zawarły umowę na wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych na odcinku Kozłów – Starzyny, realizowanych w ramach zadania „Modernizacja linii kolejowej nr 64 Psary – Kozłów”

30.06.2011

Drugi nowy wiadukt na linii Warszawa – Gdynia oddany do użytku

  28 czerwca 2011 roku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oddały do użytku wiadukt drogowy na linii Warszawa - Gdynia w miejscowości Różyny w okolicach Tczewa. To już drugi z ponad 100 wiaduktów, jakie powstaną do końca 2014 roku między Warszawą i Trójmiastem.

29.06.2011

Przystąpienie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. do Platformy współpracy w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego

W dniu 27. czerwca 2011 r. o godz. 14:00 w siedzibie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w Warszawie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przystąpiła do Platformy współpracy w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego.

28.06.2011

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w drodze przetargu wyłoni wykonawcę, który zbada wpływ kolei dużych prędkości na społeczny i ekonomiczny rozwój Polski

  24 czerwca 2011 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły postępowanie przetargowe na przeprowadzenie „Analizy uwarunkowań społecznych rozwoju kolei dużych prędkości w Polsce w perspektywie 2050 roku” finansowanej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

28.06.2011

Węzły kolejowe wrocławski,poznański i łódzki- otwarcie ofert

  W dniu 27 czerwca 2011 r. o godz. 12.00 nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym na wyłonienie wykonawcy „Studium Wykonalności dla przystosowania wrocławskiego, poznańskiego i łódzkiego węzła kolejowego do obsługi kolei dużych prędkości oraz zapewnienia jego intermodalności z innymi środkami transportu”

24.06.2011

Miliardy na modernizację E 30 w Małopolsce i poprawa linii z RPO

Na terenie Małopolski wiele linii kolejowych jest lub będzie objętych pracami modernizacyjnymi – informował Zbigniew Szafrański prezes PKP Polskich Linii Kolejowych uczestników konferencji „Perspektywy funkcjonowania infrastruktury kolejowej na terenie województwa małopolskiego” 22 czerwca w Krakowie.

22.06.2011

Spotkanie konsultacyjne na temat przebiegu linii kolei dużych prędkości przez teren województwa dolnośląskiego

  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Kolei Dużych Prędkości informuje o przeprowadzeniu spotkania konsultacyjnego na temat przebiegu linii kolei dużych prędkości przez teren województwa dolnośląskiego.

22.06.2011

Będzie 160 km/h w województwie podkarpackim

Perspektywy funkcjonowania infrastruktury kolejowej na terenie województwa podkarpackiego były tematem konferencji prezesa Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zbigniewa Szafrańskiego z udziałem posłów na Sejm RP, przedstawicielami podkarpackiego samorządu i administracji państwowej 20 czerwca w Rzeszowie.

21.06.2011

Pięć nowych wiaduktów na obszarze LCS Działdowo.

  21 czerwca 2011 roku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisała umowę na wykonanie robót budowlanych dla budowy nowych skrzyżowań dwupoziomowych w obszarze LCS Działdowo. Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Modernizacja linii kolejowej E 65/CE 65 na odcinku Warszawa - Gdynia - obszar LCS Działdowo.”

21.06.2011

Transmisja on-line ze spotkania z władzami województwa podkarpackiego

W dniu dzisiejszym w Rzeszowie odbywa się spotkanie przedstawicieli PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z władzami województwa podkarpackiego.