Filtrowanie
30.11.2010

Podpisano pierwszą umowę na modernizację dwóch odcinków linii kolejowej Zabrze - Katowice - Kraków

  30 listopada 2010 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zawarły umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach modernizacji linii kolejowej E30, na dwóch odcinkach: Sosnowiec Jęzor - Jaworzno Szczakowa oraz Jaworzno Szczakowa - Trzebinia. Jest to pierwsza z czterech umów, jakie zostaną podpisane w ramach projektu obejmującego odcinek Zabrze - Katowice - Kraków, którego...

30.11.2010

Prawie 400 milionów złotych na modernizację linii kolejowej na Podkarpaciu

    29 listopada 2010 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę na zaprojektowanie i modernizację linii kolejowej E30 na odcinku Sędziszów Małopolski – Rzeszów Zachodni.

29.11.2010

Aby utrzymać przejezdność linii

Na torach 2500 osób oraz sprzęt odśnieżny walczą z silnym wiatrem oraz intensywnymi opadami śniegu.

29.11.2010

Polsko-czeskie spotkanie w sprawie połączenia liniami dużej prędkości

  W dniu 22 listopada 2010 w Warszawie spotkali się na roboczym spotkaniu przedstawiciele ministerstw odpowiedzialnych za infrastrukturę transportową obu państw, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) oraz polskich i czeskich regionów graniczących ze sobą: dolnośląskiego, śląskiego, libereckiego, ostrawskiego, morawsko-śląskiego i usteckiego.

29.11.2010

Dziesięć konsorcjów ubiega się o nadzór nad modernizacją linii kolejowej Warszawa – Gdynia w obszarze LCS Gdańsk i LCS Gdynia

      PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. otworzyły oferty złożone w przetargu nieograniczonym na nadzór nad modernizacją linii kolejowej E 65 na odcinku Warszawa – Gdynia, obszar LCS Gdańsk i LCS Gdynia, w ramach projektu 7.1-1.2 pn.: „Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku Warszawa – Gdynia – obszar LCS Gdańsk, LCS Gdynia”.

23.11.2010

Życzenia z okazji Święta Kolejarza

Pracownikom PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i innych spółek Grupy PKP, naszym Koleżankom i Kolegom zatrudnionym w firmach związanych z kolejnictwem, kolejowym emerytom i rencistom, wszystkim, którzy w życiu zawodowym zetknęli się z drogami żelaznymi i tym, którzy po prostu kolej cenią i lubią, z okazji Święta Kolejarza składam najserdeczniejsze życzenia pomyślności w realizacji planów osobistych i...

23.11.2010

Od 24 listopada jedziemy przez Włochy i Ursus

Planowo kończy się remont przejść podziemnych na przystankach Warszawa Włochy i Warszawa Ursus. 24 listopada wracają bezpośrednie połączenia na trasie Warszawa Zachodnia – Grodzisk Mazowiecki. Od środy obowiązywać będzie rozkład jazdy pociągów sprzed remontu.

19.11.2010

Przedstawiciele ministerstwa kolei Chin oraz PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. na trasie KDP

Na prośbę przedstawicieli kolei Chin, 18 listopada br PKP PLK S.A. przygotowała wizytę techniczną na trasie z Warszawy do Łodzi. Przedmiotem rozmów była modernizacja linii konwencjonalnych oraz plany budowy linii dużej prędkości.

18.11.2010

Osiem ofert na LCS Malbork

    17 listopada 2010 roku otwarte zostały oferty na wykonanie robót budowlanych na odcinku Lokalnego Centrum Sterowania Malbork.

18.11.2010

Rewitalizacja i modernizacja tzw. „Helskiego korytarza kolejowego"

  17 listopada na konferencji w „Polskiej Filharmonii Bałtyckiej” poświęconej efektom realizacji polityki spójności w województwie pomorskim podpisano umowę o dofinansowanie projektu „Rewitalizacja i modernizacja tzw. „Helskiego korytarza kolejowego” – linii kolejowej nr 213 Reda – Hel” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

18.11.2010

Rewitalizacja i modernizacja tzw. „Kościerskiego korytarza kolejowego"

  17 listopada na konferencji w „Polskiej Filharmonii Bałtyckiej” poświęconej efektom realizacji polityki spójności w województwie pomorskim podpisano umowę o dofinansowanie projektu „Rewitalizacja i modernizacja tzw. „Kościerskiego korytarza kolejowego” – odcinka Kościerzyna – Gdynia linii kolejowej nr 201” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) dla Województwa Pomorskiego na lata...

18.11.2010

POLSKIE ZAMIERZENIA I CHIŃSKIE DOŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KDP

Program budowy linii dużych prędkości w Polsce przedstawił Prezes PKP PLK S.A. Zbigniew Szafrański na seminarium „Chińskie Technologie Kolei Dużych Prędkości” 17 listopada br w Warszawie.

17.11.2010

Podpisano umowę na promocję projektu modernizacji odcinka Zabrze - Katowice - Kraków

      15 listopada 2010 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę na kompleksowe przeprowadzenie działań informacyjnych i promujących w ramach projektu: „Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II, odcinek Zabrze – Katowice - Kraków”.

17.11.2010

Ogłoszono przetarg na modernizację odcinka Łódź Widzew – Łódź Fabryczna

  10 listopada 2010 roku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły postępowanie przetargowe w ramach II etapu modernizacji linii kolejowej Warszawa – Łódź.