Filtrowanie
29.06.2010

Niebawem ruszy budowa kolejnego wiaduktu na E-65

29 czerwca 2010 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. zawarły umowę na budowę skrzyżowania różnopoziomowego w obszarze Lokalnego Centrum Sterowania Tczew w miejscowości Skowarcz.

29.06.2010

Przełom w pracach nad GSM-R w Polsce

 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły postępowanie przetargowe dotyczące budowy infrastruktury systemu GSM-R w Polsce.

29.06.2010

Otwarcie ofert w przetargu na modernizację linii Kluczbork - Poznań

28 czerwca 2010 r. w siedzibie PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Oddział w Poznaniu zostały otwarte oferty, złożone w przetargu nieograniczonym, na wykonawcę prac objętych zadaniem pn.: „Wymiana nawierzchni wraz z robotami towarzyszącymi na stacji Mieszków i przyległych szlakach w torze nr 1 linii kolejowej nr 272 Kluczbork – Poznań Główny km 133,918 – 146,015”.

29.06.2010

Wkrótce ruszy modernizacja stacji Warszawa Stadion

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły postępowanie na przebudowę przystanku osobowego Warszawa Stadion z częścią linii podmiejskiej nr 448 w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Modernizacja linii kolejowej na odcinku Warszawa Wschodnia - Warszawa Stadion wraz z przebudową przystanku Warszawa Stadion i stacji Warszawa Wschodnia".

28.06.2010

Ogłoszenie przetargu na budowę wiaduktu w Rogowie na linii Warszawa – Łódź

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły postępowanie przetargowe na zadanie w ramach modernizacji linii kolejowej Warszawa – Łódź, etap II, LOT C – pozostałe roboty.

28.06.2010

Będzie szybciej między Wrocławiem a Wałbrzychem - podpisanie umowy na modernizację linii 274

22 czerwca 2010 r. zawarto we Wrocławiu umowę na modernizację linii 274 Wrocław – Zgorzelec na odcinku Wrocław - Jelenia Góra.

25.06.2010

Pierwszy pojazd szynowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego

24 czerwca 2010 r. na stacji Lublin Główny odbyła się uroczystość przekazania Województwu Lubelskiemu pierwszego pojazdu szynowego wyprodukowanego przez Konsorcjum: ZNTK „Mińsk Mazowiecki” S.A i Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A.

23.06.2010

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i Międzynarodowy Dzień Bezpieczeństwa na Przejazdach Kolejowo Drogowych

Briefing prasowy w Warszawie, premiera spotu telewizyjnego i mocne ostrzeżenie – symulacja wypadku na przejeździe, tak PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. włączyły się w obchody Międzynarodowego Dnia Bezpieczeństwa na Przejazdach Kolejowo – Drogowych.

23.06.2010

Czterech oferentów na sześć wiaduktów w okolicach Ciechanowa – do wzięcia ponad 70 mln zł.

    PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. otworzyły oferty złożone w postępowaniu na budowę sześciu skrzyżowań dwupoziomowych na modernizowanej linii E-65 w obszarze LCS Ciechanów. Budowa sześciu wiaduktów jest kolejnym etapem projektu pod nazwą Lokalne Centrum Sterowania Ruchem Kolejowym Ciechanów. Na obszarze o długości ponad 61 km, w ramach siedmiu przetargów powstanie aż 31 wiaduktów wraz z...

23.06.2010

Wybrano najkorzystniejszą ofertę na budowę wiaduktu na obszarze LCS Tczew w miejscowości Skowarcz

    PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w wyniku badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu dotyczącym budowy skrzyżowania różno poziomowego w obszarze Lokalnego Centrum Sterowania Tczew w miejscowości Skowarcz wybrały najkorzystniejszą ofertę.

23.06.2010

Koleje Dużych Prędkości - konkurs na najlepszą pracę dyplomową

   Z przyjemnością informujemy, że PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Stowarzyszenie na rzecz Interoperacyjności i Rozwoju Transportu Szynowego ogłosiły konkurs na najlepszą pracę magisterską z dziedziny Kolei Dużych Prędkości pod honorowym patronatem Ministra Infrastruktury.

23.06.2010

Koleje dużych prędkości - rozstrzygnięcie postępowania

W dniu 17 czerwca 2010 r. po powtórnym rozpatrzeniu, wynikającym z wykonania wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 31.05.2010. rozstrzygnięto postępowanie na wyłonienie wykonawcy studium wykonalności budowy linii kolejowej dużych prędkości z Wrocławia i Poznania przez Łódź do Warszawy.

23.06.2010

Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację linii kolejowej nr 91 Kraków Główny –Medyka, odcinek Łańcut – Przeworsk

18 czerwca 2010 r., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Oddział w Krakowie, ogłosiły przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie modernizacji linii kolejowej nr 91 na odcinku Łańcut – Przeworsk, w ramach zadania pod nazwą: „Modernizacja linii nr 91 Kraków Główny Osobowy – Medyka i linii nr 92 Przemyśl – Medyka, odcinek Rzeszów – granica państwa, etap I...

23.06.2010

Pięć ofert na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na odcinku linii nr 96 Tarnów - Stróże

   21 czerwca 2010 r., w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Oddział w Krakowie, nastąpiło otwarcie ofert na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania „Modernizacja linii kolejowej nr 96 Tarnów – Leluchów, na odcinku Tarnów - Stróże”. Na realizację zadania, zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 62.932.480 zł brutto.   Wpłynęło 5 ofert, złożonych...

22.06.2010

Otwarcie ofert na wykonanie działań informacyjnych i promujących w ramach projektu POIiŚ 7.1-1.1 "Modernizacja linii kolejowej E-65/C-E 65 na odcinku Warszawa - Gdynia - obszar LCS Ciechanów"

      22 czerwca 2010 r. o godz. 11.00, w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji nastąpiło otwarcie ofert na wykonanie działań informacyjnych i promujących w ramach projektu POIiŚ 7.1-1.1 „Modernizacja linii kolejowej E-65/C-E 65 na odcinku warszawa – Gdynia – obszar LCS Ciechanów”. Wartość zamówienia została określona na kwotę: 300 000,00 PLN (netto).   Oferty na...