Filtrowanie
30.12.2009

Nowocześnie w Sulikowie

Modernizacja urządzeń sterowania ruchem kolejowym wraz z budową nowej nastawni dysponującej, i wymiana nawierzchni torowej z odwodnieniem oraz budowa nowego przejazdu kolejowego kat. A, to część prac wykonanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na stacji w Sulikowie.Zdecydowanie zmieniły się warunki pracy kolejarzy. Nowa nastawnia dysponująca zapewniła estetyczne pomieszczenia i pozwoliła...

29.12.2009

Zmiany organizacyjne w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Informujemy, że w związku ze zmianami organizacyjnymi w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., które wejdą w życie 1 stycznia 2010 roku, zmianie ulegnie wewnętrzna struktura organizacyjna Spółki więcej...

23.12.2009

Otwarcie ofert dla projektu ISPA/FS Nr 2001/PL/16/P/PT/015 - Poprawa stanu infrastruktury w Polsce".

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. informuje, że 21 grudnia 2009 r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym na Opracowanie raportu pt.: "Analiza post - realizacyjna w zakresie weryfikacji pierwotnego oszacowania kosztów i korzyści projektu ISPA/FS Nr 2001/PL/16/P/PT/015 - Poprawa stanu infrastruktury w Polsce". Szacunkowa wartość zamówienia wynosi: 123 085,80 Euro (brutto) Szczeg...

23.12.2009

Otwarcie ofert dla projektu ISPA/FS Nr 2001/PL/16/P/PT/014 - Modernizacja Poznańskiego Węzła Kolejowego

  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. informuje, że 21 grudnia 2009 r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym na Opracowanie raportu pt.: "Analiza post - realizacyjna w zakresie weryfikacji pierwotnego oszacowania kosztów i korzyści projektu ISPA/FS Nr 2001/PL/16/P/PT/014 - Modernizacja Poznańskiego Węzła Kolejowego (linia E 20) zlokalizowanego w Polsce". Szacunkowa wartość...

23.12.2009

Otwarcie ofert na wykonanie robót budowlanych dla budowy nowych skrzyżowań dwupoziomowych na obszarze LSC Nasielsk

20 grudnia 2009 r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym na wyłonienie wykonawcy zadania „Wykonanie robót budowlanych dla budowy nowych skrzyżowań dwupoziomowych – likwidacja przejazdów w poziomie szyn w obszarze LSC Nasielsk: zadanie 7 - wiadukty kolejowe w km 53,778 i 65,092 oraz wiadukt drogowy w km 67,900 i zadanie 8 -wiadukt drogowy w km 55,894 oraz wiadukt kolejowy w km...

22.12.2009

Regionalny Program Operacyjny w województwie zachodniopomorskim

21 grudnia 2009 r. w siedzibie Oddziału Regionalnego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Szczecinie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, podpisano umowę o dofinansowanie projektów :Modernizacja regionalnej linii kolejowej Nr 402 Goleniów – Kołobrzeg wraz z budową łącznicy do Portu Lotniczego Szczecin – Goleniów.Modernizacja...

21.12.2009

Otwarcie ofert na wyłonienie wykonawcy zadania robót budowlanych w obszarze LSC Nasielsk

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. informuje, że 18 grudnia 2009 r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym na wyłonienie wykonawcy zadania „Wykonanie robót budowlanych dla budowy nowych skrzyżowań dwupoziomowych – likwidacja przejazdów w poziomie szyn w obszarze LSC Nasielsk: zadanie 9 - wiadukt kolejowy w km 57,213 oraz wiadukt drogowy w km 61,607, zadanie 10 - wiadukty drogowe w km...

21.12.2009

Otwarcie ofert na wykonanie modernizacji linii kolejowej Warszawa – Łódź

PKP polskie linie Kolejowe S.A. informuje, że  18 grudnia 2009 r. nastąpiło otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie i wykonanie modernizacji linii kolejowej Warszawa – Łódź, etap II, odcinek Warszawa Zachodnia – Skierniewice, w ramach Projektu „Modernizacja linii kolejowej Warszawa – Łódź, etap II, Lot A – odcinek Warszawa Zachodnia – Skierniewice”. W terminie ogłoszonym...

21.12.2009

Miejscowe porozumienia graniczne-informacja dla przewoźników

Informujemy, że dniem 1 stycznia 2010 r. wchodzi w życie poprawka do MPG dla przejścia kolejowego Zebrzydowice-Petrovice u Karvine. Szczegóły znajdują się w wyciągach dla przewoźników kolejowych.

18.12.2009

Modernizacja wiat na stacji Szczecin Główny

8 grudnia 2009 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Oddział Regionalny w Szczecinie rozpoczął modernizację wiat na stacji kolejowej Szczecin Główny. Pogarszający się stan techniczny spowodował konieczność odnowienia wiat na peronie 1 i 2. Prace modernizacyjne obejmują:oczyszczenie i pomalowanie elementów konstrukcji wiat,pokrycie wiat blachą trapezową,wymianę instalacji oświetleniowej i...

18.12.2009

Podpisano umowę na nadzór i zarządzanie projektem dot. modernizacja linii kolejowej E 30

17 grudnia 2009 r. o godzinie 12:00 w Centrali PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisano umowę Nr 60/005/063/001313/09/I/I na nadzór i zarządzanie projektem "Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II. Pilotażowe wdrożenie ERTMS w Polsce na odcinku Legnica - Węgliniec - Bielawa Dolna - w części ETCS II". Ze strony PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowę podpisali: - Marek Pawlik, Wiceprezes,...

17.12.2009

Świąteczne życzenia

Wszystkim członkom wielkiej kolejowej Rodziny, pracownikom kolei, jej Przyjaciołom i współpracownikom, w imieniu Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe SA składam serdeczne życzenia pogodnych i zdrowych Świąt Bożego Narodzenia. Życzę Państwu również pomyślnego Nowego Roku 2010, pełnego sukcesów w pracy zawodowej i radości w życiu osobistym. Niech będzie to czas spełnionych marzeń i planów. Zbigniew...

15.12.2009

Specjalny przejazd na trasie Warszawa-Katowice-Warszawa

14 grudnia 2009 r. na zaproszenie Prezesa Zbigniewa Szafrańskiego liczni dziennikarze wzięli udział w przejeździe na trasie Warszawa – Katowice – Warszawa. PKP Polskie Linie Kolejowe SA zaprezentowały w ten sposób, jakie korzyści dla pasażerów przyniosły wykonane prace modernizacyjne. Udział wzięli również członkowie Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe SA Paweł Dziwisz i Krzysztof Groblewski.

15.12.2009

Zakończenie kolejnych inwestycji we Wrocławiu

    Dzisiaj (15 grudnia 2009 r.) we Wrocławiu jest uroczyste zakończenie inwestycji Projekt ISPA/FS2001/PL/16/P/PT/015  Poprawa stanu infrastruktury kolejowej w Polsce oraz zadania Odbudowa elementów wrocławskiej estakady kolejowej i wiaduktów w ciągu linii 271 oraz 273 wraz z robotami towarzyszącymi.   Projekt Poprawa stanu infrastruktury kolejowej w Polsce ISPA/FS 2001/PL/16/P/PT/015 Cel...

14.12.2009

100 km/h przez Zawiercie

11 grudnia 2009 r. zakończono przebudowę  głowic rozjazdowych w stacji  Zawiercie, która miała na celu  podwyższenie prędkości jazdy pociągów przez stację  z 40 do 100 km/h, zwiększenie jej przepustowości oraz poprawę komfortu podróżowania. Pociągi kursujące po Centralnej Magistrali Kolejowej w kierunku Katowic kierowane są na linię nr 1 przez rozjazdy stacji Zawiercie, które  ograniczały jazdę...