Filtrowanie
30.11.2009

Podpisano umowę dot. Pomocy technicznej w zakresie przygotowania i wdrażania projektów kolejowych współfinansowanych z Funduszu Spójności

23 listopada br., w siedzibie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie, została podpisana umowa na opracowanie raportu pt.: Analiza horyzontalna przekroczeń kosztów inwestycyjnych w wybranych projektach infrastrukturalnych w sektorze budownictwa inżynieryjnego, w tym analiza przekroczeń kosztów inwestycyjnych w projekcie „Modernizacja linii kolejowej E 65, odcinek Warszawa – Gdynia, etap II”...

24.11.2009

Przebudowa ulicy Kolumba w Szczecinie.

24 listopada 2009r. w Urzędzie Miasta podpisane zostało porozumienie intencyjne pomiędzy Gminą Miastem Szczecin a przedstawicielami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz PKP S.A. dotyczące przebudowy ulicy Kolumba w rejonie dworca i stacji Szczecin Główny.

24.11.2009

Życzenia z okazji Święta Kolejarza

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy – Kolejarze!Święto Kolejarza to dzień przypominający o tym, że  wszystkich nas – kolejarzy spółek Grupy PKP, pracowników samorządowych i prywatnych przewoźników kolejowych oraz firm współpracujących z koleją – łączy wspólny cel: zapewnienie społeczeństwu i gospodarce transportu wygodnego,  bezpiecznego, szybkiego, przyjaznego środowisku i ludziom.Z okazji...

19.11.2009

Zarządzanie infrastrukturą kolejową - umowa pomiędzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. a Koleją Białoruską

16 listopada w siedzibie Centrali PKP S.A. w Warszawie podpisano Porozumienie o współpracy w zakresie zarządzania infrastrukturą kolejową i dostępu do niej dla prowadzenia ruchu kolejowego przez granicę między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Białorusi.W imieniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Porozumienie podpisali: Prezes Zarządu – Pan Zbigniew Szafrański oraz Członek Zarządu -  Pan Zbigniew...

18.11.2009

E 59 - modernizacja szlaku Skokowa - Żmigród

Trwa modernizacja dolnośląskiego odcinka linii kolejowej E 59 Wrocław – Poznań.Kończy się przebudowa szlaku Skokowa – Żmigród. Prace obejmują wymianę podtorza, odwodnienie, demontaż i montaż starej sieci i słupów trakcyjnych oraz zabudowę nowej. W czerwcu oddano do eksploatacji tor nr 2.Wykonawca zrealizował również znaczną część prac na torze nr 1. Stoją nowe słupy i w listopadzie zakończy się...

17.11.2009

Otwarcie ofert w przetargu na działania informacyjne i promujące dla linii C-E 59

PKP Polskie Linie Kolejowe informują, że w dniu 16 listopada o godz. 11:00 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu na: Działania informacyjne i promujące do projektu FS nr 2006/PL/16/C/PA/001 "Modernizacja linii kolejowej C-E 59 Międzylesie - Wrocław - Kostrzyn - Szczecin - przygotowanie dokumentacji przedprojektowej - etap I". Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie...

17.11.2009

Postępowanie przetargowe: modernizacja stacji Wrocław Główny

PKP Polskie Linie Kolejowe informuje, że w dniu 16 listopada 2009 r. o godz. 12:30 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym na: "Opracowanie dokumentacji projektowej i materiałów przetargowych na modernizację układu torowego i elementów infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP PLK S.A. (z wyjątkiem peronów, wiat peronowych i przejść tunelowych) na stacji Wrocław Główny w...

13.11.2009

Dzień otwarty węzła kolejowego Lublin

Już 21 listopada br. na Dworcu Głównym w Lublinie będzie można obejrzeć kolej od zaplecza. Zakład Linii Kolejowych w Lublinie organizuje dzień otwarty węzła kolejowego w Lublinie, gdzie będzie można zwiedzić wiele miejsc na co dzień nie dostępnych dla podróżnych min. zwiedzanie nastawni dysponującej LbB oraz wystawy sprzętu technicznego (UNISTAR, odśnieżarka KSF, pociąg sieciowy PS00, samochód...

12.11.2009

Laureaci nagrody "W granicach stylu"

Z przyjemnością informujemy, że PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Ostrowie Wielkopolskim zdobył pierwszą nagrodę  w konkursie konserwatorskim „W granicach stylu” organizowanym przez miasto Ostrów Wielkopolski.Nagroda została przyznana za przeprowadzoną w 2007 r.  renowację konserwatorską elewacji frontowej budynku, w którym mieści się siedziba Zakładu.Budynek, wpisany do...

10.11.2009

Wyłoniono laureatów piątej edycji konkursu "Człowiek roku - przyjaciel kolei" !

9 listopada 2009 r., podczas uroczystej Gali w Teatrze Narodowym w Warszawie, wyłoniono lauratów piątej jubileuszowej edycji konkursu "Człowiek roku - przyjaciel kolei".Oprócz nagród w kategoriach:dziennikarz rokunaukowiec rokumanedżer rokupolityk rokusamorządowiec rokukapituła konkursu przyznała również trzy nagrody honorowe związane z pięcioleciem członkostwa Polski w Unii Europejskiej oraz...

10.11.2009

Zakończone prace modernizacyjne na linii Gdańsk - Stargard Szczeciński

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Oddział Regionalny w Szczecinie z przyjemnością informuje, że zakończono prace modernizacyjne na linii Gdańsk-Stargard Szczeciński i przywrócono ruch pociągów między Łobzem a Runowem Pomorskim.Zgodnie z podpisaną 2 lipca 2009r. umową firma Schweerbau GmbH, na długości 12,8 km wykonała kompleksową wymianę nawierzchni, wzmocniła skarpy, odnowiła rowy odwadniające oraz...

09.11.2009

Od Szczedrzykowic do Legnicy po dwóch torach

W listopadzie br. oddano do eksploatacji drugi z dwu modernizowanych torów i przywrócono ruch dwutorowy na odcinku Legnica – Szczedrzykowice. Zakończenie kolejnego etapu inwestycji usprawniło ruch na trasie Wrocław – Legnica.Na zlecenie Polskie Linie Kolejowe S.A Oddziału Regionalnego we Wrocławiu trwa przebudowa linii kolejowej E-30 na odcinku Wrocław – Legnica m.in., szlak: Szczedrzykowice -...

06.11.2009

Podpisano preumowę w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2007-2013

4 listopada 2009 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze podpisano preumowę dotyczącą modernizacji linii kolejowych Nr 367 Zbąszynek-Gorzów Wlkp. oraz Nr 203 Tczew-Kostrzyn na odcinku Krzyż-Kostrzyn. Ze strony Urzędu Marszałkowskiego umowę podpisali: - wicemarszałek Tomasz Wonton - członek zarządu województwa Tomasz Hałas. W imieniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A....

05.11.2009

Szybsza i ładniejsza wrocławska estakada kolejowa

  Kończą się prace przy wrocławskiej estakadzie kolejowej. Zlecone przez Polskie Linie Kolejowe S.A. roboty poprawiają parametry techniczne: prędkość i nośność. Obejmują cztery wiadukty stalowe nad ulicami: Zielińskiego, ul. Stysia, Pl. Rozjezdny, ul. Zaporoską oraz zadanie związane z naprawą 700 m wiaduktu masywnego miedzy ul. Komandorską a ul. Stysia. Zgodnie z zaleceniem konserwatora zabytków...

02.11.2009

Konkurs „Człowiek roku – przyjaciel kolei” rozstrzygnięty

9 listopada 2009 roku o godz. 18.00 w Teatrze Narodowym w Warszawie już po raz piąty spotkamy się z okazji gali „Człowiek roku – przyjaciel kolei”. Poznają na niej Państwo tegorocznych laureatów.Pomysłodawcami i organizatorami konkursu są PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i Railway Business Forum. Celem konkursu jest wykreowanie osobowości, których dokonania zawodowe mają niezwykle istotny wpływ na...