Filtrowanie
27.08.2009

Będzie 200 km/h!

26 sierpnia br. w siedzibie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. została podpisana umowa, której przedmiotem jest projekt i zabudowa systemu ETCS poziom 1 na odcinku linii kolejowej E 65, CMK, Grodzisk Mazowiecki - Zawiercie. Wykonawcą umowy jest konsorcjum firm w składzie:Thales Rail Signalling Solutions Sp. z o.o. PoznańThales Rail Signalling Solutions Gesmbh - AustriaWartość kontraktu wynosi:...

26.08.2009

Intensywne prace na wrocławskiej estakadzie kolejowej

Trwają prace przy obiektach inżynieryjnych wrocławskiej estakady kolejowej. Zlecone przez Polskie Linie Kolejowe S.A. roboty obejmują wiadukty stalowe nad czterema wrocławskimi ulicami w centrum miasta oraz nad ul. Powstańców Śląskich – arterią prowadzącą z południa wprost do centrum starego Wrocławia. Cztery stalowe obiekty są w trakcie prac związanych z demontażem i montażem nawierzchni,...

26.08.2009

Konkurs dla szkół podstawowych w ramach kampanii Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!”

  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., w ramach kampanii społecznej Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!”, ogłasza konkurs dla szkół podstawowych. Celem konkursu jest podniesienie świadomości zagrożeń wynikających z niezachowania szczególnej ostrożności na przejazdach kolejowo-drogowych oraz utrwalanie zasad właściwego zachowania wśród najmłodszych użytkowników dróg. Zadaniem uczestnika...

25.08.2009

Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej przy modernizacji linii E 65

24 sierpnia 2009 r. w siedzibie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Oddziału Regionalnego w Lublinie została podpisana umowa, przedmiotem której jest "Opracowanie dokumentacji projektowej na wytworzenie konstrukcji tymczasowych o rozpiętości min. Lt = 25,00 m i Lt = 30,00 m dla V =120 km/h i wykonanie na jej podstawie po 3 sztuki konstrukcji dla każdej rozpiętości do przebudowy obiektów mostowych na...

21.08.2009

Budowa łącznicy do lotniska Okęcie - otwarcie ofert

Informujemy, że w siedzibie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  dokonano otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych modernizacji linii kolejowej nr 8. etap I: odc. Warszawa Zachodnia-Warszawa Okęcie i budowy łącznicy Warszawa Służewiec-lotnisko Okęcie. Faza 3: roboty budowlane na...

21.08.2009

Podpisanie umowy inwestycyjnej na wykonanie Studium Wykonalności modernizacji i rozbudowy Warszawskiego Węzła Kolejowego

20 sierpnia 2009 roku o godz. 14.00 w siedzibie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisano umowę inwestycyjną na wykonanie Studium Wykonalności modernizacji i rozbudowy Warszawskiego Węzła Kolejowego realizowanego w ramach projektu TEN-T nr 2006-PL-92608-S Przygotowanie przedsięwzięcia "Modernizacja i rozbudowa Warszawskiego Węzła Kolejowego". Projekt w 50% współfinansowany jest ze środków...

18.08.2009

Podpisanie umowy na modernizację sieci trakcyjnej na szlaku Włoszczowa Płn.-Knapówka, na Centralnej Magistrali Kolejowej.

17 sierpnia  2009 r. w siedzibie Oddziału Regionalnego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Lublinie, została podpisana umowa, przedmiotem której jest wykonanie „Modernizacji sieci trakcyjnej na szlaku Włoszczowa Płn. -  Knapówka w torze nr 1 i 2, na Centralnej Magistrali Kolejowej." W imieniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowę podpisali: Sławomir Burczaniuk – Naczelny Dyrektor PKP Polskie Linie...

13.08.2009

Modernizacja linii E 30 - otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym

12.08.2009 r., w siedzibie Centrali PKP Polskie Linie Kolejowe S.A komisja przetargowa dokonała otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nr FS 2002/PL/16/P/PT/016-08 na zaprojektowanie i wykonanie zadania inwestycyjnego "Wypełnienie wymogów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Modernizacj...

11.08.2009

Zaproszenie na konferencję: "Doświadczenia na kolejach świata w realizacji projektów z wykorzystaniem nowych technologii a efekty biznesowe"

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział Częstochowa przy współudziale PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. organizują w dniach 1-3 października 2009 r. II ogólnopolską konferencję naukowo-techniczną:  "Doświadczenia na kolejach świata w realizacji projektów z wykorzystaniem nowych technologii a efekty biznesowe"miejsce konferencji:Hotel Klimczok          ul. Poziomkowa 20Szczyr...

07.08.2009

Wizyta delegacji z Chin

4 sierpnia br. w siedzibie naszej Spółki odbyło się spotkanie kierownictwa PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z  przedstawicielami Ministerstwa Kolei ChRL  oraz chińskich firm związanych z transportem kolejowym.Spotkanie to, było jednym z etapów wizyty delegacji chińskiej, która przybyła do Polski na zaproszenie Ministra Infrastruktury Pana Cezarego Grabarczyka.Tematem prowadzonych rozmów było...