Filtrowanie
31.07.2009

Pozwolenie na użytkowanie dla Poznańskiego Węzła Kolejowego

23 lipca 2009 r. na Poznańskim Węźle Kolejowym odbyła się ważna uroczystość przekazania przez Wielkopolski Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Poznaniu, na ręce Naczelnego Dyrektora Oddziału Regionalnego w Poznaniu - Pawła Neumanna, ostatniego pozwolenia na użytkowanie dla inwestycji "Modernizacja Poznańskiego Węzła Kolejowego na linii E 20". W czwartek 23 lipca 2009 r. odbyła się na...

31.07.2009

Kolejna faza modernizacji stacji Brzeg

Na stacji Brzeg wykonawca przeprowadził już remont torów i sieci trakcyjnej na długości ponad 1km od strony Opola. Na tym odcinku usunięte zostały również kolizje z uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym. Podobne prace zrealizowano na przyległym odcinku toru linii Brzeg-Nysa. Realizacja i zakres prac wymagały zawieszenia ruchu pociągów na odcinku Olszanka-Brzeg i wprowadzenia komunikacji...

29.07.2009

Stacja Malczyce zmienia oblicze

Trwa modernizacja stacji Malczyce. Prace realizowane są zgodnie z podpisaną w marcu 2009 r. umową o modernizacji linii E 30, szlak Środa Śląska - Malczyce i stacji Malczyce przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Oddział Regionalny we Wrocławiu z "KONSORCJUM  PRKiI - INFRAKOL - PRK KRAKÓW". Po demontażu drewnianych wiat, zerwaniu części torów stacyjnych i wybraniu tłucznia, wykonawca przy pomocy...

24.07.2009

Zmodernizowane wiaty na stacji Piła Główna

W czerwcu 2009 roku zakończyliśmy modernizację wiat na stacji Piła Główna, będącej bardzo ważnym węzłem kolejowym na terenie Oddziału Regionalnego PKP Polskie Linie Kolejowe  S.A. w Szczecinie. Pogarszający się stan techniczny spowodował konieczność odnowienia wiat na peronie 2, 4 i 6. W ramach prac modernizacyjnych wymieniono pokrycia dachów wiat, zamontowano nowe rynny, pomalowano konstrukcje...

22.07.2009

Drugi etap dialogu konkurencyjnego - Koleje Dużych Prędkości

3 lipca 2009 r. komisja przetargowa PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. powołana w celu wyłonienia wykonawcy studium wykonalności pierwszej w Polsce linii kolei dużych prędkości Wrocław/Poznań-Łódź-Warszawa realizowanego w ramach projektu „Przygotowanie budowy linii dużych prędkości”, współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 7.1-26, skierowała...

22.07.2009

Fotogaleria - Dni Techniki Kolejowej

  Fotoraport z przebiegu III edycji Dni Techniki Kolejowej 5-7 czerwca 2009 ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ!

15.07.2009

Modernizacja nawierzchni linii kolejowej Nr 202 Gdańsk – Stargard Szczeciński

2 lipca 2009 r. w siedzibie Oddziału Regionalnego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Szczecinie została podpisana umowa „Modernizacja nawierzchni linii kolejowej Nr 202 Gdańsk – Stargard Szczeciński na odcinku Białogard – Cieszyno Łobeskie w km 276,357 - 289,100”. W imieniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowę podpisali: Józef Matuszczak - Naczelny Dyrektor PKP PLK  S.A. Oddziału  Regionalnego...

14.07.2009

Otwarcie ofert na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu Modernizacja linii kolejowej E 30

Otwarcie ofert na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu "Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II. Pilotażowe wdrożenie ERTMS w Polsce na odcinku Legnica-Węgliniec-Bielawa Dolna-w części ETCS II". 13 lipca 2009 r. upłynął termin składania ofert na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu "Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II. Pilotażowe...

14.07.2009

Modernizacja linii C-E 30 Opole Wschód-Czarnowąsy

Planowo przebiega przebudowa szlaku Opole Wschód-Czarnowąsy na linii 277 Opole Groszowice - Wrocław Brochów (linia C-E 30), prowadzona przez wrocławski Oddział Regionalny PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Prace ruszyły w kwietniu 2009 r. Na torze nr 2 już wykonano podtorze wraz z zabudową geowłókniny na koronie torowiska oraz montaż szyn UIC 60 w miejsce S49. W czerwcu wymieniono zużyte konstrukcje...

13.07.2009

Podpisanie umowy na wykonanie wymiany nawierzchni torowej na odcinku Bielsko Biała - Żywiec

7 lipca 2009 r. w siedzibie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z środków własnych podpisano umowę inwestycyjną nr FS 2001/PL/16/P/PT/015-08 B-1 na wykonanie robót dodatkowych związanych z wymianą nawierzchni torowej linia 139 tor nr 1 Bielsko Biała -Żywiec (km 66,420-70,245) obiekt 8/20/T w ramach projektu FS 2001/PL/16/P/PT/015 "Poprawa stanu infrastruktury kolejowej w Polsce".

10.07.2009

Pomoc Techniczna POIiŚ dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Komisja Europejska, decyzją z dnia 5 grudnia 2007 r. przyjęła Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Głównym celem programu jest podniesienie atrakcyjności Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy jednoczesnej ochronie stanu środowiska oraz rozwijaniu spójności terytorialnej. więcej...

08.07.2009

Podpisanie umowy inwestycyjnej na przebudowę linii kolejowej E 30 Węgliniec - Legnica

Podpisanie umowy ISPA/FS Nr 2001/PL/16/P/PT/013-13 na "PRZEBUDOWĘ LINII KOLEJOWEJ E 30 WĘGLINIEC - LEGNICA, SZLAK CHOJNÓW - OKMIANY. BUDOWA DROGI RÓWNOLEGŁEJ OD KM 14, 057 DO KM 14, 448, ETAP II" 8 lipca o godzinie 11:00 w Centrali PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. odbyło się uroczyste podpisanie umowy ISPA/FS Nr 2001/PL/16/P/PT/013-13 na "Przebudowę linii kolejowej E 30 Węgliniec - Legnica, szlak...

07.07.2009

Wspólnie dla regionu dolnośląskiego

W ramach współpracy z Zarządem Województwa Dolnośląskiego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w dniu 10 czerwca 2009r. podpisały umowę dotacji na dofinansowanie kosztów modernizacji odcinka linii kolejowej Wrocław Psie Pole - Wrocław Zakrzów. Samorząd terytorialny pokryje 50% kosztów rewitalizacji linii. Dzięki udzielonej dotacji przewoźnicy kolejowi będą mogli skorzystać z ulgi w opłacie podstawowej....

03.07.2009

Nowy film o naszej Spółce

Zapraszamy do zapoznania się z nowym filmem informacyjno - promocyjnym obrazującym bieżącą działalność PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.ZOBACZ!

01.07.2009

Modernizacja urządzeń srk na odcinku Opole - Wrocław - umowa podpisana

Podpisana została umowa na "Projekt, dostawę i zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym na odcinku Opole - Wrocław, Etap II wraz z robotami towarzyszącymi". Podpisanie umowy na realizację zadania pn: "Projekt, dostawa i zabudowa urządzeń sterowania ruchem kolejowym na odcinku Opole - Wrocław, Etap II wraz z robotami towarzyszącymi"  odbyło się 29 czerwca 2009 roku w siedzibie Oddziału...