Filtrowanie
29.05.2009

Srk - rozszyfrowane przez studentów Politechniki Wrocławskiej

Studenci Politechniki Wrocławskiej kierunku Transport poznali historię sterowania ruchem kolejowym oraz uzyskali informacje o inwestycjach PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na terenie Oddziału Regionalnego we Wrocławiu. Podobnie jak w minionych latach Zakład Linii Kolejowych we Wrocławiu 29 maja br. na stacji Wrocław Swojczyce zapewnił obecność specjalistów z zakresu obsługi i prowadzenia ruchu...

29.05.2009

Zestawienie umów zawartych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w 2008 roku.

Prezentujemy zestawienie wszystkich umów inwestycyjnych podpisanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ubiegłym roku.zobacz folder

22.05.2009

Kolej i Drogi w Polsce - rozwój, inwestycje, projekty. Koleje Dużych Prędkości

21 maja br. w siedzibie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. odbyło się kolejne spotkanie z cyklu "Kolej i Drogi w Polsce - rozwój, inwestycje, projekty" organizowanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i Fundację Pro Economicus Construction Club. Tym razem tematem były koleje dużych prędkości - polskie zamierzenia budowy linii "Y" Warszawa - Łódź - Wrocław - Poznań oraz prezentacja istniejących w...

22.05.2009

Prezes Polskich Linii Kolejowych S.A o planach Kolei Dużych Prędkości

Prezes Polskich Linii Kolejowych S.A. Zbigniew Szafrański na zaproszenie Posła na Sejm RP członka Komisji Infrastruktury, kandydata do Parlamentu Europejskiego Stanisława Huskowskiego, przedstawił we Wrocławiu informacje na temat Kolei Dużych Prędkości. Podczas konferencji prasowej zorganizowanej 22 maja br. w pociągu na trasie Wrocław Główny - Wrocław Psie Pole Prezes Polskich Linii Kolejowych...

18.05.2009

Miejscowe Porozumienia Graniczne

Informujemy, że dla następujących przejść kolejowych między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Czeską: Chałupki-Bohunin, Międzylesie-Lichkov i Zebrzydowice-Petrovice u Karvine obowiązują nowe Miejscowe Porozumienia Graniczne, zawarte na podstawie Umowy o współpracy w zakresie zarządzania kolejową infrastrukturą dla prowadzenia ruchu kolejowego przez granicę państwową pomiędzy Rzeczpospolitą Polską...

14.05.2009

Wystawa we Wrocławiu - CZŁOWIEK, NATURA I MODERNIZACJA LINII KOLEJOWYCH

Ekspozycje Kolej i ekologia oraz Modernizacja linii kolejowych na terenie Dolnego Śląska dołączyły do  11 Wrocławskiej Krajowej Wystawy Kolekcjonerskiej Wrocław 2009Impreza Stowarzyszenia Kolekcjonerów we Wrocławiu zorganizowana pod hasłem ,,Człowiek i Natura" prezentuje m.in. unikatowe zbiory monet, kart telefonicznych  i pocztowych, herbów i druków, nawiązujące motywem do zagadnień przyrody i...

12.05.2009

Podpisanie umowy w ramach projektu FS 2005/PL/16/C/PT/001 "Modernizacja linii kolejowej E 65, odcinek Warszawa - Gdynia, etap II"

12 maja 2009 roku w siedzibie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. odbyło się podpisanie umowy inwestycyjej: FS 2005/PL/16/C/PT/001-07 na działania informacyjne i promujące w ramach projektu FS 2005/PL/16/C/PT/001 "Modernizacja linii kolejowej E 65, odcinek Warszawa - Gdynia, etap II".Projekt w 84% współfinansowany jest ze środków Funduszu Spójności, w 16% z budżetu państwa.Wykonawcą umowy jest firma...

12.05.2009

Konferencja "Kolej w Polsce dziś i za pięć lat"

W ramach III edycji Dni Techniki Kolejowej, Zarząd Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP przy współudziale PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., PKP Intercity S.A. i PKP Cargo S.A. organizują w dniach 5-6 czerwca br. w Krakowie konferencję naukowo-techniczną: "KOLEJ W POLSCE DZIŚ I ZA 5 LAT"    

11.05.2009

Konsultacje społeczne na E 75

W dniach 7-8 maja br. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zorganizowała specjalny przejazd konsultacyjny  dotyczący planowanej modernizacji linii kolejowej E 75 tzw. Rail Baltica. W spotkaniu udział wzięli m.in. przedstawiciele organizacji ekologicznych oraz lokalnych władz samorządowych. Ze strony spółki obecni byli m.in. Marek Pawlik - Wiceprezes Zarządu, Urszula Michajłow - zastępca dyrektora Biura...

08.05.2009

Projekt: "Zintegrowany System Transportu w aglomeracji Krakowskiej" - podpisanie porozumienia

Dnia 7 maja 2009 r. w Krakowie, w siedzibie Oddziału Regionalnego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A, podpisane zostało Porozumienie pomiędzy beneficjentami projektu "Zintegrowany System Transportu w aglomeracji krakowskiej", przewidzianego do realizacji przy współfinansowaniu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ( POIiŚ 7.3-7 ).

06.05.2009

Planowo na E 59

Planowo przebiega modernizacja linii E 59 na odcinku Skokowa – Żmigród. Z pociągów przejeżdżających obok linii objętej inwestycją widać, że wykonawca zrealizował już znaczną część prac związanych z układaniem tłucznia oraz podkładów betonowych. Realizowane są prace odwodnieniowe i remont przepustów. O zakresie prac ziemnych świadczą hałdy materiałów sypkich przygotowanych na placu w Żmigrodzie. ...