Filtrowanie
28.05.2008

"Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej"

 28 maja 2008 roku, o godz. 12.00 w Centrali PKP PLK S.A., odbyła się uroczystość nadania odznaki "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej" przyznanej czternastu pracownikom PLKi, którzy w szczególny sposób przyczynili się do rozwoju ochrony przeciwpożarowej. Odznaczenia zostały przyznane pracownikom, decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Podniosły charakter Uroczystości nadali:K...

28.05.2008

Seminarium dotyczące robót prowadzonych w obrębie Poznańskiego Węzła Kolejowego

Biuro Promocji informuje, że w dniu 5 czerwca 2008 roku w Poznaniu odbędzie się seminarium, na którym omówione zostaną zagadnienia związane z robotami prowadzonymi  w obrębie Poznańskiego Węzła Kolejowego w ramach projektu ISPA/FS nr 2001/PL/16/P/PT/014) Modernizacja Poznańskiego Węzła Kolejowego (linia kolejowa E 20) zlokalizowanego w Polsce (planowany temat seminarium połączonego ze zwiedzaniem...

28.05.2008

Zakończenie postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska Członków Zarządu PKP PLK S.A.

Rada Nadzorcza PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. informuje o zakończeniu postępowania kwalifikacyjne na stanowiska Członków Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., w wyniku którego 27 maja 2008r. podjęła następujące decyzje:

26.05.2008

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko-podpisanie umowy

Dnia 26 maja 2008 r. o godz. 12.00 w siedzibie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie, przy ul. Targowej 74, została podpisana umowa Nr IIZ3a – POIIŚ – 67/2008 na nowelizację studium wykonalności, opracowanie materiałów do wniosku o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i wniosków o wydanie niezbędnych decyzji administracyjnych oraz przygotowanie materiałów...

21.05.2008

Inwestycje z kolekcjami

Na Dworcu Głównym we Wrocławiu w dniach 15-18 maja 2008 odbyła się X edycja Wrocławskiej Krajowej Wystawy Kolekcjonerskiej. Pomieszczenia Klubu Kolejarza wypełniły zbiory kilkudziesięciu hobbystów. Pocztówki, banknoty, karty telefoniczne, historyczne karty pocztowe z fotografiami kolei wzbudzały zainteresowanie wrocławian i podróżnych. Zwiedzający mogli zapoznać się także z ekspozycją na temat...

21.05.2008

Podpisanie umowy dla projektu "Modernizacja linii Warszawa-Łódź, II Etap, LOT A"

Biuro Promocji informuje, że w dniu 26 maja br. o godz. 12.00 w siedzibie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie w sali "A" planowane jest podpisanie umowy: nr IIZ3A-POIIŚ-67/2008 na nowelizację studium wykonalności, opracowanie wniosku o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i wniosków o wydanie niezbędnych decyzji administracyjnych oraz przygotowanie materiałów...

19.05.2008

Podpisanie umowy na modernizację linii kolejowej nr 8. Etap I: odcinek Warszawa Zachodnia – Warszawa Okęcie

Dnia 19 maja 2008 r. o godz. 10.00 w siedzibie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie, przy ul. Targowej 74, została podpisana umowa nr SPOT/1.1.1/160/05-03 na prowadzenie działań promująco- informacyjnych do zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja linii kolejowej nr 8. Etap I: odcinek Warszawa Zachodnia-Warszawa Okęcie i budowa łącznicy Warszawa Służewiec-Lotnisko Okęcie. Faza 2: roboty na...

19.05.2008

Sprawniejsza Nadodrzanka

Trwają prace na trasie Wrocław Pracze – Rudna Gwizdanów.

19.05.2008

Podpisanie umowy inwestycyjnej nr SPOT /1.1.1/160/05 na działania promująco- informacyjne

Biuro Promocji informuje, że w dniu 19 maja 2008 r., o godz. 10.00 w siedzibie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w sali "B", odbędzie się podpisanie n/w umów. Umowa nr SPOT/1.1.1/160/05 na działania promująco-informacyjne do zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja linii kolejowej nr 8. Etap I: odcinek Warszawa Zachodnia-Warszawa Okęcie i budowa łącznicy Warszawa Służewiec-Lotnisko Okęcie.Faza 2:...

15.05.2008

Podpisano umowę z Konsorcjum DGT / KIRCHNER na modernizację nawierzchni na linii kolejowej Szczecin Dąbie – Świnoujście.

13 maja 2008r. w siedzibie Oddziału Regionalnego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Szczecinie została podpisana umowa z Konsorcjum DGT / KIRCHNER na modernizację nawierzchni na linii kolejowej Szczecin Dąbie-Świnoujście.

15.05.2008

Budowa przystanku kolejowego Warszawa Ursus Niedżwiadek

W dniu 14 maja 2008 r. w Ursusie odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia między m. st. Warszawa a PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Oddział Regionalny w Warszawie i PKP Oddziałem Gospodarowania Nieruchomościami o podjęciu współpracy w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji: „Budowa nowego przystanku kolejowego Warszawa Ursus Niedźwiadek wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii 447...

14.05.2008

Śniadanie prasowe

Śniadanie prasowe dotyczące zakończenia modernizacji linii kolejowej Warszawa-Łódź, etap I, odcinek Skierniewice-Łódź Widzew   W dniu dzisiejszym tj. 13 maja br. odbyło się w siedzibie Oddziału Regionalnego w Warszawie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. kolejne spotkanie z cyklu"śniadań prasowych"organizowanych dla mediów. Tematem spotkania było przedstawienie kończących się robót budowlanych I...

12.05.2008

III faza robót-most na rzece Rokitnicy

Kierownictwo Oddziału Regionalnego w Warszawie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. uprzejmie informuje, że w porozumieniu z wykonawcą robót, firmą SKANSKA, podjęta została decyzja o skróceniu terminu zakończenia modernizacji mostu kolejowego na rzece Rokitnicy na szlaku Pruszków Grodzisk Maz. Wykonawca zaproponował wydłużenie fazy II remontu o dwa dni tj. do 14 maja br, co umożliwi skrócenie fazy III,...

07.05.2008

Konferencja "Transport kolejowy i ochrona środowiska"

W dniach 8-10 maja w Kielcach w Hotelu Gromada, odbędzie się konferencja, której przewodnim tematem będzie "Transport kolejowy i ochrona środowiska".Konferencja ma na celu zapoznanie uczestników z nowym stanem prawnym, jaki obowiązuje lub wejdzie w życie w najbliższym czasie w zakresie ochrony środowiska. W trakcie konferencji zostanie przedstawione szerokie spektrum zagadnień począwszy od...