Filtrowanie
19.12.2007

"Służba kolei" - nasi bohaterowie

W miniony poniedziałek, 17 grudnia br. w siedzibie Centrali PKP S.A. przy ul. Szczęśliwickiej w Warszawie odbyło się oficjalne zakończenie zainicjowanego w połowie 2007 r. przez Straż Ochrony Kolei konkursu "Służba kolei" Konkurs został zorganizowany dla pracowników spółek grupy PKP, którzy ze względu na szczególne działania lub osiągnięcia przyczynili się do zmniejszenia, ograniczenia lub...

18.12.2007

Spotkanie z wykonawcami projektów kolejowych

12 grudnia 2007 r. w siedzibie PKP PLK S.A. odbyło się spotkanie Zarządu Spółki oraz przedstawicieli Railway Business Forum z biurami projektowymi i geodezyjnymi. Jego głównym celem było polepszenie współpracy między wykonawcami a PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A.

18.12.2007

"Nowe twarze - nowe wyzwania na rynku budownictwa kolejowego w Polsce"

 W mikołajkowy piątek, 6 grudnia br. w Mościbrodach odbyło się seminarium "Nowe twarze - nowe wyzwania na rynku budownictwa kolejowego w Polsce". Okazją do zorganizowania spotkania stało się rozpoczęcie robót w zakresie kontraktu nr 2001/PL16/P/PT/012-04 lot B, na roboty współfinansowane przez Unię Europejską w ramach projektu ISPA/FS nr 2001/PL/16/P/PT/012 - "Modernizacja linii kolejowej E20 na...

14.12.2007

Objazd linii kolejowej Warszawa-Łódź

13 grudnia 2007 r. odbyło się spotkanie podsumowujące efekty prac modernizacyjnych linii kolejowej Warszawa - Łódź, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport nr projektu: SPOT/1.1.1/82/04 "Modernizacja linii kolejowej Warszawa - Łódź. Etap I: odcinek Skierniewice - Łódź Widzew".

10.12.2007

Spotkanie w Brukseli.

6 grudnia 2007 roku, w Brukseli, odbyło się spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury oraz PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. z przedstawicielami Komisji Europejskiej (DG Regio).

10.12.2007

Drugie posiedzenia Rady ds. "Dużych prędkości".

27 listopada 2007 r. odbyło się drugie posiedzenie Rady Naukowej ds. kolei dużych prędkości. Na posiedzeniu byli obecni przedstawiciele świata nauki oraz przedstawiciele PKP Intercity Sp. z. o. o. Jarosław Wielopolski i PKP S.A. Zbigniew Szafrański. Spotkanie poprowadzili prezes PKP PLK S.A. Krzysztof Celiński i wybrany na poprzednim posiedzeniu przewodniczący Rady Naukowej prof. Władysław Koc,...