Filtrowanie
28.02.2007

Rozmowy ze związkami zawodowymi

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. informują, że w dniu dzisiejszym odbyła się kolejna runda rozmów z przedstawicielami związków zawodowych.

26.02.2007

Wytyczne obowiązujące przy projektowaniu i wykonawstwie sieci trakcyjnej.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A Biuro Energetyki informuje, że Uchwałą Nr 35/2007 Zarządu Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 19 lutego 2007r. przyjęto Zarządzenie nr 07/2007 Zarządu Spółki PKP PLK S.A., wprowadzające do stosowania „ Wytyczne projektowania i warunki odbioru sieci trakcyjnej z uwzględnieniem standardów i wymogów dla linii interoperacyjnych”.

23.02.2007

Podpisanie umowy finansowanej z Funduszu Spójności

W dniu 23 lutego 2007 r. w siedzibie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie, przy ul. Targowej 74, została podpisana umowa nr CCI 2004/PL/16/C/PA/002 - 01 na wsparcie eksperckie w ramach projektu: "Pomoc w zakresie przygotowania i wdrażania projektów kolejowych współfinansowanych w ramach Funduszu Spójności"

22.02.2007

Agresywny pasażer

Dnia 26 lutego 2007 r. dyżurna ruchu stacji Kutno powiadomiła telefonicznie komendanta zmiany Rejonu Straży Ochrony Kolei w Kutnie, że potrzebna jest interwencja funkcjonariuszy SOK lub Policji do pociągu „JAN KIEPURA” relacji Frankfurt n/Menem - Warszawa Wschodnia, w związku z pobiciem podróżnego.

22.02.2007

Utrudnienia w ruchu pociągów w Krakowie

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. informują, że dzisiejsze przerwy w ruchu pociągów w rejonie Krakowa nastąpiły na skutek protestów pracowniczych.

16.02.2007

Wizyta przedstawicieli kolei hiszpańskich

15 lutego br. w siedzibie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. odbyło się spotkanie kierownictwa Spółki z przedstawicielami zarządcy infrastruktury kolei hiszpańskich ADIF.

06.02.2007

Spawalnictwo dróg szynowych-konferencja

III Ogólnopolska Konferecja Naukowo-Techniczna na temat "Spawalnictwo dróg szynowych oraz materiały, wykonawstwo, odbiory"  

01.02.2007

Media o tunelu średnicowym

W związku z zakończeniem remontu tunelu średnicowego w Warszawie, prezentujemy Państwu wypowiedź prof. Miroława Kosiorka Kierownika Zakładu Badań Ogniowych Instytutu Techniki Politechniki Warszawskiej na temat bezpieczeństwa w Tunelu.Wywiad został wyemitowany 30 stycznia 2007 r. przez Radio WAWA w ramach magazynu "Nasze Sprawy" .....pobierz plik31 stycznia 2007 r. w 22 numerze Gazety Prawnej...