Filtrowanie
27.09.2006

Dni Transportu Publicznego

24-25 września w Warszawie odbyły się, jak co roku o tej porze, Dni Transportu Publicznego. Firmy, których działalność związana jest z transportem publicznym przez dwa dni pokazywały społeczeństwu, jak rozwija się i jakie możliwości daje komunikacja zbiorowa.  

25.09.2006

18 Krajowy Kongres Kolejarzy Esperantystów

Od 1 do 3 września 2006 r. trwał 18 Krajowy Kongres Kolejarzy Esperantystów. Zorganizowany został przez grupę entuzjastów z Zakładu Linii Kolejowych w Siedlcach. Uczestniczyło w nim 50 osób z kraju i z zagranicy.

25.09.2006

Informacja Prasowa

W dniu 22 września 2006 r. o godz. 11:00 w siedzibie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (Warszawa, ul Targowa 74, sala A) została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej „Modernizacja linii kolejowej E59, odcinek Wrocław – Rawicz, etap I”, LOT „A”, w ramach projektu CCI 2004/PL/16/C/PT/005.

20.09.2006

Atrakcyjnie – Bezpiecznie – Czysto

14 września 2006 r w siedzibie Polskich Linii Kolejowych został podpisany przez 10-ciu sygnatariuszy reprezentujących warszawskie instytucje odpowiedzialne za transport i bezpieczeństwo publiczne list intencyjny wdrażający Program ABC dla Warszawskiego Węzła Kolejowego.

20.09.2006

Przedstawiciele Komisji Europejskiej w PLK

30 sierpnia 2006 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielem Komisji Europejskiej poświęcone realizacji projektów inwestycyjnych współfinansowanych przez Unię Europejską.

06.09.2006

Seminarium w Katowicach

W dniach od 30.08 - do 1.09.2006 r. w Oddziale Regionalnym PKP PLK S.A w Katowicach odbywało się seminarium pod nazwą "Ocena oddziaływania na środowisko w projektach finansowanych z funduszy europejskich: procedury, udział społeczny, Sieć Natura 2000".