Filtrowanie
06.02.2014

Ferie z koleją, ale nie na torach

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dodatkowo przypominają o bezpieczeństwie. Podróż koleją, przejścia przez perony i przejazdy nie są zagrożeniem, jeśli zachowane są podstawowe zasady bezpieczeństwa. Właściwe nawyki kolejarze kształtują cały rok w kampanii „Bezpieczny przejazd. Zatrzymaj się i żyj!” oraz przez działania Straży Ochrony Kolei. 

05.02.2014

PLK rewitalizuje tory, przystanki i stacje na linii Rzeszów – Przemyśl

Nowe tory i perony, wyższy poziom bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych oraz lepsza infrastruktura pasażerska na stacjach i przystankach - to efekty prowadzonej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. rewitalizacji linii kolejowej na trasie Rzeszów – Przemyśl - granica państwa.

04.02.2014

Szybciej przez kolejowy most nad Nysą Łużycką

Wykonane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. prace na kolejowej przeprawie między Zgorzelcem a Görlitz pozwoliły zwiększyć prędkość pociągów. Składy towarowe swobodnie poprowadzą wagony o nacisku 221kN na oś. Krótszy czas przejazdu to lepsza oferta przewozowa i większa przepustowość linii. Prace wykonano bez wstrzymywania ruchu.

03.02.2014

Sytuacja zimowa – poniedziałek rano

Wszystkie linie kolejowe w Polsce są przejezdne. Nocne patrole lokomotyw i praca pługów odśnieżnych objęły około 700 km linii kolejowych. Pracę patrolową na ponad 1000 km wykonały pociągi sieciowe PKP Energetyka. Do godz. 6.00 nie było pociągów odwołanych ze względu na warunki atmosferyczne.