Filtrowanie
10.07.2021

Warszawa Zachodnia – prace przy zadaszeniu [FOTOGALERIA]

Na stacji Warszawa Zachodnia budowane jest zadaszenie peronów. Powstaje szerokie przejście podziemne. Pasażerowie mają zapewniony bezpieczny dostęp do pociągów. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. za ok. 2 mld zł netto zwiększają możliwości obsługi pasażerów na stacji. Projekt współfinansowany jest ze środków unijnych POIiŚ.

09.07.2021

Dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży wakacyjne akcje SOK i PLK

Więcej funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei na stacjach i przystankach. Dodatkowe patrole na mostach i wiaduktach. Akcje ulotkowe, instrukcje oraz przypominanie o żółtych naklejkach na przejazdach kolejowo-drogowych. SOK i PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. kontynuują działania, które zwiększą bezpieczeństwo dzieci i młodzieży podczas wakacji.

09.07.2021

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko w Zarządzie Spółki

Rada Nadzorcza PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej także „Spółka”) ogłasza o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu – dyrektora ds. eksploatacji

08.07.2021

Nowy Zarząd PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Rada Nadzorcza PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. powołała prezesa i członków Zarządu spółki.

08.07.2021

Dostępniejszy peron w Solcu Wielkopolskim – łatwiejsze podróże koleją

Nowy peron w Solcu Wielkopolskim ułatwia podróże pociągiem w kierunku Poznania i Kluczborka. Mieszkańcy zyskali lepszy dostęp do kolei. Są wiaty, ławki i jasne oświetlenie. Korzystna zmiana to efekt realizacji przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogólnopolskiego projektu współfinansowanego z POIiŚ za ok. 100 mln zł.

07.07.2021

Łódź Kaliska - w sierpniu podróże z nowych peronów

Stacja Łódź Kaliska zmienia się dla podróżnych kolei aglomeracyjnej, regionalnej i dalekobieżnej. W sierpniu pasażerowie skorzystają z dwóch przebudowanych peronów. Na stacji budowane są przejścia podziemne, tory i sieć trakcyjna. Pojadą pociągi na wiadukcie nad al. ks. bp. Władysława Bandurskiego. Zadanie za 337 mln zł realizowane jest przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ze środków budżetowych.

07.07.2021

PLK określiły zamierzenia inwestycyjne do 2040 roku oraz prognozę oddziaływania na środowisko

Zarządca infrastruktury, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przyjął dokument „PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – zamierzenia inwestycyjne na lata 2021 – 2030 z perspektywą do 2040 roku”.

06.07.2021

PLK przygotują perony – będą podróże koleją ze Skarżyska-Kamiennej do Tomaszowa Mazowieckiego

Na trasie ze Skarżyska-Kamiennej do Tomaszowa Mazowieckiego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przygotują stacje i przystanki do obsługi pasażerskiej. W lipcu planowane jest rozpoczęcie prac. W grudniu, po 13 latach podróżni skorzystają z połączeń między województwami świętokrzyskim i łódzkim. Na prace przeznaczono ok. 25 mln zł ze środków budżetowych.

05.07.2021

Nowy most kolejowy nad Pilicą – sprawniejsza kolej w centrum kraju

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę na przebudowę mostu nad Pilicą w Tomaszowie Mazowieckim. Nowa konstrukcja na wzmocnionych podporach zapewni sprawne połączenia dalekobieżne Kraków – Warszawa, Szczecin – Poznań – Kraków, Gdynia – Łódź – Kraków oraz połączenia regionalne Łódź – Drzewica. Zadanie o wartości 13,5 mln zł jest realizowane ze środków budżetowych.

02.07.2021

Nowe wiadukty i mosty na CMK po testach stutonowych lokomotyw

Ciężkie lokomotywy sprawdziły nowe mosty i wiadukty na szlaku Opoczno Południe - Pilichowice (łódzkie) na Centralnej Magistrali Kolejowej. Próby obciążeniowe poprzedziły wznowienie ruchu po nowym torze. W Zachorzowie Kolonii i Radwanie kierowcy korzystają z nowych wiaduktów drogowych. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. za ponad 100 mln zł ze środków budżetowych przygotowują CMK do prędkości 250 km/h.

01.07.2021

Małopolska – krok do rozwoju kolejowych połączeń

Budowa połączenia „Podłęże – Piekiełko” zapewni lepszą komunikację kolejową w Małopolsce oraz na międzynarodowej trasie Bałtyk – Bałkany – Morze Czarne. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły przetargi na budowę 4 podstacji trakcyjnych. Inwestycja, to niezbędny krok do elektryfikacji linii Chabówka – Nowy Sącz na przygotowywanej trasie „Podłęże – Piekiełko”.

30.06.2021

W Rawiczu na linii Wrocław – Poznań wiadukty eliminują kolizje

Dwa bezkolizyjne skrzyżowania w Rawiczu zwiększyły bezpieczeństwo w ruchu kolejowym i drogowym. To jeden z efektów modernizacji linii między Czempiniem a Dolnym Śląskiem na trasie z Wrocławia do Poznania. Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. za ok. 1,5 mld zł jest współfinansowana ze środków UE z instrumentu „Łącząc Europę” (CEF). Podróżni zyskali krótszy czas podroży i dostępne stacje...

30.06.2021

Bezkolizyjne skrzyżowanie w Kobylnicy na trasie kolejowej z Poznania do Gniezna

Za ponad 40 mln zł w Kobylnicy pod Poznaniem na kolejowej trasie z Poznania do Gniezna będzie bezkolizyjne skrzyżowanie. Zwiększy się bezpieczeństwo w ruchu kolejowym i drogowym. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wraz z Powiatem Poznańskim podpisały umowę z wykonawcą na budowę wiaduktu kolejowego. Inwestycja jest realizowana z udziałem środków POIiŚ w ramach większego programu za ponad 300 mln zł.

29.06.2021

Łódź. Budujemy podziemne połączenia, które zwiększą ofertę kolei

Do budowy kolejowych tuneli pod Łodzią – zastosowano nowoczesną technologię. Katarzyna i Faustyna – maszyny TBM są na etapie budowy tuneli właściwych. Nad bezpieczeństwem prac i terenem czuwa system ciągłego monitoringu, są pomiary drgań. Budowa podziemnych połączeń między stacjami Łódź Fabryczna a Żabieniec i Kaliska wspófinansowana jest ze środków unijnych POIiŚ. Inwestycja zwiększy możliwości...

28.06.2021

Sprawniejszy transport po torach między województwem śląskim a opolskim

Dzięki inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. kolej jest bardziej konkurencyjna. Towary szybciej i sprawniej jadą po torach przez województwa śląskie i opolskie. Na liniach Toszek Północ - Rudziniec Gliwicki - Stare Koźle wymieniono tory, sieć trakcyjną, odnowiono mosty i wiadukty. Zadanie za ponad 265 mln zł jest współfinansowane ze środków unijnych POIiŚ.