Filtrowanie
03.09.2019

Warszawa Powązki – dwa perony i kładka w budowie

Przy ulicy Powązkowskiej obok pierwszego rozpoczęła się budowa drugiego peronu. Powstaje konstrukcja kładki. Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. to dla mieszkańców lepszy dostęp do kolei. Będzie dobra komunikacja. Jeszcze w tym roku Warszawa Powązki zapewni podróżnym dodatkowy dostęp do kolei. PLK planują bezpieczną obsługę podróżnych w podstawowym zakresie na 1 listopada 2019 r.

02.09.2019

Będą kolejarzami - po szkole i praktykach

Przyszli dyżurni ruchu, automatycy sterowania ruchem, kolejowi specjaliści dróg i mostów oraz elektroenergetycy transportu szynowego rozpoczęli dziś edukację. Obecni uczniowie, w przyszłości mogą pracować w PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Podczas nauki mogą mieć stypendia od zarządcy infrastruktury oraz specjalistyczne praktyki zawodowe. PLK współpracują obecnie z 42 placówkami.

31.08.2019

Jedziemy po dwóch torach na kolejowym Moście Gdańskim

Pociągi od dziś jeżdżą już na dwóch torach kolejowego Mostu Gdańskiego. Zakończono prace przy nowej kolejowej przeprawie, która ułatwi komunikację w stolicy. Inwestycja została zrealizowana przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. za ponad 75 mln zł ze środków budżetowych.

31.08.2019

Nowy wiadukt w Terespolu zwiększy bezpieczeństwo i usprawni komunikację

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały list intencyjny w sprawie współpracy przy budowie nowego skrzyżowania bezkolizyjnego w Terespolu. Inwestycja zapewni bezpieczną przeprawę przez tory dla pieszych, rowerzystów i kierowców oraz usprawni układ komunikacyjny miasta. PLK poprawiają dostęp do kolei w Terespolu. Wygodniejsze podróże od września zapewnią dwa nowe perony i przejście podziemne.

30.08.2019

Szczecin Główny – kolejny wygodny peron i nowa kładka dla podróżnych

Od niedzieli, 1 września pasażerowie na stacji Szczecin Główny wygodnie wsiądą do pociągów z kolejnego zmodernizowanego peronu oraz skorzystają z przebudowanej kładki od ulicy Kolumba. Została ona wyposażona w windy i zapewnia wygodne dojście na perony. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na drugi etap modernizacji stacji przeznaczyły ok. 60 mln zł. Projekt współfinansowany jest z POIiŚ.

30.08.2019

PLK likwidują bariery komunikacyjne, znika nasyp z centrum Krakowa

Prawie połowa dziewiętnastowiecznego nasypu jest usunięta z centrum Krakowa. Będą dodatkowe tory i nowy przystanek. Projekt PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. łączy Kraków i aglomerację, ułatwia komunikację i otwiera przestrzeń. Inwestycja w ramach instrumentu CEF „Łącząc Europę”, zwiększa możliwości sieci kolejowej w Małopolsce i na trasach międzynarodowych.

30.08.2019

Wygodniej koleją ze stacji Poznań Wola i Kiekrz

Od niedzieli, 1 września, podróżni wygodnie wsiądą już do pociągu z nowych peronów na stacjach Poznań Wola i Kiekrz. To kolejne efekty modernizacji linii Poznań – Szczecin. Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. za ponad 2,7 mld zł, współfinansowana z instrumentu Unii Europejskiej „Łącząc Europę”, skróci czas przejazdu i zwiększy komfort podróży. Wszystkie prace na całym odcinku z...

29.08.2019

Porty Gdańsk i Gdynia bardziej konkurencyjne dzięki kolei

Porty morskie w Gdańsku i Gdyni zwiększą swój potencjał dzięki inwestycjom PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. skróci się czas załadunku i rozładunku towarów, a obsługiwane pociągi będą mogły być dłuższe i zabierać większe ładunki. Przedsięwzięcie sprawi, że wzrośnie atrakcyjność kolei względem innych środków transportu. Projekty warte ponad 2,6 mld zł netto są dofinansowane z unijnego...

29.08.2019

Wielka modernizacja dworca i stacji Gdańsk Główny

Kompleksowa przebudowa budynku dworcowego oraz stacji kolejowej Gdańsk Główny – PKP S.A. i PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. realizują inwestycje infrastrukturalne na terenie Gdańska. Dzięki nim pasażerowie zyskają wyższy komfort podróży.

28.08.2019

ERTMS na Rail Baltice zapewni bezpieczniejsze i sprawniejsze podróże

Na międzynarodowej trasie kolejowej Warszawa – Białystok sprawniejsze podróże i większy poziom bezpieczeństwa zapewni europejski system zarządzania ruchem ERTMS/ETCS poziomu 2. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę za ponad 98 mln zł na zabudowę systemu. Inwestycja jest z udziałem środków UE w ramach instrumentu CEF „Łącząc Europę”.

27.08.2019

Rzeszów Główny – dostępna stacja, sprawny przejazd pod torami

Konstrukcje nowych peronów, budowa podziemnego przejścia i przebudowa wiaduktu, to widoczne zmiany na stacji Rzeszów Główny. 2 września rozpoczyna się przebudowa wąskiego wiaduktu na ul. Batorego w szeroki obiekt. Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. za 205 mln zł, współfinansowana ze środków POIiŚ, zapewni komfortową obsługę wszystkim podróżnym, min. dzięki windom i schodom ruchomym.

26.08.2019

Nad mobilnymi systemami pomiaru torów pracują NCBiR, uczelnie i PLK

Nad prototypem pojazdu, który za pomocą odbiorników satelitarnych i skanerów laserowych będzie wykonywał pomiary toru pracują PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. trójmiejskie uczelnie i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Innowacyjne rozwiązanie ma dostarczać dokładnych, bieżących informacji o położeniu i stanie toru. Szczegółowe dane zapewnią możliwość szybszych i efektywniejszych prac – tym samym...

23.08.2019

Wronki – podróżni wygodniej wsiadają do pociągów

Podróżni zaczynają korzystać z efektów inwestycji na stacji Wronki. Wyższy peron zapewnia lepszy dostęp do pociągów. Budowane jest bezpieczne przejście pod torami. Prace na stacji realizują PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach modernizacji linii Poznań – Szczecin. Inwestycja za ponad 2,7 mld zł współfinansowana ze środków UE planowana jest do końca 2022r.

22.08.2019

Bezpieczniejszych 9 przejazdów kolejowo-drogowych w Śląskiem

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zwiększają bezpieczeństwo na 9 przejazdach kolejowo-drogowych w woj. śląskim za kwotę ponad 12 mln zł. W Radostowicach koło Pszczyny kierowcy korzystają już z efektów prac. W Zabrzu i Rybniku Niedobczycach skrzyżowania są w trakcie zmian. Inwestycja jest realizowana w ramach ogólnopolskiego programu przejazdowego za ok. 250 mln zł, współfinansowanego ze środków...

21.08.2019

Lokomotywy sprawdziły kolejowy Most Gdański

Stojące i jeżdżące stutonowe lokomotywy sprawdziły nowy kolejowy Most Gdański w Warszawie. Statyczne i dynamiczne próby obciążeniowe poprzedzają oddanie obiektu do eksploatacji. We wrześniu nowa kolejowa przeprawa ułatwi komunikację w stolicy. Inwestycja realizowana jest przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. za ponad 75 mln zł ze środków budżetowych.