Filtrowanie
24.12.2020

Przez tory tylko bezpiecznie, także na święta

Stop przed „stopem”, nie wjeżdżamy pod zamykane rogatki, slalom tylko na stoku, z uwagą przekraczamy tory. Kolejarze przypominają o zachowaniu bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych i żółtych naklejkach. Przed świętami dodatkowe apele trafiły do kierowców dzięki kampanii Bezpieczny przejazd – „Szlaban na ryzyko!” prowadzonej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. www.bezpieczny-przejazd.p...

23.12.2020

Kolej na szybsze podróże Centralną Magistralą Kolejową

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę na modernizację 21 mostów, wiaduktów i przepustów na Centralnej Magistrali Kolejowej. Wartość inwestycji to prawie 45 mln zł, finansowanie ze środków budżetowych. To kolejny etap przygotowania trasy łączącej Warszawę z Krakowem i Katowicami do podniesienia prędkości pociągów do 250 km/h.

23.12.2020

Bezpieczne podróże koleją na święta Bożego Narodzenia

W okresie świątecznym zapewnione są podróże koleją. W związku z epidemią koronawirusa, dla bezpieczeństwa w pociągach obowiązują limity pasażerów. Pracownicy PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. czuwają nad ruchem kolejowym i monitorują pogodę. W gotowości są zespoły techniczne. Aktualny rozkład jazdy pociągów jest dostępny m.in. na portalpasazera.pl.

22.12.2020

Nowy kolejowy most w Szczecinie wybudują Polskie Linie Kolejowe i Wody Polskie

Sprawniejsza kolej na trasie między Szczecinem a Wrocławiem oraz lepsze warunki żeglugi i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego – będą efektem budowy nowego mostu kolejowego na Regalicy w Szczecinie. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie podpisały porozumienie związane z realizacją inwestycji.

22.12.2020

#ZawszeNaSłużbie. Kolejarze nie przerywają szkoleń z bezpieczeństwa

Mimo epidemii blisko 20 000 pracowników PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. przeszło szkolenia i pouczenia z zakresu bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego. Od marca kolejarze większość kursów odbywają zdalnie. Regularne szkolenia z doświadczonymi trenerami są wsparciem w profesjonalnym wypełnianiu obowiązków.

21.12.2020

W Skierniewicach pojedziemy bezpieczniej wiaduktem nad torami

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Miasto Skierniewice podpisały z wykonawcą umowę na budowę bezkolizyjnego skrzyżowania w Skierniewicach. Inwestycja zwiększy bezpieczeństwo w ruchu kolejowym oraz usprawni układ komunikacyjny w mieście. Projekt za 37 mln zł zostanie dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

21.12.2020

Lublin Główny: dla podróżnych kolejne nowe perony

Na stacji Lublin Główny podróżni korzystają z kolejnych nowych peronów. Wygodniejsze są wyjazdy w region oraz do Warszawy, Kielc i Radomia. Dostęp do pociągów zapewniają windy oraz bezpośrednie przejście z dworca. Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. prowadzona jest w ramach modernizacji linii Lublin – Warszawa wartej ponad 3,5 mld zł i współfinansowanej ze środków unijnych, programu...

18.12.2020

Koleją od 19 grudnia z Krakowa do Zakopanego oraz przez Wadowice na Podbeskidzie

Od 19 grudnia pojedziemy koleją z Krakowa do Zakopanego na modernizowanej trasie Sucha Beskidzka - Chabówka - Zakopane. Pociągi wracają również na trasę Kalwaria Zebrzydowska – Bielsko Biała. Podróżni skorzystają z przystanków w Choczni, Choczni Górnej, Inwałdzie oraz na stacji w Andrychowie. Inwestycje PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. współfinansowane są ze środków unijnych.

18.12.2020

Kolej zwiększa możliwości przewozów z Chorzowa do Trójmiasta

Lepszy dostęp do kolei z nowego przystanku Chorzów Uniwersytet i przebudowanych stacji, krótsze podróże oraz sprawniejszy przewóz towarów ze Śląska w stronę portów. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. rozpoczynają przebudowę linii Śląsk – porty (nr 131) na odcinku Chorzów Batory – Bytom – Nakło Śląskie. To jedna z największych inwestycji kolejowych za ponad 1,2 mld zł netto, dofinansowana z unijnego...

18.12.2020

PLK rozmawiają z samorządami o stanie realizacji II etapu Kolej Plus

Zaawansowanie Programu Kolej Plus w zakresie wstępnych studiów planistyczno – prognostycznych było tematem wideokonferencji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. z samorządami. W cyklicznych spotkaniach PLK oferują merytoryczne wsparcie dla wnioskodawców Programu, który ma zwiększyć dostępność kolei.

17.12.2020

Lepsze warunki kolejowych przewozów między Braniewem a portami Trójmiasta

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. planują przebudowę torów na trasie z Braniewa do Malborka. Spółka podpisała umowę na opracowanie studium wykonalności. Planowana inwestycja zwiększy możliwości przewozu towarów z Braniewa i Obwodu Kaliningradzkiego do trójmiejskich portów.

17.12.2020

Poznań – Szczecin - będzie kolejowy bajpas dla sprawnych podróży

Tymczasowy tor i wiadukt koło Krzyża Wielkopolskiego zapewnią sprawne podróże na modernizowanej linii Poznań – Szczecin. Efektem inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. będą krótsze podróże w komunikacji regionalnej i dalekobieżnej. Projekt za ok. 4,1 mld zł jest realizowany przy udziale środków z instrumentu UE „Łącząc Europę” (CEF).

16.12.2020

Warszawa Gdańska: montaż schodów i kładek

Nowe elementy kładek i montaż schodów ruchomych – to kolejny etap prac, które po zakończeniu zapewnią podróżnym lepsze warunki obsługi na stacji Warszawa Gdańska. Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. za ponad 60 mln zł netto poprawi komunikację kolejową w aglomeracji warszawskiej. Projekt współfinansowany ze środków UE z POIiŚ.

15.12.2020

Kolej zmienia Trzebinię - wygodniej dla podróżnych, bezpieczniej dla kierowców

Wygodny dostęp do pociągów dzięki budowie przejścia podziemnego i nowych peronów, oraz bezkolizyjne skrzyżowanie w Trzebini - to efekty inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Skrócił się czas podróży pociągiem z Trzebini do Krakowa i z Krakowa do Katowic. Modernizacja linii kolejowej z Małopolski na Śląsk współfinansowana jest ze środków unijnych, w ramach instrumentu CEF „Łącząc Europę”.

11.12.2020

Elektrycznym pociągiem z Lublina do Stalowej Woli

Od 13 grudnia na linii Lublin - Stalowa Wola Rozwadów pojadą przyjazne środowisku pociągi elektryczne. Nowy system zasilania zapewni sprawniejsze podróże i przewóz towarów. Elektryfikacja to ostatni etap modernizacji trasy. Podróżni korzystają już z dwudziestu zmodernizowanych przystanków. Inwestycja za 451 mln zł realizowana jest przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przy współfinansowaniu z...