Filtrowanie
19.03.2007

Nastoletni samobójca uratowany

17 marca 2007 r. o godzinie 22:30 funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei z Posterunku w Głogowie, podczas patrolu szlaku Głogów - Głogówek podjęli interwencję w stosunku do mężczyzny, który próbował skoczyć z mostu kolejowego na rzece Odra.

16.03.2007

Uczciwi SOKiści

Dużo szczęścia mieli dwaj Białorusini, którzy na stacji kolejowej w Rzepinie (Lubuskie) zgubili saszetkę z ponad 3,7 tys. euro. Zguba się odnalazła dzięki czujności sokistów.

13.03.2007

Seminarium „Zintegrowana nawierzchnia kolejowo-drogowa”

W dniu 23.02.2007 r. w siedzibie Oddziału Regionalnego PKP PLK S.A. w Krakowie odbyło się seminarium na temat „Zintegrowana nawierzchnia kolejowo-drogowa,” zorganizowane przez: Firmę TINES, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Oddział Regionalny w Krakowie.

07.03.2007

Porozumienie ze związkami zawodowymi

Dziś zostało podpisane porozumienie między Zarządem PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz organizacjami związkowymi działającymi w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

06.03.2007

Sprawna akcja - kieszonkowcy złapani

Dzięki sprawnej interwencji funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei zatrzymano grupę pięciu mężczyzn, podejrzewaną o dokonywanie kradzieży kieszonkowych w pociągach międzynarodowych.

06.03.2007

Konsultacje społeczne

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zamierzają pozyskać z Banku Światowego środki w kwocie 50 mln EUR z przeznaczeniem na inwestycje odtworzeniowe w infrastrukturę kolejową.

02.03.2007

Przerwa w protestach

Zarząd PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. informuje, że w wyniku ustaleń, jakie zapadły wczoraj między Zarządem PKP Polskie Linie Kolejowe SA oraz stroną związkową przy udziale posłów na Sejm RP, kolejne rozmowy na temat podwyżek wynagrodzeń dla pracowników rozpoczną się 7 marca 2007 r.

02.03.2007

Zaprzestanie protestów na torach

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. informują, że w wyniku ustaleń, jakie zapadły wczoraj między Zarządem PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz stroną związkową przy udziale posłów na Sejm RP, kolejne rozmowy na temat podwyżek wynagrodzeń dla pracowników rozpoczną się 7 marca 2007r.

Strona związkowa zapewniła, że powstrzyma się od organizowania akcji protestacyjnych co najmniej do chwili rozpoczęcia...

01.03.2007

Spotkanie z przedstawicielami samorządów w Krakowie

W dniu 13.02.2007 r. w siedzibie Oddziału Regionalnego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Krakowie, odbyło się spotkanie z Przedstawicielami Samorządów zachodniej części województwa małopolskiego.

01.03.2007

Podwyżki wynagrodzeń

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. informują, że wobec odrzucenia przez związki zawodowe kolejnej propozycji podwyżki płac, Zarząd Spółki przeprowadził z dniem 1 marca 2007 r. podwyżkę wynagrodzeń w wysokości 84 zł na jednego zatrudnionego.

28.02.2007

Rozmowy ze związkami zawodowymi

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. informują, że w dniu dzisiejszym odbyła się kolejna runda rozmów z przedstawicielami związków zawodowych.

26.02.2007

Wytyczne obowiązujące przy projektowaniu i wykonawstwie sieci trakcyjnej.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A Biuro Energetyki informuje, że Uchwałą Nr 35/2007 Zarządu Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 19 lutego 2007r. przyjęto Zarządzenie nr 07/2007 Zarządu Spółki PKP PLK S.A., wprowadzające do stosowania „ Wytyczne projektowania i warunki odbioru sieci trakcyjnej z uwzględnieniem standardów i wymogów dla linii interoperacyjnych”.

23.02.2007

Podpisanie umowy finansowanej z Funduszu Spójności

W dniu 23 lutego 2007 r. w siedzibie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie, przy ul. Targowej 74, została podpisana umowa nr CCI 2004/PL/16/C/PA/002 - 01 na wsparcie eksperckie w ramach projektu: "Pomoc w zakresie przygotowania i wdrażania projektów kolejowych współfinansowanych w ramach Funduszu Spójności"

22.02.2007

Agresywny pasażer

Dnia 26 lutego 2007 r. dyżurna ruchu stacji Kutno powiadomiła telefonicznie komendanta zmiany Rejonu Straży Ochrony Kolei w Kutnie, że potrzebna jest interwencja funkcjonariuszy SOK lub Policji do pociągu „JAN KIEPURA” relacji Frankfurt n/Menem - Warszawa Wschodnia, w związku z pobiciem podróżnego.

22.02.2007

Utrudnienia w ruchu pociągów w Krakowie

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. informują, że dzisiejsze przerwy w ruchu pociągów w rejonie Krakowa nastąpiły na skutek protestów pracowniczych.