22.07.2015

1,5 tysiąca badań jakości inwestycji w I półroczu 2015

Kontrola jakości na każdym etapie realizacji inwestycji – to główne zadanie Biura Audytu i Jakości PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Wyznaczony zespół stale monitoruje prowadzone inwestycje, wytwórnie i kopalnie, z których pochodzą stosowane na budowach materiały. Wszystko w jednym celu – zapewnienia bezpieczeństwa pasażerów pociągów. 

Zespół ds. jakości nadzoruje inwestycje w całej Polsce. Od stycznia skontrolowano kilkadziesiąt z nich, niektóre nawet czterdziestokrotnie. Pracownicy zespołów ds. jakości biorą pod lupę wszystko - sprawdzają budowy, dokumenty, odwiedzają laboratoria, wytwórnie, kopalnie, przeglądają i badają materiały. 

Stały nadzór technologiczny nad prowadzonymi inwestycjami to standard w Polskich Liniach Kolejowych. Wiemy, czy są one prowadzone zgodnie z normami, wytycznymi, zasadami wiedzy technicznej. W efekcie zrealizowane inwestycje gwarantują pasażerom odpowiednią jakość, a więc i najwyższy poziom bezpieczeństwa podczas podróży – mówi Piotr Roszykiewicz z Biura Audytu i Jakości PLK. 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w listopadzie 2013 roku podpisały pierwsze umowy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, na wykonywanie badań kontrolnych. Rok później, ze względu na rosnące zapotrzebowanie na kontrole wykonawców, zawarto kolejne umowy. W 2014 nowe standardy kontroli jakości inwestycji PLK wprowadzono w całym kraju. Badania które dla potrzeb PLK wykonuje GDDKiA to m.in. kontrole właściwości kruszyw, badania zagęszczenia nasypów oraz nośności podłoża, co jest istotną podstawą w modernizacji czy rewitalizacji linii kolejowych. W pierwszym półroczu 2015 zlecono ok. 1515 badań materiałów używanych na budowach.

Ważnym aspektem dbania o jakość inwestycji kolejowych jest jej kontrola na każdym etapie realizacji projektu. Zespół ds. jakości egzekwuje wymaganą jakość w terenie, ale także podczas tworzenia dokumentacji, która musi powstawać zgodnie z zapisami kontraktów – nie ma mowy o żadnych odstępstwach. 

Ciągłe sprawdzanie jakości materiałów, z których budowana jest infrastruktura kolejowa jest wyrazem dbałości o bezpieczeństwo. Przestrzeganie norm daje pewność, że materiały eksploatacyjne gwarantują bezpieczny przejazd pociągu oraz długoletnią, bezproblemową eksploatację. Chodzi także o budowanie świadomości, jak ważna jest najwyższa jakość, wśród wykonawców. Jej stałe podwyższanie i kontrolowanie gwarantuje właściwe wykonanie prac i używanie odpowiednich materiałów.Kontakt dla mediów:
Mirosław Siemieniec
Rzecznik Prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: + 48 694480239

Galeria

Pliki do pobrania

1,5 tysiąca badań jakości inwestycji w I półroczu 2015

Pobierz
udostępnij drukuj