24.06.2016

1000 uczniów z możliwością kariery w PLK

Ponad tysiąc uczniów zakończyło kolejny etap nauki na kierunkach kolejowych. 330 - jedna trzecia z nich korzysta z programu stypendialnego PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. To przyszli technicy transportu kolejowego, specjaliści od dróg i mostów kolejowych, którzy w przyszłości zasilą kadry zarządcy infrastruktury. 

PLK od pięciu lat aktywnie współpracują ze szkołami ponadgimnazjalnymi. W zeszłym roku na stypendia przeznaczyły ponad 600 tys. złotych. Spółka oferuje placówkom kształcącym na kierunkach kolejowych pomoc w organizowaniu praktyk, wyposażenie pracowni, wsparcie specjalistycznej kardy, najlepszym uczniom stypendia. 


Współpraca ze szkołami 

Obecnie zarządca infrastruktury kontynuuje współpracę z 24 szkołami ponadgimnazjalnymi w całej Polsce. Uczniowie 21 z nich pobierają comiesięczne stypendia fundowane przez PLK. Zarządca infrastruktury współpracuje m.in. z Zespołem Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku – Kamiennej, z Zespołem Szkół im. S. Rafała Kalinowskiego w Krakowie czy z Zespołem Szkół nr 4 w Nowym Sączu. Podobne wsparcie otrzymują uczniowie z Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie, gdzie wsparcie finansowe od września ubiegłego roku przyznano najlepszym uczniom z kierunku technik automatyk sterowania ruchem kolejowym. 


Szkolne pracownie z pulpitem dyżurnego 

PLK doposaża również szkolne pracownie. W bieżącym roku Spółka przekazała na potrzeby szkolnych pracowni zawodowych m.in. pulpit dyżurnego ruchu wraz z wyposażeniem oraz 25 komputerów, które trafiły do uczniów kolejowych kierunków w Siedlcach i Dęblinie. Podobnie, pozyskane po modernizacji urządzenia sterowania ruchem kolejowym, zasiliły szkolne pracownie w Tłuszczu i Małaszewiczach. Dzięki takim działaniom szkoły mogą jeszcze lepiej i ciekawiej prowadzić naukę kolejowych zawodów. Kontakt dla mediów:
Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: + 48  694 480 239

Galeria

Pliki do pobrania

1000 uczniów z możliwością kariery w PLK

Pobierz
udostępnij drukuj