Filtrowanie
14.11.2019

Rzeszów Główny – z nowego peronu do Jasła

Dzięki przebudowie stacji Rzeszów Główny w listopadzie podróżni skorzystają z nowego peronu. Kolejne będą gotowe w styczniu. Równocześnie powstaje przejście podziemne między dworcem, peronami i drugą strona miasta. Modernizacja najważniejszej stacji na Podkarpaciu poprawi komfort obsługi. Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. za 205 mln zł, współfinansowana jest ze środków POIiŚ.

13.11.2019

Koleje Litewskie i PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. współpracują w zakresie bezpieczeństwa na odcinku linii Rail Baltica

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały trzyletnią umowę o współpracy z Kolejami Litewskimi w zakresie usuwania skutków zdarzeń na trasie Rail Baltica. Zespoły PLK zapewnią sprawne usuwanie skutków zdarzeń od granicy polsko-litewskiej do Kowna.

12.11.2019

Wróblin Głogowski, będzie wygodniej dla podróżnych i przewozu towarów

Na stacji Wróblin Głogowski dla podróżnych będą dwa nowe perony. Przebudowane tory zapewnią sprawną obsługę i przejazd pociągów towarowych. Kolej zwiększy możliwości komunikacyjne w województwie dolnośląskim. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. realizują przebudowę stacji ze środków budżetowych, za ponad 27 mln zł.

08.11.2019

Wiadukt w Woli Filipowskiej poprawi bezpieczeństwo i ułatwi komunikację

Nowy wiadukt nad linią kolejową, drogi i chodniki do niego prowadzące oraz przystanki autobusowe – tak inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. zmienia Wolę Filipowską. Nowy obiekt zapewnia bezpieczny przejazd pociągów, sprawny ruch drogowy i dobrą komunikację dla pieszych. Inwestycja jest współfinansowana przez UE, w ramach instrumentu CEF „Łącząc Europę”. Pomiędzy Krakowem a Katowicami...

08.11.2019

Inwestycje PLK za 370 mln zł usprawniły przewozy pasażerskie i towarowe na Śląsku

Szybsze, sprawniejsze i bardziej komfortowe stały się podróże i transport towarów koleją od Chybia przez Żory i Rybnik do Nędzy. Prace PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. dobiegły końca. Podróżni korzystają z 18 wygodniejszych peronów, sprawniej kursują pociągi po 60 km wymienionych torów. Inwestycja o wartości 375 mln zł netto była współfinansowana z POIiŚ.

07.11.2019

Drugi tor między Otwockiem a Pilawą

Między Pilawą a Otwockiem widać już pierwsze kilometry drugiego toru, który likwiduje „wąskie gardło“ linii lubelskiej. Na 3 stacjach i 7 przystankach budowane są perony, a w Celestynowie także przejście podziemne. Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. zapewni lepsze podróże na trasie z Warszawy do Lublina. Z efektów projektu skorzystamy w 2020 roku. Projekt realizowany jest w ramach...

05.11.2019

W październiku kolejarze uczyli 22 tys. dzieci bezpiecznych zachowań

Prelekcje w szkołach, materiały edukacyjne, gry, zabawy i filmy – wszystko by dzieci i młodzież były bezpieczne, przechodząc przez tory i na terenach kolejowych. Kolejarze z PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. podsumowali akcję „Październik miesiącem edukacji”. Z różnych form informacji skorzystało ponad 22 tysiące uczniów. To jedno z działań kampanii społecznej Bezpieczny Przejazd.

04.11.2019

Sprawniejszy przewóz towarów koleją przez most nad Kanałem Kędzierzyńskim

Nowy most kolejowy nad Kanałem Kędzierzyńskim między Sławięcicami a Kędzierzynem Koźlem zapewni szybszy i sprawniejszy przejazd pociągów. Oznacza to jeszcze lepsze warunki transportu towarów ze Śląska. Inwestycja na liniach Toszek Północ – Rudziniec Gliwicki – Stare Koźle realizowana jest przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. za 192 mln zł z udziałem środków UE z POIiŚ.

31.10.2019

Kolej gotowa na listopadowe i zimowe wyjazdy

Dodatkowe pociągi PKP Intercity, wzmocnione służby techniczne PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., pomoc informatorów mobilnych – kolejarze są gotowi do obsługi pasażerów podczas długich listopadowych weekendów. Kolej przygotowała również sprzęt i organizację ruchu pociągów na warunki zimowe.

30.10.2019

Warszawa Powązki nowy przystanek już na Wszystkich Świętych ułatwi komunikację

Od 1 listopada podróżni skorzystają z nowego przystanku Warszawa Powązki. Dwa zadaszone perony z dojściami od strony ulicy Powązkowskiej zapewnią łatwiejszą komunikację w aglomeracji. Przystanek kolejowy na Powązkach to drugi nowy obiekt, który powstał na zmodernizowanej, ze środków CEF, linii obwodowej Warszawa Zachodnia – Warszawa Gdańska.

30.10.2019

Gdynia – nowy wiadukt drogowy zwiększy poziom bezpieczeństwa i usprawni komunikację w mieście

Nowe bezkolizyjne skrzyżowanie w ciągu ul. Puckiej w Gdyni poprawi bezpieczeństwo i usprawni komunikację między centrum a północnymi dzielnicami miasta. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Miasto Gdynia zawarły umowę w sprawie współpracy przy budowie nowego wiaduktu. PLK zbudują w go ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – Etap III”.

29.10.2019

PLK zwiększają zakres informacji pasażerskiej na linii Grodzisk Mazowiecki – Warszawa Włochy

Podróżni na linii Grodzisk Mazowiecki – Warszawa Włochy niebawem będą korzystać z dodatkowych informacji ułatwiających przejazd. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. montują nowy system dynamicznej informacji pasażerskiej (SDIP). Wyświetlacze oraz infokioski i kamery umieszczane są na peronach w ramach modernizacji linii nr 447. Projekt współfinansowany jest ze środków UE, CEF „Łącząc Europę”. 

29.10.2019

Jeszcze większe możliwości kolei w Poznaniu

Więcej pociągów, wyższy komfort podróży i przywrócenie połączeń na nieczynnych obecnie liniach – wstępne studium wykonalności określi nowe możliwości Poznańskiego Węzła Kolejowego. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły przetarg na opracowanie koncepcji rozbudowy infrastruktury w Poznaniu i aglomeracji poznańskiej. Umożliwi to sprawny i efektywny rozwój jednego z największych węzłów kolejowych w...

26.10.2019

Zmiana czasu na kolei

W nocy z 26 na 27 października w Polsce nastąpi zmiana czasu letniego na zimowy. Wskazówki zegarów zostaną przesunięte z godziny 3:00 na 2:00. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. są przygotowane do sprawnego prowadzenia ruchu pociągów podczas zmiany czasu.

25.10.2019

Kolej pasażerska powraca do Zagłębia Miedziowego

W połowie grudnia mieszkańcy Zagłębia Miedziowego zyskają nowe, wygodne połączenie kolejowe. Do czynnych od czerwca relacji z Wrocławiem przez Legnicę, dołączą podróże z Legnicy przez Lubin i Rudną Gwizdanów do Głogowa. W ramach projektu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. za blisko 200 mln zł kończą się prace między Lubinem a Rudną Gwizdanowem. Będzie nowy przystanek Lubin Stadion.