Filtrowanie
05.06.2020

Wakacyjna korekta rozkładu jazdy pociągów

W niedzielę, 14 czerwca wprowadzona zostanie korekta rozkładu jazdy pociągów. Na wakacje wrócą bezpośrednie połączenia z Krakowa do Zakopanego. Dostęp do kolei ułatwią nowe przystanki: Kraków Bronowice i Zaklików Miasto na Podkarpaciu. Zmiana rozkładu jazdy zapewnia wprowadzenie pociągów wakacyjnych i umożliwia koordynowanie prac na kolejnych szlakach. Informacje o kursowaniu pociągów na portalpas...

05.06.2020

Do serca Mazur szybkimi pociągami

Szybsze i wygodniejsze podróże pociągiem z prędkością do 160 km/h. Zaplanowana przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. modernizacja mazurskiej trasy Ełk – Korsze ma być realizowana z funduszy unijnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Przebudowa i elektryfikacja w najbliższych latach usprawni podróże w województwie warmińsko-mazurskim oraz na sieci kolejowej.

05.06.2020

Towary wracają na tory. Sprawniej dojadą ze Śląska do portów

Od czerwca pociągi znów jeżdżą na trasie między Częstochową a linią ze Śląska do portów nr 131. Zakończyły się zasadnicze prace na odcinku Częstochowa – Chorzew Siemkowice (nr 146). Pociągi kursują po nowych torach, mostach i wiaduktach. Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. za ponad 200 mln zł, współfinansowana jest ze środków unijnych w ramach POIiŚ.

04.06.2020

Rail Baltica: Współpraca PLK, LGI i RBRail dla lepszych podróży w Europie

Współpraca między polskim a litewskim zarządcami linii kolejowych oraz RBRail, wymiana doświadczeń oraz harmonizacja wymagań technicznych dla systemów na Rail Baltica były tematami wideokonferencji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., LGI i RBRail. Zachowanie dobrego współdziałania systemów zagwarantuje sprawny i bezpieczny przejazd pociągów tą ważną międzynarodową trasą.

03.06.2020

Na 5 milionach znaczków pocztowych bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych

Poczta Polska wprowadziła do obiegu nowy znaczek Bezpieczny Przejazd – „Szlaban na ryzyko!”. Operator pocztowy emisją 5 milionów znaczków, okolicznościowym datownikiem i kopertami wspiera przesłanie kampanii społecznej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na rzecz ograniczania wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych. Kampania prowadzona jest już 15 lat.

03.06.2020

Wygodniejsze podróże koleją z nowych peronów w Pabianicach i Kolumnie

Nowy peron w Pabianicach i w Kolumnie, budowa bezpiecznych przejść pod torami, most nad Nerem i przebudowa stacji Lublinek, to niektóre widoczne efekty modernizacji linii Łódź Kaliska –Zduńska Wola. Prace PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. skrócą czas podróży o ok. 15 minut i zwiększa dostępność do kolei. Inwestycja za 387 mln zł współfinansowana jest ze środków unijnych instrumentu CEF „Łącząc...

02.06.2020

Nowe możliwości podróży koleją na północy Mazowsza

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. za ponad 7 mln zł netto opracują studia wykonalności modernizacji dwóch mazowieckich linii kolejowych. Planowane inwestycje zwiększą możliwości i atrakcyjność podróży koleją oraz usprawnią przewóz towarów. Przewidywane jest zwiększenie prędkości pociągów i poprawa przepustowości linii z Tłuszcza do Ostrołęki oraz budowa dodatkowych torów na trasie z Kutna do Płocka.

01.06.2020

Opole - przebudowa wiaduktu kolejowego - dobre podróże koleją i sprawniejsza komunikacja w mieście

Szybkie i bezpieczne podróże pociągiem na linii Opole - Wrocław (nr 132) zapewni przebudowany wiadukt kolejowy nad ul. Krapkowicką w Opolu. Miasto Opole i PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały porozumienie w sprawie współpracy przy jego przebudowie. Będzie szerszy, wyższy, bezpieczniejszy i wygodniejszy.

29.05.2020

Pociągi pojadą nowym mostem nad Wisłą w Krakowie

Nowym mostem kolejowym nad Wisłą w Krakowie pojadą pociągi. To pierwsza z trzech przepraw, które do końca 2021 wybudują PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Dzięki dodatkowym torom zwiększą się możliwości przewozów pasażerskich na południu Polski i w aglomeracji. Inwestycja warta przeszło 1 mld zł współfinansowana jest w ramach instrumentu CEF „Łącząc Europę”.

29.05.2020

Wrocław Szczepin - nowy przystanek umacnia się obok pociągów

Podróżni pociągów mijających budowany przystanek Wrocław Szczepin w przyszłym roku zyskają tu dodatkowy dostęp do kolei. Będą krótsze podróże i łatwiejsze przesiadki do komunikacji miejskiej. Pod szerszym wiaduktem kolejowym, przy którym powstaje przystanek, będzie tramwaj i sprawniejszy ruch drogowy.

29.05.2020

Pojedziemy szybciej pociągiem między Szczecinkiem a Runowem Pomorskim

Blisko o 1/3, ok. 25 minut, skróci się czas podróży pociągiem pomiędzy Szczecinkiem a Runowem Pomorskim. Pasażerowie zyskają lepszy dostęp do pociągów w 5 miejscowościach. Zaczyna się kolejny etap projektu za blisko 164 mln zł - modernizacja linii ze Szczecinka do Runowa Pomorskiego. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę za ok. 30 mln zł na kontynuację inwestycji z RPO województwa...

28.05.2020

PLK z nową umową na utrzymanie urządzeń sterowania ruchem

Kontrakt za blisko 26 mln zł zapewni kompleksowe utrzymanie urządzeń sterowania ruchem kolejowym, odpowiedzialnych za bezpieczne i sprawne podróże oraz przewóz towarów. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały 27 maja br. umowę z firmą Bombardier Transportation (ZWUS) Polska sp. z o.o., na usługi w zakresie wsparcia utrzymania komputerowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym w latach 2020-2021.

27.05.2020

Kolejny wiadukt drogowy nad torami Centralnej Magistrali Kolejowej

W Motycznie nad CMK zamontowano nową konstrukcję wiaduktu. Nie zwalniają prace przy budowie 3 pozostałych wiaduktów drogowych. Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. przygotowuje linię do przejazdu pociągów z prędkością do 250 km/h. Bezkolizyjne skrzyżowania podniosą poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i usprawnią komunikację drogową w woj. świętokrzyskim i łódzkim. Wartość prac to 104...

26.05.2020

Nabór wniosków do Programu Kolej Plus rozpoczęty

26 maja 2020 r. minister infrastruktury Andrzej Adamczyk poinformował o rozpoczęciu przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. naboru wniosków od samorządów do Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus. Dzięki realizacji Programu możliwe będzie przywrócenie połączeń kolejowych do miast, które nie mają dostępu do kolei. Program przyczyni się do eliminowania...

25.05.2020

Dla podróżnych nowe perony w Zgierzu i Łodzi Żabieńcu

W czerwcu nowy peron w Łodzi Żabieńcu. Dla podróżnych lepszy dostęp do pociągów w Zgierzu. Podróże koleją i komunikacją drogową ułatwią przebudowane, szersze wiadukty kolejowe w Zgierzu. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. modernizują linię z Łodzi do Kutna na odcinku Łódź Kaliska – Zgierz. Projekt za ok. 229 mln zł finansowany jest z budżetu.