Filtrowanie
18.10.2021

40 mln zł inwestują spółki zależne PLK na zakup pociągów sieciowych

Cztery spółki grupy Kapitałowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowy o wartości około 40 mln zł na zakup 5 nowoczesnych pociągów do prac przy sieci trakcyjnej. Nowoczesne maszyny zapewnią lepsze utrzymanie linii i sprawniejsze przewozy koleją. Zakup nowoczesnego sprzętu zwiększa potencjał spółek. Inwestycje są możliwe dzięki podwyższeniu kapitałów zakładowych spółek zależnych w...

15.10.2021

Kraków Płaszów - podróżni wygodniej wsiadają do pociągów

Podróżni wygodniej wsiadają do pociągów z nowych peronów na stacji Kraków Płaszów. Do kierowania ruchem wykorzystane są nowoczesne technologie. Postępuje przebudowa stacji. Efektem będą komfortowe warunki obsługi pasażerów i sprawniejsze prowadzenie pociągów. Inwestycję realizują PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z udziałem środków unijnych, w ramach instrumentu CEF „Łącząc Europę”.

15.10.2021

Mieszkańcy Nikielkowa k. Olsztyna zyskają dostęp do kolei

Nowy przystanek Nikielkowo w województwie warmińsko-mazurskim zwiększy dostęp do kolei na linii Olsztyn – Korsze. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły przetarg na prace w ramach Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025. Celem programu jest przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu. Na Warmii i Mazurach będzie lepszy dostęp do kolei w sześciu...

14.10.2021

PLK. Bezpiecznie wiaduktem nad torami w Radomiu

Kierowcy w Radomiu przejeżdżają już nowym wiaduktem na ulicy Kozienickiej nad dwoma torami linii Radom – Warszawa. Obiekt, przebudowany dzięki modernizacji kolejowej trasy, jest szerszy. Zapewniono chodnik i ścieżkę dla rowerzystów. Dostęp do nowego przystanku Radom Gołębiów ułatwi winda. Inwestycję na linii radomskiej z wykorzystaniem środków POIiŚ realizują PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

14.10.2021

Nowe perony, tory i mosty na linii Tarnowskie Góry – Zawiercie

Na linii kolejowej Tarnowskie Góry – Zawiercie rozpoczęła się budowa wiaduktu i przejścia podziemnego. Kontynuowane są prace przy peronach, mostach i torach. Powstaje nowa stacja Pyrzowice Lotnisko. Inwestycja realizowana przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. za ponad 660 mln zł zapewni dojazd koleją do portu lotniczego „Katowice Airport”. Projekt jest współfinansowany z funduszy unijnych POIiŚ.

13.10.2021

PLK i NCBR inwestują w innowacje na kolei

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju kontynuują współpracę w zakresie rozwoju innowacji w branży kolejowej. W ramach drugiego konkursu BRIK II będą poszukiwać nowych rozwiązań z czterech obszarów tematycznych: bezpieczeństwo ruchu kolejowego, efektywność energetyczna, ekologia i usprawnienie procesu diagnostyki infrastruktury. Partnerzy do 2033 r. przeznaczą na...

12.10.2021

Krakowski most poprawił przewozy koleją na linii do Kępna

Przęsło mostu kolejowego z Krakowa umożliwia sprawny i bezpieczny przejazd pociągów na trasie Herby Nowe – Kępno. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wykorzystują obiekty z modernizowanych linii w nowych lokalizacjach. Po niezbędnych przeglądach konstrukcje nadal są istotnym ogniwem sieci kolejowej.

08.10.2021

Stacja Skarżysko-Kamienna zmienia się dla pasażerów kolei i mieszkańców miasta

Na stacji Skarżysko-Kamienna nie zwalniają prace przy budowie przejścia podziemnego i peronów. Dzięki inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., wspófinansowanej z RPO Województwa Świętokrzyskiego, w przyszłym roku podróżni zyskają lepszy dostęp do pociągów. W drodze na perony będzie można skorzystać z wind. Mieszkańcy miasta dogodniej przejdą na drugą stronę torów.

07.10.2021

Towary jeżdżą szybciej i sprawniej w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym

Pociągi jeżdżą po nowych torach od Bytomia do Maciejowa Północnego w Zabrzu. Tory wymieniono także na odcinku Dorota (Sosnowiec) – Sosnowiec Jęzor. Postępują prace w stronę mysłowickiej Brzezinki. Dzięki inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. za ponad 350 mln zł, dofinansowanej z POIiŚ, w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym szybszy i sprawniejszy staje się przewóz towarów ekologicznym...

06.10.2021

Szczecin: nowe przęsła i tor na wiadukcie zapewniają bezpieczną podróż koleją

Pociągi kursują już po wyremontowanej części wiaduktu kolejowego nad ul. Kolumba przy stacji Szczecin Główny. Wykonawca zamontował dwa kolejne przęsła i ułożył na nich nowy tor. Remont wiaduktu oraz przyległego muru oporowego zwiększy bezpieczeństwo ruchu kolejowego i drogowego. Poprawi się estetyka obiektów i otoczenia. Wartość inwestycji prowadzonej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. to ponad...

06.10.2021

Wiadukty w Kobyłce zwiększą bezpieczeństwo na Rail Blatica

Bezpieczny przejazd pod linią kolejową Warszawa – Białystok zapewni budowa wiaduktu kolejowego i dwóch wiaduktów drogowych nad ul. Orszagha w Kobyłce. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły przetarg na budowę bezkolizyjnych skrzyżowań. Inwestycja współfinansowana jest ze środków unijnego instrumentu CEF „Łącząc Europę”.

05.10.2021

Nowa łącznica w Lublinie zwiększy możliwości transportu kolejowego w regionie

Na łącznicy kolejowej w Lublinie, która połączy linię Warszawa – Lublin (nr 7) z linią Lublin – Przeworsk (nr 68), jest już nowy tor i sieć trakcyjna. Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. za ok. 20 mln zł usprawni ruch pociągów w południowo-wschodniej Polsce oraz zwiększy przepustowość Lubelskiego Węzła Kolejowego. Prace są częścią rozszerzonego projektu modernizacji linii nr 7 Warszawa...

05.10.2021

PLK obecne na Kongresie 590

Dekada wielkich inwestycji infrastrukturalnych, Cyberbezpieczeństwo, a tożsamość cyfrowa – to tematy paneli Kongresu 590 z udziałem PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Zarządca narodowej sieci linii kolejowych jest aktywnym uczestnikiem spotkań o sprawach ważnych dla gospodarki Polski i Europy.

01.10.2021

Także w październiku kolejarze przypominają i edukują

Akcja „Październik miesiącem edukacji” to dodatkowe spotkania z dziećmi w wieku szkolnym i więcej informacji na temat bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych. Ambasadorzy Bezpieczeństwa i funkcjonariusze SOK podczas organizowanych w szkołach prelekcji przekażą wiedzę i materiały edukacyjne, aby zapobiegać zdarzeniom na torach.

01.10.2021

Program Przystankowy: kolejne przetargi dla zwiększenia dostępności kolei

Dzięki Rządowemu programowi budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021 – 2025, kolej będzie dostępniejsza dla podróżnych, w tym osób o ograniczonej możliwości poruszania się. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły przetargi na przebudowę peronów w Dębskiej Woli, Włoszczowicach i Małogoszczu woj. świętokrzyskim oraz budowę nowego przystanku Wietrzychowo na linii Olsztyn –...