Organy Spółki

Skład Rady Nadzorczej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

 1. Mariusz Andrzejewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 2. Artur Kawaler – Sekretarz Rady Nadzorczej
 3. Magdalena Błaszczyk – Członek Rady Nadzorczej
 4. Piotr Gebel – Członek Rady Nadzorczej
 5. Jakub Kapturzak – Członek Rady Nadzorczej
 6. Joanna Klekot – Członek Rady Nadzorczej
 7. Marcin Piwowarski – Członek Rady Nadzorczej
 8. Tomasz Rurka – Członek Rady Nadzorczej
 9. Henryk Sikora – Członek Rady Nadzorczej

 

Skład Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

 1. Ireneusz Merchel – Prezes Zarządu;
 2. Mirosław Skubiszyński - Wiceprezes Zarządu - dyrektor ds. eksploatacji;
 3. Radosław Celiński – Członek Zarządu - dyrektor ds. finansowych i ekonomicznych;
 4. Piotr Majerczak – Członek Zarządu - dyrektor ds. utrzymania infrastruktury;
 5. Arnold Bresch – Członek Zarządu - dyrektor ds. realizacji inwestycji;
 6. Grzegorz Kurdziel – Członek Zarządu - dyrektor ds. wsparcia operacyjnego.

Rejestr zmian