Ogłoszenia

  • Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zaprasza do składania ofert na „Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i spółek zależnych od PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. za rok 2019, 2020 z prawem opcji na rok 2021, 2022 oraz na przeprowadzenie analizy rozliczenia rocznego podatku dochodowego od osób prawnych Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach prawa opcji za rok 2019, 2020, 2021, 2022”.
    Zaproszenie do składania ofert zawierające warunki udziału, sposób oceny i składania ofert zostało opublikowane na Platformie Zakupowej Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Poniżej link:
    https://zamowieniaz.plk-sa.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=58380

Rejestr zmian