Biblioteczne Ośrodki Informacji

Zadaniem Bibliotecznych Ośrodków Informacji w spółce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jest wspieranie ustawicznego  procesu podnoszenia kwalifikacji i zaspokajanie potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i kulturalnych środowiska, w którym funkcjonują. 

Biblioteczne Ośrodki Informacji zapewniają  dostęp do wysokiej jakości zasobów bibliotecznych, tworząc nowoczesny warsztat usług informacyjnych. 

Biblioteczne Ośrodki Informacji gromadzą, opracowują i udostępniają materiały biblioteczne dotyczące różnych aspektów  transportu kolejowego, zarówno w płaszczyźnie techniki, zarządzania, organizacji, prawa, ekonomii i finansów, bhp, ochrony środowiska, jak i szeroko pojętej wiedzy o regionie i historii kolei. 

Biblioteczne Ośrodki Informacji współpracują z bibliotekami i ośrodkami informacji naukowej oraz Grupą Dokumentacyjną UIC (Union Internationale des Chemins de fer) w zakresie upowszechniania informacji o profilu kolejowym. 

W oparciu o historycznie ukształtowane miejsce w kulturze organizacyjnej przedsiębiorstwa kolejowego, rzetelność i fachowość pracowników, pełnią rolę centrum dostępu do wiedzy o kolei dla lokalnych społeczności.

WIĘCEJ INFORMACJI