ankieta wartości

Koleżanki i Koledzy,

praca na kolei nie jest jak każda inna. Łączy nas przede wszystkim odpowiedzialność za bezpieczeństwo pasażerów i przekonanie o wyjątkowości naszej misji. Wiara w te wartości sprawia, że czujemy się członkami rodziny kolejarskiej.

Wartości, które nas łączą i które są bliskie każdemu z nas, jest jednak znacznie więcej. Zespół Biura Spraw Pracowniczych postawił sobie za cel identyfikację i nazwanie tych wartości, które determinują kulturę organizacyjną, i na których chcielibyśmy budować etos kolejarza. Cel ten realizujemy poprzez rozmowę z możliwie jak najszerszą reprezentacją naszej PLK-owskiej społeczności.

Efektem dotychczasowej dyskusji, w tym spotkań odbytych z reprezentantami pracowników w ramach Zespołów Roboczych powołanych na początku tego roku, jest zbiór jedenastu wartości. Są to:

•    Solidność
•    Jakość
•    Bezpieczeństwo
•    Przestrzeganie standardów
•    Szacunek
•    Gotowość na zmiany  

•    Odpowiedzialność
•    Wyniki
•    Klienci
•    Współpraca
•    Tradycja
•    Nowoczesność

W oparciu o wyżej wymienione wartości zwracamy się do wszystkich naszych pracowników z pytaniem: które z tych wartości są Twoim zdaniem najważniejsze oraz jak je rozumiesz i co dla Ciebie oznaczają. Wypowiedzieć możesz się poprzez anonimową ankietę. Jest w niej także miejsce na uwagi i Twoje własne propozycje wartości.


Ankieta będzie aktywna do 7 grudnia br. włącznie. Można ją wypełnić także ze swojego prywatnego komputera w domu.

Wartości, które wspólnie wybierzemy i opiszemy, staną się podstawą dalszej pracy nad budową kultury organizacyjnej, a co za tym idzie, etosu kolejarza.