Patronaty i pociągi promocyjne


Zasady udziału Spółki w zewnętrznych wydarzeniach:

Aby wystąpić o patronat, dofinansowanie, udział Zarządu Spółki w radzie programowej lub komitecie honorowym oraz współpracę w zakresie organizacji przejazdów pociągów promocyjnych należy:

1. Zapoznać się z regulaminem,

2. Wypełnić odpowiedni formularz zgłoszeniowy i wysłać na adres:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala
Biuro Komunikacji i Promocji
ul. Targowa 74
03-734 Warszawa

      z dopiskiem „Patronat

    lub podpisany w formie skanu na adres e-mail:

a) patronaty@plk-sa.pl

b) pociagipromocyjne@plk-sa.pl

 

 

Wykaz konferencji objętych patronatem PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.:

 

  • XIV Konferencja „Telekomunikacja i Informatyka na Kolei”, 15-17 marca 2017 r., Wisła, Organizator: Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei
  • VIII Ogólnopolska Konferencja Mostowców, 18–19 maja 2017 r., Wisła, Organizator: Big Bang Media przy współpracy z Politechniką Śląską oraz Górnośląskim Oddziałem Związku Mostowców RP
  • Moto Safety Day, 29 lipca 2017 r., Gdynia, Organizator: Link PR Elżbieta Koncka