Straż Ochrony Kolei

Józef Hałyk

Komendant Główny Straży Ochrony Kolei

ul. Chmielna 73A
00-801 Warszawa

tel. (22) 474-41-62
(22) 474-41-64
(22) 474-41-76
fax (0-22) 474-41-57