25.07.2014
Inżynier budowy
Warszawa

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji

poszukują osób na stanowisko
Inżynier budowy

Miejsce pracy: Warszawa

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • monitorowanie z ramienia inwestora przebiegu robót budowlanych na wskazanym odcinku linii kolejowej,
 • bieżące raportowanie przebiegu robót i działań podejmowanych przez wykonawcę na placu budowy,
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi i zespołami inwestora zaangażowanymi w realizację inwestycji.


Niezbędne kwalifikacje:

 • wykształcenie wyższe techniczne (preferowane budownictwo),
 • prawo jazdy kategorii B,
 • bardzo dobry stan zdrowia,
 • dyspozycyjność pod kątem pracy zmianowej, w tym w porze nocnej,
 • umiejętność obsługi komputera (w tym pakiet MS Office),
 • zaangażowanie, sumienność, umiejętność rozwiązywania problemów, umiejętność pracy w zespole.


Oferujemy:

 • pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • szeroki wachlarz świadczeń socjalnych.
Numer oferty WZ/IR/42/07/14

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego poprzez APLIKUJ w terminie do dnia   11.08.2014 r.


Wszystkie odpowiedzi traktowane będą, jako poufne. 


W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) 


W przypadku braku takiej klauzuli, kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte, zgodnie z Ustawą, bez powiadamiania osoby, której dane dotyczą. 

Data wygaśnięcia ogłoszenia: 11.08.2014

Aplikuj
25.07.2014
Stanowisko ds. weryfikacji statusu i jakości harmonogramów inwestycji
Warszawa

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Biuro Monitoringu i Wsparcia Eksperckiego

poszukuje osoby na stanowisko
ds. weryfikacji statusu i jakości harmonogramów inwestycji

Miejsce pracy: Warszawa

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • współpraca z zespołami związanymi z realizowanymi projektami, w tym przygotowywanie analiz, raportów i innych materiałów,
 • metodyczne wspieranie zespołu projektowego w zarządzaniu projektem i stosowaniu Metodyki Zarządzania Projektami,
 • monitorowanie projektów inwestycyjnych w zakresie harmonogramu, ryzyk, statusu, budżetu,
 • wsparcie narzędziowe i merytoryczne zespołów projektowych w zakresie korzystania z programu EPM (MS Project i MS Project Server),
 • uczestnictwo w terenowych wizytach monitorujących projekty.Niezbędne kwalifikacje:

 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: zarządzanie projektami, ekonomia, administracja, techniczne,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Excel, Word, PowerPoint),
 • bardzo dobra znajomość programu EPM (MS Project i MS Project Server),
 • znajomość metodyki zarządzania projektami (PRINCE2, PMI),
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • samodzielność w podejmowaniu działań.Mile widziane kwalifikacje:

 • znajomość języka angielskiego na poziomie średnio-zaawansowanym,
 • co najmniej rok doświadczenie w realizacji projektów inwestycyjnych,
 • znajomość procesu inwestycyjnego.Oferujemy:

 • pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • szeroki wachlarz świadczeń socjalnych.
Numer oferty WZ/IWE/44/07/14

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego poprzez APLIKUJ w terminie do dnia   11.08.2014 r.


Wszystkie odpowiedzi traktowane będą, jako poufne. 


W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) 


W przypadku braku takiej klauzuli, kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte, zgodnie z Ustawą, bez powiadamiania osoby, której dane dotyczą. 

Data wygaśnięcia ogłoszenia: 11.08.2014

Aplikuj
24.07.2014
Pracownik ds. obsługi technicznej przekaźników
Warszawa

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Diagnostyki

poszukuje osób na stanowisko:
Pracownik ds. obsługi technicznej przekaźników

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za przygotowanie danych, planowanie i nadzorowanie działalności obsługi technicznej przekaźników (OTP) w Spółce dla zapewnienia ich stanu technicznego zgodnego z istniejącymi wymaganiami.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • organizację, koordynację oraz nadzorowanie wykonywania zadań z zakresu obsługi technicznej przekaźników dla zapewnienia ich terminowego wykonania, analiza usterkowości,
 • opracowanie planów i harmonogramów działań oraz potrzeb zakupowych w zakresie merytorycznej działalności działu,
 • wdrażanie i nadzorowanie w zakresie przestrzegania warunków technicznych i standardów oraz norm dotyczących obsługi technicznej przekaźników dla zapewnienia ich prawidłowego działania,
 • nadzorowanie procesu przygotowania, planowania, rozliczania i realizacji usług w zakresie merytorycznym, 
 • współpraca przy ustalaniu procedur obsługi technicznej przekaźników (OTP) stosowanych w urządzeniach srk, w tym z producentami przekaźników, współudział w autoryzacji punktów OTP oraz organizacja i monitoring działalności OTP,
 • współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie wykonawstwa OTP,
 • przygotowanie i rozliczanie zleceń w celu realizacji obsługi technicznej przekaźników.


Niezbędne kwalifikacje:

 • wykształcenie średnie techniczne (mile widziane wyższe techniczne w specjalności automatyka),
 • doświadczenie zawodowe, co najmniej 5 lat w tym 4 lata na stanowiskach związanych z prowadzeniem procedur administracyjnych, zakupowych, planowaniem, rozliczaniem i organizacją pracy,
 • mile widziane doświadczenie zawodowe na stanowisku automatyka srk,
 • dobra znajomość obsługi komputera szczególnie pakietu MS Office,
 • umiejętność współpracy, dobra organizacja pracy, sumienność, zaangażowanie.


Oferujemy:

 • pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • szeroki wachlarz świadczeń socjalnych.
Numer oferty WZ/IG/17/07/14

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego poprzez APLIKUJ w terminie do 07.08.2014 r.


Wszystkie odpowiedzi traktowane będą, jako poufne. 


W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)


W przypadku braku takiej klauzuli, kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte, zgodnie z Ustawą, bez powiadamiania osoby, której dane dotyczą.

Data wygaśnięcia ogłoszenia: 07.08.2014

Aplikuj
23.07.2014
Analityk kontrolingowy (umowa na zastępstwo)
Warszawa

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Biuro Kontrolingu Operacyjnego

poszukuje osoby na stanowisko
analityk kontrolingowy (umowa na zastępstwo)

Miejsce pracy: Warszawa

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • pozyskiwanie, kontrola i weryfikacja danych ekonomiczno – finansowych, 
 • ustalanie wielkości podstawowych mierników i wskaźników ekonomiczno – finansowych, 
 • przygotowywanie sprawozdań i tworzenie graficznych prezentacji w zakresie bieżącej sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki,
 • sporządzanie analiz elementów strukturalnych wyniku finansowego Spółki, 
 • udział w przygotowywaniu planu operacyjnego Spółki, 
 • opracowywanie bieżących prognoz przychodów, kosztów oraz wyników ekonomiczno – finansowych  i ich interpretacja, 
 • koordynowanie i konsolidowanie zagadnień związanych ze sprawozdawczością statystyczną w Spółce oraz zarządzanie kontem Spółki w portalu sprawozdawczym dla potrzeb Głównego Urzędu Statystycznego. 


Niezbędne kwalifikacje:

 • wykształcenie - wyższe ekonomiczne, licencjackie, 
 • doświadczenie zawodowe - na stanowisku ds. analiz ekonomiczno-finansowych, 
 • znajomość obsługi komputera - Obsługa MS Office, 
 • mile widziana znajomość SAP: BPS, FI, CO,
 • wiedza zawodowa,
 • umiejętność rozwiązywania problemów,
 • sumienność,
 • umiejętność myślenia analitycznego,
 • umiejętność planowania,
 • umiejętność współpracy.


Oferujemy:

 • pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • szeroki wachlarz świadczeń socjalnych.
Numer oferty WZ/IKO/41/07/14

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego poprzez APLIKUJ w terminie do 06.08.2014 r.


Wszystkie odpowiedzi traktowane będą, jako poufne. 


W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)


W przypadku braku takiej klauzuli, kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte, zgodnie z Ustawą, bez powiadamiania osoby, której dane dotyczą.

Data wygaśnięcia ogłoszenia: 06.08.2014

Aplikuj
16.07.2014
Stanowisko ds. eksploatacji systemów
Warszawa

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Biuro Informatyki

poszukuje osób na stanowisko
ds. eksploatacji systemów

Miejsce pracy: Warszawa 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za realizację zadań związanych z utrzymaniem i eksploatacją systemów w celu zapewnienia ciągłego do nich dostępu oraz wyeliminowania wykrytych nieprawidłowości.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • zarządzanie użytkownikami w systemach informatycznych,
 • administrowanie rolami i uprawnieniami użytkowników systemów informatycznych,
 • opracowywanie standardów dla aplikacji w zakresie ról i uprawnień użytkowników,
 • udział w testach nowych funkcjonalności w systemach informatycznych pod kątem ról i uprawnień,
 • wsparcie użytkowników końcowych systemów informatycznych,
 • wsparcie komórek wewnętrznych w biurze informatyki związane z realizacją zgłaszanych incydentów i problemów oraz nowych potrzeb w celu zapewnienia wysokiego poziomu świadczonych usług IT w Spółce,
 • współpraca  z firmami zewnętrznymi w zakresie realizacji umów gwarancyjnych i wsparcia dla poszczególnych aplikacji  oraz oprogramowania narzędziowego i analitycznego eksploatowanego w Spółce.


Wymagania:

 • wykształcenie średnie techniczne,
 • znajomość procedur w zakresie bezpieczeństwa oraz związanych z nadawaniem uprawnień w systemach IT,
 • podstawowa znajomość języka angielskiego,
 • gotowość do podnoszenia kwalifikacji, wysoka motywacja do pracy, samodzielność i inicjatywa,
 • umiejętność pracy w grupie.


Oferujemy:

 • pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie;
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • szeroki wachlarz świadczeń socjalnych.
Numer oferty WZ/IIN/40/07/2014

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego poprzez APLIKUJ w terminie do 30.07.2014 r.


Wszystkie odpowiedzi traktowane będą, jako poufne.


W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobo- wych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)”


W przypadku braku takiej klauzuli, kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte, zgodnie z Ustawą, bez powiadamiania osoby, której dane dotyczą.

Data wygaśnięcia ogłoszenia: 30.07.2014

Aplikuj
15.07.2014
Dyrektor Regionu Inwestycyjnego
Poznań

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji

poszukuje osoby na stanowisko
Dyrektor Regionu Inwestycyjnego 

Miejsce pracy: Poznań

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Realizowanie strategii inwestycyjnej w podległym regionie w warunkach znacznej swobody decyzyjnej i dużej niezależności.
 • Przygotowanie dokumentacji inwestycji, w tym dokumentacji przetargowej dla realizowanych projektów inwestycyjnych (od 5 do 7 jednoczesnych projektów o znacznej wartości).
 • Skuteczne prowadzenie i zamykanie przez podległy zespół zatwierdzonych do realizacji projektów inwestycyjnych. Tworzenie warunków do prawidłowej realizacji procesu inwestycyjnego.
 • Wykonywanie funkcji inwestora w imieniu firmy będącej beneficjentem środków unijnych.
 • Współpracę z organami administracji publicznej oraz z zarządcami infrastruktury komunikacyjnej w zakresie realizowanych inwestycji.
 • Współpracę z bezpośrednim przełożonym oraz Zarządem Spółki w zakresie ustalania priorytetów, rozwiązywania problemów mogących hamować proces inwestycyjny, uzyskiwania akceptacji dla planowanych wydatków kapitałowych na przyjęte projekty inwestycyjne.


Niezbędne kwalifikacje:

 • Wykształcenie wyższe.
 • Minimum 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym, odpowiedzialnym za realizację dużych budowlanych projektów inwestycyjnych. 
 • Umiejętność zarządzania dużym zespołem pracowniczym, w skład którego wchodzą kierownicy kontraktów oraz szereg funkcji wspomagających.
 • Wiedza z zakresu:
  - warunków kontraktowych FIDIC,
  - prawa budowlanego,
  - prawa zamówień publicznych,
  - metodyki zarządzania projektami.
 • Mile widziana znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym.
 • Dobra znajomość obsługi komputera, w tym znajomość MS Office i MS Project na poziomie co najmniej średniozaawansowanym.
 • Umiejętność podejmowania decyzji, kierowania zespołem, pracy pod presją czasu, negocjowania, orientacja na wyniki, samodzielność.


Oferujemy:

 • Pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie.
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 • Szeroki wachlarz świadczeń socjalnych.
Numer oferty WZ/IR/39/07/14

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego poprzez APLIKUJ w terminie do 29.07.2014 roku.


Wszystkie odpowiedzi traktowane będą, jako poufne. 


W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)


W przypadku braku takiej klauzuli, kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte, zgodnie z Ustawą, bez powiadamiania osoby, której dane dotyczą.

Data wygaśnięcia ogłoszenia: 29.07.2014

Aplikuj
15.07.2014
Stanowisko ds. wstępnych analiz inwestycyjnych
Warszawa

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Biuro Planowania Strategicznego

poszukuje osób na stanowisko
ds. wstępnych analiz inwestycyjnych

Miejsce wykonywania pracy:
Warszawa

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie prowadziła analizy rynku transportu (szczególnie transportu kolejowego) oraz przygotowywała merytorycznie materiały w tym zakresie pozwalające na podejmowanie decyzji w procesie planowania inwestycji.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • prowadzenie analiz dotyczących zagadnień: konkurencji transportu kolejowego z innymi gałęziami transportu, potencjału transportowego, prognoz popytu i podaży, tendencji w poszczególnych segmentach rynku,
 • monitorowanie procesu inwestycji w infrastrukturę drogową oraz innych inwestycji mogących wywierać wpływ na przewozy na sieci PKP PLK S.A. w celu uwzględnienia w procesie planowania inwestycji kolejowych,
 • określanie założeń i zakresu opracowań zlecanych zewnętrznie oraz bieżąca współpraca z ich wykonawcami,
 • współpraca z zespołami projektowymi i jednostkami organizacyjnymi spółki, a także z PKP S.A., GDDKiA, organizatorami publicznego transportu zbiorowego, jednostkami administracji państwowej i samorządowej oraz przewoźnikami kolejowymi w zakresie pozyskiwania niezbędnych danych i informacji i przekazywania wniosków ze zrealizowanych opracowań,
 • opiniowanie dokumentów przygotowawczych inwestycji (m.in. studia wykonalności), formułowanie na tej podstawie wniosków do uwzględnienia w trakcie procesu planowania inwestycji,
 • udział w procesie planowania inwestycji w celu realizacji strategii Spółki oraz identyfikacji potrzeb realizacji nowych opracowań.


Niezbędne kwalifikacje:

 • wykształcenie wyższe, preferowane: transport, logistyka, ekonomia, ekonomika transportu,
 • minimum 6 miesięcy stażu pracy, 
 • znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej średnio zaawansowanym,
 • dobra znajomość pakietu MS Office,
 • umiejętność współpracy, elastycznego i analitycznego myślenia, zaangażowanie i gotowość do uczenia się.


Mile widziane kwalifikacje:

 • doświadczenie w realizacji opracowań dotyczących: konkurencyjności różnych środków transportu, analiz podaży i popytu, analiz rynkowych, prognoz ruchu,
 • doświadczenie w planowaniu procesu inwestycyjnego w infrastrukturę transportową w skali województwa lub kraju,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym,
 • umiejętność obsługi MS Excel na poziomie zaawansowanym,
 • znajomość aplikacji VISUM.


Oferujemy:

 • pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • szeroki wachlarz świadczeń socjalnych.
Numer oferty WZ/IPS/38/07/14

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego poprzez APLIKUJ w terminie do dnia   29.07.2014 r.


Wszystkie odpowiedzi traktowane będą, jako poufne. 


W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) 


W przypadku braku takiej klauzuli, kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte, zgodnie z Ustawą, bez powiadamiania osoby, której dane dotyczą. 

Data wygaśnięcia ogłoszenia: 29.07.2014

Aplikuj
15.07.2014
Praktykant/ka w Dziale Rekrutacji
Warszawa

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Biuro Spraw Pracowniczych

poszukuje osób na stanowisko
Praktykant/ka w Dziale Rekrutacji

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • zamieszczanie ogłoszeń rekrutacyjnych,
 • zarządzanie bazą kandydatów,
 • analiza i selekcja aplikacji,
 • współpraca z rekruterami przy procesach rekrutacyjnych,
 • czynności administracyjno – biurowe. 


Wymagane kwalifikacje:

 • student lub absolwent kierunków: psychologia, socjologia, zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • zainteresowanie tematyką HR,
 • otwartość i łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
 • zaangażowanie w wykonywaną pracę,
 • dobra znajomość pakietu MS Office.


Oferujemy:

 • bezpłatną praktykę w jednej z największych firm w Polsce,
 • możliwość zdobycia doświadczenia oraz praktycznej wiedzy w obszarze rekrutacji,
 • referencje po odbytych praktykach,
 • otwarta i przyjazna atmosfera pracy.
Numer oferty WZ/IPR/37/07/14

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego poprzez APLIKUJ w terminie do dnia   29.07.2014 r.


Wszystkie odpowiedzi traktowane będą, jako poufne. 


W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) 


W przypadku braku takiej klauzuli, kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte, zgodnie z Ustawą, bez powiadamiania osoby, której dane dotyczą. 

Data wygaśnięcia ogłoszenia: 29.07.2014

Aplikuj
15.07.2014
Monter (branża automatyka)
Jelenia Góra Kłodzko Wałbrzych

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zakład Linii Kolejowych

poszukuje osób na stanowisko pracy
Monter (branża automatyka)

Miejsce wykonywania pracy:
Zakład Linii Kolejowych w Wałbrzychu (Sekcja Eksploatacji Jelenia Góra, Kłodzko, Wałbrzych)

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • wykonywanie prac związanych z konserwacją, utrzymaniem i naprawą infrastruktury kolejowej w branży srk w tym wykonywanie również przeglądów urządzeń diagnostyki taboru kolejowego w celu zapewnienia prawidłowej eksploatacji,
 • konserwowanie i naprawa narzędzi, urządzeń i sprzętu niezbędnego do prac utrzymaniowo-naprawczych infrastruktury kolejowej w tym w branży srk,
 • udział w pracach załadunkowych i wyładunkowych elementów nawierzchni kolejowej w celu przygotowania do prac utrzymaniowo-naprawczych.


Wymagane kwalifikacje:

 • wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe,
 • mile widziany 1 rok doświadczenia zawodowego,
 • zaangażowanie,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • sumienność.


Oferujemy:

 • pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • szeroki wachlarz świadczeń socjalnych.
Numer oferty WZ/IZ/34/07/14

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego poprzez APLIKUJ w terminie do dnia   29.07.2014 r.


Wszystkie odpowiedzi traktowane będą, jako poufne. 


W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) 


W przypadku braku takiej klauzuli, kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte, zgodnie z Ustawą, bez powiadamiania osoby, której dane dotyczą. 

Data wygaśnięcia ogłoszenia: 29.07.2014

Aplikuj
15.07.2014
Dyżurny ruchu
Gliwice Herby Nowe Orzesze Rybnik

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zakład Linii Kolejowych

poszukuje osób na stanowisko pracy
Dyżurny ruchu

Miejsce wykonywania pracy:
Zakład Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach (Sekcja Eksploatacji Gliwice, Orzesze, Rybnik, Heby Nowe)

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • obsługa urządzeń celem prowadzenia ruchu pociągów na posterunku ruchu i przyległych szlakach,
 • prowadzenie dokumentacji w celu ewidencjonowania pracy eksploatacyjnej posterunku ruchu,
 • obserwacja przejeżdżającego taboru kolejowego celem stwierdzenia  nieprawidłowości zagrażających dalszej jeździe taboru,
 • nadzorowanie pracowników wykonujących roboty w podległym okręgu nastawczym celem bezpiecznego ich prowadzenia.


Wymagane kwalifikacje:

 • wykształcenie średnie oraz tytuł zawodowy technika w zawodach i specjalnościach związanych z ruchem i przewozami kolejowymi albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe na poziomie technika w zawodach związanych z ruchem i przewozami kolejowymi lub wykształcenie średnie,
 • zaangażowanie,
 • radzenie sobie ze stresem,
 • łatwość podejmowania decyzji,
 • sumienność.


Oferujemy:

 • pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • szeroki wachlarz świadczeń socjalnych.
Numer oferty WZ/IZ/33/07/14

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego poprzez APLIKUJ w terminie do dnia   29.07.2014 r.


Wszystkie odpowiedzi traktowane będą, jako poufne. 


W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) 


W przypadku braku takiej klauzuli, kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte, zgodnie z Ustawą, bez powiadamiania osoby, której dane dotyczą. 

Data wygaśnięcia ogłoszenia: 29.07.2014

Aplikuj
15.07.2014
Dróżnik obchodowy
Bytom Gliwice Herby Nowe Kędzierzyn Koźle Orzesze Racibórz Rybnik

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zakład Linii Kolejowych

poszukuje osób na stanowisko pracy
Dróżnik obchodowy

Miejsce wykonywania pracy:
Zakład Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach (Sekcja Eksploatacji Gliwice, Kędzierzyn Koźle, Orzesze, Rybnik, Racibórz, Bytom, Herby Nowe)


Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • dozorowanie drogi kolejowej w celu utrzymania jej w sprawności technicznej,
 • usuwanie drobnych nieprawidłowości w torach i rozjazdach w celu zapobiegania wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa,
 • wykonywanie obchodów torów i rozjazdów dla sprawdzenia stanu technicznego,
 • współpraca z zespołami konserwacyjnymi dla realizacji zadań planowych sekcji.


Wymagane kwalifikacje:

 • wykształcenie zasadnicze zawodowe oraz tytuł zawodowy robotnika wykwalifikowanego albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe na poziomie zasadniczym,
 • mile widziane wykształcenie średnie techniczne (kierunek mechaniczny),
 • dwuletnie doświadczenie zawodowe, w tym minimum rok na stanowiskach przy robotach torowych,
 • sumienność, 
 • umiejętność podejmowania decyzji, 
 • umiejętność rozwiązywania problemów, 
 • komunikatywność, 
 • procedury – znajomość i stosowanie.  


Oferujemy:

 • pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • szeroki wachlarz świadczeń socjalnych.
Numer oferty WZ/IZ/32/07/14

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego poprzez APLIKUJ w terminie do dnia   29.07.2014 r.


Wszystkie odpowiedzi traktowane będą, jako poufne. 


W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) 


W przypadku braku takiej klauzuli, kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte, zgodnie z Ustawą, bez powiadamiania osoby, której dane dotyczą. 

Data wygaśnięcia ogłoszenia: 29.07.2014

Aplikuj
15.07.2014
Inspektor diagnosta ds. nawierzchni i podtorza
Wałbrzych

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zakład Linii Kolejowych

poszukuje osób na stanowisko pracy
Inspektor diagnosta ds. nawierzchni i podtorza

Miejsce wykonywania pracy:
Zakład Linii Kolejowych w Wałbrzychu

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • prowadzenie badań diagnostycznych w celu zebrania informacji obiektach i urządzeniach w celu porównania wyników z wymaganymi parametrami,
 • ocena stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów budowlanych w celu przygotowania informacji o stanie obiektów,
 • sporządzanie dokumentacji do książki obiektu budowlanego, wynikającej z obowiązujących przepisów z zakresu prawa budowlanego celem rejestrowania zdarzeń i czynności związanych z eksploatacją obiektu,
 • nanoszenie zmian w dokumentacji technicznej urządzeń w celu zapewnienia jej zgodności ze stanem faktycznym,
 • udział w pracach komisji odbioru po robotach budowlano-montażowych w celu oceny jakości i prawidłowości wykonanych robót,
 • dbanie o powierzony sprzęt pomiarowy w celu zachowania jego sprawności.


Wymagane kwalifikacje:

 • wykształcenie minimum średnie techniczne w danej specjalności,
 • minimum 6 lat stażu pracy, w tym 4 lata na stanowiskach w danej specjalności,
 • uprawnienia budowlane w specjalności,
 • znajomość programu MS Office w stopniu co najmniej średniozaawansowanym,
 • wiedza zawodowa,
 • analiza danych,
 • procedury- znajomość i stosowanie,
 • umiejętności IT,
 • umiejętność współpracy.


Oferujemy:

 • pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • szeroki wachlarz świadczeń socjalnych.
Numer oferty WZ/IZ/31/07/14

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego poprzez APLIKUJ w terminie do dnia   29.07.2014 r.


Wszystkie odpowiedzi traktowane będą, jako poufne. 


W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) 


W przypadku braku takiej klauzuli, kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte, zgodnie z Ustawą, bez powiadamiania osoby, której dane dotyczą. 

Data wygaśnięcia ogłoszenia: 29.07.2014

Aplikuj
15.07.2014
Diagnosta ds. automatyki
Jelenia Góra

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zakład Linii Kolejowych

ogłasza nabór na stanowisko pracy
Diagnosta ds. automatyki 

Miejsce wykonywania pracy:
Zakład Linii Kolejowych w Wałbrzychu (Sekcja Eksploatacji Jelenia Góra)

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • wykonywanie pomiarów i badań diagnostycznych powierzonych elementów infrastruktury w celu przeprowadzania kontroli stanu technicznego powierzonych elementów infrastruktury,
 • prowadzenie dokumentacji technicznej w zakresie kontrolowanych elementów infrastruktury,
 • współudział w komisjach odbiorczych po remontach, inwestycjach i modernizacjach w celu wykonywania odbioru prac utrzymaniowych wykonywanych przy powierzonej infrastrukturze.


Wymagane kwalifikacje:

 • wykształcenie co najmniej średnie techniczne, 
 • doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok, na stanowisku w danej specjalności,
 • mile widziane uprawnienia budowlane w specjalności, 
 • znajomość pakietu MS Office na poziomie co najmniej podstawowym, 
 • wiedza zawodowa, 
 • umiejętność zarządzania czasem,
 • zaangażowanie,
 • sumienność,
 • asertywność.


Oferujemy:

 • pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • szeroki wachlarz świadczeń socjalnych.
Numer oferty WZ/IZ/30/07/14

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego poprzez APLIKUJ w terminie do dnia   29.07.2014 r.


Wszystkie odpowiedzi traktowane będą, jako poufne. 


W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) 


W przypadku braku takiej klauzuli, kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte, zgodnie z Ustawą, bez powiadamiania osoby, której dane dotyczą. 

Data wygaśnięcia ogłoszenia: 29.07.2014

Aplikuj
15.07.2014
Toromistrz
Herby Nowe Jaworzyna Śląska Kędzierzyn Koźle Rybnik Wałbrzych

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zakład Linii Kolejowych

poszukuje osób na stanowisko pracy
Toromistrz

Miejsce wykonywania pracy: 
Zakład Linii Kolejowych w Wałbrzychu (Sekcja Eksploatacji Jaworzyna Śląska, Wałbrzych), Zakład Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach (Sekcja Eksploatacji Kędzierzyn Koźle, Rybnik, Herby Nowe)

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • monitorowanie stanu technicznego infrastruktury drogowej w granicach powierzonego obszaru działania dla zapobiegania zagrożeniom bezpieczeństwa ruchu,
 • analizowanie dokumentacji dotyczącej stanu linii kolejowej w granicach powierzonego obszaru działania,
 • organizowanie i kierowania robotami utrzymaniowymi wykonywanymi przez podległy zespół dla właściwego wykonawstwa robót,
 • usuwanie usterek dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
 • uczestniczenie w odbiorach robót realizowanych przez podmioty zewnętrzne dla zapewnienia właściwej jakości wykonywanych robót,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z wykonywanymi zadaniami dla ewidencjonowania czasu pracy i zużycia materiałów.


Wymagane kwalifikacje:

 • wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe oraz tytuł zawodowy robotnika wykwalifikowanego w zawodach i specjalnościach związanych z budową i utrzymaniem nawierzchni kolejowej lub budownictwem lądowym albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe na poziomie zasadniczym w zawodach związanych z budową i utrzymaniem nawierzchni kolejowej lub budownictwem lądowym,  
 • minimum 3 lata pracy na stanowiskach związanych z utrzymaniem nawierzchni kolejowej,
 • umiejętność podejmowania decyzji,
 • wiedza zawodowa,
 • sumienność,
 • umiejętność zarządzania czasem,
 • zaangażowanie,
 • znajomość i stosowanie procedur.


Oferujemy:

 • pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • szeroki wachlarz świadczeń socjalnych.
Numer oferty WZ/IZ/26/07/14

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego poprzez APLIKUJ w terminie do dnia   29.07.2014 r.


Wszystkie odpowiedzi traktowane będą, jako poufne. 


W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) 


W przypadku braku takiej klauzuli, kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte, zgodnie z Ustawą, bez powiadamiania osoby, której dane dotyczą. 

Data wygaśnięcia ogłoszenia: 29.07.2014

Aplikuj
14.07.2014
Zastępca Dyrektora Biura Informatyki ds. infrastruktury IT
Sosnowiec Warszawa

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Biuro Informatyki

poszukuje osób na stanowisko
Zastępca Dyrektora Biura Informatyki ds. infrastruktury IT

Miejsce wykonywania pracy:
Warszawa/Sosnowiec

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za całościowy nadzór i zarządzanie rozwojem i utrzymaniem infrastruktury informatycznej w PKP PLK S.A.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • zarządzanie podległym pionem oraz budżetem,
 • współtworzenie koncepcji realizacji nowych przedsięwzięć informatycznych w Spółce,
 • zarządzanie portfelem projektów rozwoju infrastruktury IT, współpraca z dostawcami usług i sprzętu IT,
 • ustalanie pryncypiów, zasad oraz standardów architektonicznych i technologicznych,
 • planowanie rozwoju infrastrukturalnej architektury informatycznej (roadmap) w oparciu o plany rozwoju biznesu, portfel projektów oraz rozwój nowych technologii informatycznych.


Wymagane kwalifikacje:

 • wykształcenie wyższe o profilu informatycznym lub pokrewnym,
 • wiedza z zakresu nowoczesnych metod zarządzania, kontrolingu i planowania,
 • doskonałe umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne,
 • wysoko rozwinięte zdolności przywódcze,
 • umiejętność wprowadzania zmian organizacyjnych,
 • dobra organizacja pracy, zdolność efektywnego działania i podejmowania trudnych decyzji,
 • poparte sukcesami doświadczenie w zarządzaniu ludźmi, zespołami i projektami,
 • doświadczenie i wiedza w zakresie zarządzania projektami IT (PMI/Prince2),
 • doświadczenie zawodowe minimum 3 lata na stanowisku związanym z projektowaniem i zarządzaniem obszarem infrastruktury IT,
 • bardzo dobra znajomość technologii i architektury rozwiązań sieciowych, serwerowych oraz macierzowych klasy Enterprise (CISCO,HP, EMC),
 • bardzo dobra znajomość technologii i platform wirtualizacji VMWare,
 • bardzo dobra znajomość architektury SAP ERP R3 oraz SAP HANA, 
 • znajomość biblioteki dobrych praktyk ITIL, 
 • dobra znajomość serwerowych systemów operacyjnych UNIX/Linux/Windows,
 • znajomość relacyjnych baz danych (Oracle/MS SQL),
 • doświadczenie w projektowaniu złożonych, wysokodostępnych i heterogenicznych usług infrastruktury IT. 


Mile widziane kwalifikacje:

 • doświadczenie w realizacji projektów informatycznych w zgodzie z Prawem Zamówień Publicznych,
 • znajomość frameworku zarządzania architekturą korporacyjną TOGAF.


Oferujemy:

 • pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • szeroki wachlarz świadczeń socjalnych.
Numer oferty WZ/IIN/36/07/14

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego poprzez APLIKUJ w terminie do dnia   29.07.2014 r.


Wszystkie odpowiedzi traktowane będą, jako poufne. 


W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) 


W przypadku braku takiej klauzuli, kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte, zgodnie z Ustawą, bez powiadamiania osoby, której dane dotyczą. 

Data wygaśnięcia ogłoszenia: 29.07.2014

Aplikuj
27.05.2014
Poszukujemy specjalistów oraz absolwentów obszaru IT: Projektantów, Architektów, Developerów, Testerów, Administratorów, Kierowników Projektów
Poznań Sosnowiec Warszawa Wrocław

Od wielu lat PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zarządza majątkiem o wartości dziesiątek miliardów złotych oraz dynamicznie inwestuje w jego rozbudowę we współpracy z funduszami strukturalnych z Unii Europejskiej (jesteśmy obecnie największym inwestorem w Polsce). Ściśle współpracujemy na poziomie międzynarodowym z innymi zarządcami infrastruktury kolejowej, strukturami Unii Europejskiej i organizacjami kolejowymi. Tak zdefiniowany biznes i zadania wymagają stosowania technologii informatycznych najwyższej klasy oraz wsparcia ze strony specjalistów IT – ekspertów w swoich dziedzinach.


Poszukujemy specjalistów oraz absolwentów obszaru IT:
Projektantów, Architektów, Developerów, Testerów, Administratorów, Kierowników Projektów

do głównych lokalizacji rozwojowych IT: Warszawa, Poznań, Sosnowiec, Wrocław


Jeśli:

 • ukończyłeś lub kończysz studia na kierunku informatycznym;
 • lub/oraz masz doświadczenie w praktycznym wykorzystaniu wiedzy z obszaru IT;
 • posługujesz się językiem angielskim;
 • chcesz się rozwijać w obszarze IT;
 • nie boisz się wyzwań;
 • posiadasz podstawową wiedzę z jednej lub wielu domen IT;
 • lubisz pracę w zespole.


Oferujemy:

 • pracę w ciekawych projektach;
 • możliwość zdobycia wiedzy i doświadczenia w pracy z nowoczesnymi technologiami;
 • ciekawe szkolenia i plan rozwoju zawodowego;
 • szansę współpracy z ekspertami z wielu dziedzin IT;
 • umowę o pracę, pakiet świadczeń dodatkowych.
Numer oferty WZ/IPR/51/05/14

Rozwijamy i utrzymujemy jedno z największych w Polsce i Europie środowisk SAP ERP, SAP HANA. Nasze rozwiązania z domeny systemów kolejowych z powodzeniem wspierają codzienną pracę kilkudziesięciu tysięcy osób zarządzających ruchem kolejowym w Polsce w zróżnicowanym, rozproszonym geograficznie i działającym w najwyższych reżimach wydajności, bezpieczeństwa i dostępności środowisku teleinformatycznym (Oracle, Microsoft). Operujemy w 2 Centrach przetwarzania danych oraz kilkudziesięciu Hubach lokalnych (Cloud Computing, Wirtualizacjia, VMware, Unix/Linux, HP, Cisco).
Wprowadzamy najwyższe standardy projektowe i utrzymaniowe związane z usługami IT dla ciągle transformującego się biznesu (PMI/PMBoK, ITIL, Agile, TOGAF).

Aplikuj