28.08.2014
Koordynator ds. baz i portali
Sosnowiec Warszawa

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Biuro Informatyki

poszukuje osób na stanowisko
Koordynator ds. baz i portali

Miejsce wykonywania pracy:
Warszawa lub Sosnowiec


Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • współpraca ze stroną biznesową w zakresie rozwoju środowisk portalowych (kilka portali internetowych, portal intranetowy),
 • implementacja zmian w środowiskach portalowych (layout, kontent, nowe witryny),
 • współpraca z dostawcami zewnętrznymi,
 • utrzymanie i rozwój istniejących rozwiązań w obszarze portali.


Wymagane kwalifikacje:

 • wykształcenie wyższe o specjalności informatyka lub pokrewne,
 • min. 2-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze rozwoju i utrzymania środowisk portalowych,
 • zaawansowana znajomość PHP,
 • bardzo dobra znajomość  środowiska TYPO3 (i innych rozwiązań klasy CMS),
 • doświadczenie w projektowaniu witryn internetowych (HTML, CSS, AJAX, JSP),
 • dobra znajomość z obszaru zarządzania relacyjnymi bazami danych (My SQL),
 • minimum podstawowa znajomość systemów klasy Linux/Windows,
 • dobra znajomość serwerów klasy Apache/Tomcat,
 • umiejętność i doświadczenie w obróbce materiałów graficznych,
 • wysoko rozwinięta kreatywność i innowacyjność,
 • otwartość na nowatorskie pomysły i rozwiązania,
 • bardzo dobre zdolności komunikacyjne i umiejętność pracy zespołowej.


Mile widziane kwalifikacje:

 • znajomość obszaru SEO, SEM,
 • doświadczenie w obszarze bezpieczeństwa portali internetowych (narzędzia, testy penetracyjne),
 • znajomość obszaru rozwiązań na urządzenia mobilne.


Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w znanej ogólnopolskiej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • udział w innowacyjnych projektach, z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań i technologii,
 • możliwość rozwoju i doskonalenia kwalifikacji zawodowych,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń socjalnych.
Numer oferty WZ/IIN/63/08/14

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego poprzez APLIKUJ w terminie do dnia   11.09.2014 r.

Wszystkie odpowiedzi traktowane będą, jako poufne. 


W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) 


W przypadku braku takiej klauzuli, kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte, zgodnie z Ustawą, bez powiadamiania osoby, której dane dotyczą. 

Data wygaśnięcia ogłoszenia: 11.09.2014

Aplikuj
26.08.2014
Stanowisko ds. certyfikacji i audytów automatyki
Warszawa

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Biuro Automatyki i Telekomunikacji

poszukuje osób na stanowisko
ds. certyfikacji i audytów automatyki

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna, na podstawie przyjętych w Spółce standardów, za prowadzenie certyfikacji i audytów uczestników procesu utrzymania oraz diagnostyki urządzeń automatyki.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • przygotowanie i prowadzenie komisji certyfikacyjnej oraz audytów własnych i zewnętrznych punktów obsługi technicznej przekaźników,
 • prowadzenie procesu nadawania i weryfikacja uprawnień dla personelu punktów obsługi technicznej przekaźników,
 • współpraca z jednostkami wykonawczymi Spółki i podmiotami zewnętrznym w ramach utrzymania urządzeń automatyki,
 • prowadzenie analiz i ocen systemów i urządzeń automatyki oraz przygotowywanie na ich podstawie nowych metod i procedur certyfikacji personelu utrzymania i diagnostyki urządzeń srk, dsat i etcs,
 • badanie, w jednostkach wykonawczych spółki, potrzeb i monitoring poziomu realizacji obsługi technicznej przekaźników stosowanych w urządzeniach sterowania ruchem kolejowym, 
 • ustalanie zasad raportowania wyników pomiarów procesu utrzymania i diagnostyki systemów i urządzeń automatyki niezbędnych dla ich rozwoju.


Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne, w specjalności związanej ze sterowaniem ruchem kolejowym, sterowaniem ruchem w transporcie, elektrotechniką, automatyką, telekomunikacją, informatyką,
 • doświadczenie zawodowe ogółem 5 lat w tym 2 lata na stanowiskach związanych z utrzymaniem urządzeń sterowania ruchem kolejowym lub łączności kolejowej,
 • obsługa pakietu MS Office na poziomie co najmniej zaawansowanym,
 • mile widziana znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym,
 • mile widziana znajomość baz danych (np. Oracl, MySql, itp.) na poziomie podstawowym, 
 • mile widziane odbyte szkolenia z dziedziny zamówień publicznych, prawa budowlanego, kolejowych unormowań na poziomie europejskich regulacji,
 • wiedza zawodowa,
 • procedury – znajomość i stosowanie,
 • umiejętności IT,
 • umiejętność organizowania, współpracy oraz komunikacji.


Oferujemy:

 • pełną wyzwań pracę,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • szeroki wachlarz świadczeń socjalnych.
Numer oferty WZ/IAT/61/08/14

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego poprzez APLIKUJ w terminie do dnia   09.09.2014 r.

Wszystkie odpowiedzi traktowane będą, jako poufne. 


W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) 


W przypadku braku takiej klauzuli, kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte, zgodnie z Ustawą, bez powiadamiania osoby, której dane dotyczą. 

Data wygaśnięcia ogłoszenia: 09.09.2014

Aplikuj
26.08.2014
Stanowisko ds. analiz biznesowych i modelowania finansowego
Warszawa

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Biuro Wsparcia Procesów Zarządczych

poszukuje osób na stanowisko
ds. analiz biznesowych i modelowania finansowego

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za zbieranie oraz weryfikację merytoryczną i rachunkową kalkulacji ekonomicznych przygotowywanych przez biura Centrali oraz będzie wspierała zespół w bieżących projektach (analizach, modelach, aplikacjach wpierających procesy itd.).

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • weryfikacja modeli/kalkulacji (operacyjnych i finansowych) przygotowywanych przez biura Centrali Spółki pod względem poprawności metodologicznej oraz wiarygodności obliczeń (poprawność założeń, formuł itd.),
 • zbieranie oraz weryfikacja danych finansowych i operacyjnych (kontrola merytoryczna, formalna i rachunkowa), wykorzystywanych do prowadzonych analiz i budowanych modeli,
 • przygotowywanie modeli finansowych / narzędzi zarządczych, służących ocenie zasadności ekonomicznej projektów realizowanych lub planowanych do realizacji przez Spółkę, a także wspierających procesy realizowane w Spółce oraz wewnątrz biura,
 • weryfikacja materiałów przygotowanych przez zewnętrznych doradców oraz biura Centrali,
 • przygotowywanie analiz ad hoc na potrzeby biura lub Zarządu.


Wymagania:

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne (absolwent lub student III-V roku), preferowane kierunki: finanse i rachunkowość, ekonometria lub zarządzanie,
 • znajomość rachunkowości finansowej i zarządczej oraz podstaw organizacji i zarządzania,
 • znajomość MS Excel na poziomie co najmniej średniozaawansowanym (VBA mile widziane),
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • kreatywność i zdolność znajdywania niestandardowych rozwiązań problemów,
 • dyspozycyjność,
 • gotowość do uczenia się,
 • umiejętność pracy w warunkach stresujących,
 • umiejętność współpracy, dokładność, terminowość.


Oferujemy:

 • pełną wyzwań pracę,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • szeroki wachlarz świadczeń socjalnych.
Numer oferty WZ/IWZ/60/08/14

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego poprzez APLIKUJ w terminie do dnia   09.09.2014 r.

Wszystkie odpowiedzi traktowane będą, jako poufne. 


W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) 


W przypadku braku takiej klauzuli, kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte, zgodnie z Ustawą, bez powiadamiania osoby, której dane dotyczą. 

Data wygaśnięcia ogłoszenia: 09.09.2014

Aplikuj
25.08.2014
Koordynator - Konsultant ds. utrzymania i rozwoju obszaru SAP
Warszawa

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Biuro Informatyki

poszukuje osób na stanowisko
Koordynator - Konsultant ds. utrzymania i rozwoju obszaru SAP

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Poszukujemy Koordynatorów - Konsultantów SAP z następujących obszarów: CO, FI-AA, FI, MM/SD.
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za obszar rozwoju i wsparcia narzędzi SAP w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • całościowy nadzór nad obszarem wdrożeń i utrzymania rozwiązań w Spółce oraz integracja z istniejącymi rozwiązaniami IT,
 • planowanie roadmap wdrożeniowych, zgodnie z priorytetami biznesowymi oraz uwarunkowaniami technologicznymi i projektowymi,
 • bieżące utrzymywanie systemu SAP,
 • budowanie, konfigurowanie i parametryzacja rozwiązań,
 • realizacja Wniosków o zmianę oraz rozwiązywanie problemów,
 • bieżące utrzymywanie aktualnej dokumentacji systemu SAP,
 • nadzór nad pracami zlecanymi dostawcom zewnętrznym,
 • ścisła współpraca z kluczowymi interesariuszami projektu wdrożenia w celu odpowiedniego zaadresowania potrzeb biznesowych.


Wymagane kwalifikacje:

 • wykształcenie wyższe o profilu informatycznym lub pokrewnym,
 • minimum 3 lata doświadczenia na stanowisku związanym z zarządzaniem portfelem usług IT dla danego obszaru,
 • bardzo dobra znajomość SAP (w tym doświadczenie w przynajmniej jednym projekcie wdrożenia oraz jednym projekcie migracji/upgrade SAP jako osoba odpowiedzialna za projekt od strony IT), 
 • doświadczenie w integracji SAP z innymi systemami dziedzinowymi (np. klasy BPM, BI, w tym SAP BW),
 • doświadczenie w konfiguracji podstawowych modułów SAP,
 • doświadczenie minimum 3 lata w zarządzaniu utrzymaniem i eksploatacją obszaru SAP,
 • dobra znajomość specyfiki pracy i procesów z obszaru kontrolingu,
 • doświadczenie w prowadzeniu projektów informatycznych w oparciu o uznane metodyki procesowe (PMI/Prince2).
 • Mile widziane kwalifikacje:
 • znajomość specyfiki pracy i procesów z obszarów (w zależności od modułu): kontroling, finanse, rachunkowość, ewidencja majątku, administracja, zaopatrzenie, gospodarka materiałowa, sprzedaż, 
 • znajomość biblioteki dobrych praktyk ITIL,
 • znajomość ABAP, 
 • znajomość obszaru analityki biznesowej, w tym notacji UML/BPMN oraz doświadczenie w zarządzaniu wymaganiami w oparciu o powyższe standardy oraz narzędzia je wspierające (ARIS, Sparx Enterprise Architect),
 • doświadczenie w prowadzeniu projektów informatycznych realizowanych zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych.


Oferujemy:

 • pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • szeroki wachlarz świadczeń socjalnych.
Numer oferty WZ/IIN/59/08/2014

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego poprzez APLIKUJ w terminie do dnia   05.09.2014 r.


Wszystkie odpowiedzi traktowane będą, jako poufne. 


W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) 


W przypadku braku takiej klauzuli, kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte, zgodnie z Ustawą, bez powiadamiania osoby, której dane dotyczą.

Data wygaśnięcia ogłoszenia: 05.09.2014

Aplikuj
25.08.2014
Koordynator - Konsultant ds. rozwoju obszaru SAP ABAP
Warszawa

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Biuro Informatyki

poszukuje osoby na stanowisko
Koordynator - Konsultant ds. rozwoju obszaru SAP ABAP

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za obszar rozwoju i wsparcia narzędzi SAP w obszarze kontrolingu operacyjnego i inwestycyjnego w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • realizacja rozszerzeń i modyfikacji ABAP w ramach prowadzonych wdrożeń,
 • nadzór eksploatacyjny nad systemem SAP w zakresie rozszerzeń i modyfikacji w zakresie ABAP,
 • budowanie, konfigurowanie i parametryzacja rozwiązań,
 • realizacja Wniosków o zmianę oraz rozwiązywanie problemów,
 • bieżące utrzymywanie aktualnej dokumentacji systemu SAP ERP w zakresie modyfikacji ABAP,
 • nadzór nad pracami zlecanymi dostawcom zewnętrznym,
 • ścisła współpraca z kluczowymi interesariuszami projektu wdrożenia w celu odpowiedniego zaadresowania potrzeb biznesowych.


Wymagane kwalifikacje:

 • wykształcenie wyższe o profilu informatycznym,
 • minimum 3 lata doświadczenia na stanowisku związanym z zarządzaniem zmianami SAP ABAP,
 • doświadczenie minimum 3 lata w zarządzaniu utrzymaniem i eksploatacją obszaru SAP ABAP,
 • bardzo dobra znajomość SAP ABAP potwierdzona certyfikatem Development Consultant SAP NetWeaver ’04 – Application Development Focus ABAP lub nowszym,
 • doświadczenie w integracji SAP z innymi systemami dziedzinowymi (np. klasy BPM, BI, w tym SAP BW).


Mile widziane kwalifikacje:

 • znajomość specyfiki pracy i procesów z obszarów: finanse, rachunkowość, kontroling, ewidencja majątku, administracja, zaopatrzenie, gospodarka materiałowa, sprzedaż,
 • znajomość biblioteki dobrych praktyk ITIL,
 • doświadczenie w prowadzeniu projektów informatycznych w oparciu o uznane metodyki procesowe (PMI/Prince2),
 • znajomość obszaru analityki biznesowej, w tym notacji UML/BPMN oraz doświadczenie w zarządzaniu wymaganiami w oparciu o powyższe standardy oraz narzędzia je wspierające (ARIS, Sparx Enterprise Architect),
 • doświadczenie w prowadzeniu projektów informatycznych realizowanych zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych.


Oferujemy:

 • pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • szeroki wachlarz świadczeń socjalnych.
Numer oferty WZ/IIN/58/08/2014

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego poprzez APLIKUJ w terminie do dnia   05.09.2014 r.


Wszystkie odpowiedzi traktowane będą, jako poufne. 


W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) 


W przypadku braku takiej klauzuli, kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte, zgodnie z Ustawą, bez powiadamiania osoby, której dane dotyczą.

Data wygaśnięcia ogłoszenia: 05.09.2014

Aplikuj
25.07.2014
Stanowisko ds. weryfikacji statusu i jakości harmonogramów inwestycji
Warszawa

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Biuro Zarządzania Projektami
poszukuje osoby na stanowisko
ds. weryfikacji statusu i jakości harmonogramów inwestycji

Miejsce pracy: Warszawa

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • współpraca z zespołami związanymi z realizowanymi projektami, w tym przygotowywanie analiz, raportów i innych materiałów,
 • metodyczne wspieranie zespołu projektowego w zarządzaniu projektem i stosowaniu Metodyki Zarządzania Projektami,
 • monitorowanie projektów inwestycyjnych w zakresie harmonogramu, ryzyk, statusu, budżetu,
 • wsparcie narzędziowe i merytoryczne zespołów projektowych w zakresie korzystania z programu EPM (MS Project i MS Project Server),
 • uczestnictwo w terenowych wizytach monitorujących projekty.Niezbędne kwalifikacje:

 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: zarządzanie projektami, ekonomia, administracja, techniczne,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Excel, Word, PowerPoint),
 • bardzo dobra znajomość programu EPM (MS Project i MS Project Server),
 • znajomość metodyki zarządzania projektami (PRINCE2, PMI),
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • samodzielność w podejmowaniu działań.Mile widziane kwalifikacje:

 • znajomość języka angielskiego na poziomie średnio-zaawansowanym,
 • co najmniej rok doświadczenie w realizacji projektów inwestycyjnych,
 • znajomość procesu inwestycyjnego.Oferujemy:

 • pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • szeroki wachlarz świadczeń socjalnych.
Numer oferty WZ/IBP/44/07/14

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego poprzez APLIKUJ w terminie do dnia   05.09.2014 r.


Wszystkie odpowiedzi traktowane będą, jako poufne. 


W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) 


W przypadku braku takiej klauzuli, kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte, zgodnie z Ustawą, bez powiadamiania osoby, której dane dotyczą. 

Data wygaśnięcia ogłoszenia: 05.09.2014

Aplikuj
Brak dostępnych aktualności.