01.08.2014
Inspektor diagnosta ds. budynków i budowli
Tarnowskie Góry

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zakład Linii Kolejowych

poszukuje osób na stanowisko
Inspektor diagnosta ds. budynków i budowli

Miejsce wykonywania pracy:
Zakład Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za diagnozowanie i ocenę stanu technicznego budynków i budowli w celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • prowadzenie badań diagnostycznych w celu zebrania informacji o  obiektach i urządzeniach w celu porównania  wyników z wymaganymi parametrami,
 • ocena stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów budowlanych w celu przygotowania informacji o stanie obiektów,
 • sporządzanie dokumentacji do książki obiektu budowlanego oraz jej prowadzenie, wynikającej z obowiązujących przepisów z zakresu prawa budowlanego celem rejestrowania zdarzeń i czynności związanych z eksploatacją obiektu,
 • nanoszenie zmian w dokumentacji technicznej urządzeń w celu zapewnienia jej zgodności ze stanem faktycznym,
 • udział w pracach komisji odbioru po robotach budowlano-montażowych w celu oceny jakości i prawidłowości wykonanych robót,
 • dbanie o powierzony sprzęt pomiarowy w celu zachowania jego sprawności.


Wymagane kwalifikacje:

 • wykształcenie wyższe techniczne  w specjalności budownictwo,
 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi  bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
 • minimum 6 lat stażu pracy, w tym 4 lata na stanowiskach w specjalności budowy obiektów inżynieryjnych,
 • znajomość pakietu  MS Office w stopniu co najmniej średniozaawansowanym,
 • mile widziana znajomość  obsługi programu kosztorysowego NORMA 
 • mile widziane prawo jazdy kat. B,
 • mile widziana znajomość języka angielskiego w stopniu podstawowym,
 • wiedza zawodowa,
 • umiejętność analizy danych,
 • procedury- znajomość i stosowanie,
 • umiejętności IT,
 • umiejętność współpracy.


Oferujemy:

 • pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • szeroki wachlarz świadczeń socjalnych.
Numer oferty WZ/IZ/20/08/14

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego poprzez APLIKUJ w terminie do dnia   14.08.2014 r.


Wszystkie odpowiedzi traktowane będą, jako poufne. 


W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) 


W przypadku braku takiej klauzuli, kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte, zgodnie z Ustawą, bez powiadamiania osoby, której dane dotyczą. 

Data wygaśnięcia ogłoszenia: 14.08.2014

Aplikuj
01.08.2014
Główny inżynier ds. nawierzchni i podtorza
Zielona Góra

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zakład Linii Kolejowych

poszukuje osób na stanowisko
Główny inżynier ds. nawierzchni i podtorza

Miejsce wykonywania pracy:
Zakład Linii Kolejowych w Zielonej Górze

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • organizowanie i nadzorowanie badań diagnostycznych przeprowadzanych przez podległy personel dla prawidłowego przeprowadzenia procesu diagnostycznego,
 • kontrola międzyoperacyjna oraz udział w odbiorach robót remontowych i inwestycyjnych celem zapewnienia właściwej jakości robót,
 • analiza i ocena stanu technicznego elementów konstrukcyjnych infrastruktury kolejowej celem ustalenia niezbędnych działań dla wyeliminowania występujących nieprawidłowości,
 • formułowanie wniosków i zaleceń w zakresie zmian parametrów techniczno-eksploatacyjnych celem utrzymania i poprawy jakości usług przewozowych,
 • nadzorowanie merytoryczne prowadzonej dokumentacji technicznej celem spełnienia wymogów formalno-prawnych,
 • opiniowanie dokumentacji technicznej celem optymalizacji rozwiązań konstrukcyjnych.


Wymagane kwalifikacje:

 • wykształcenie wyższe techniczne  w  zakresie budownictwa w specjalności drogi kolejowe, 
 • minimum 6 lat stażu pracy na stanowiskach związanych z utrzymaniem nawierzchni kolejowej i podtorza, 
 • uprawnienia  budowlane  do kierowania robotami budowlanymi w specjalności linie, węzły i stacje kolejowe,  
 • znajomość pakietu MS Office w stopniu co najmniej średniozaawansowanym,
 • mile widziana znajomość języka angielskiego w stopniu co najmniej średnio zaawansowanym,
 • wiedza zawodowa,
 • umiejętność podejmowania decyzji,
 • umiejętność współpracy i rozwiązywania problemów,
 • umiejętność analizy danych,
 • procedury- znajomość i stosowanie.


Oferujemy:

 • pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • szeroki wachlarz świadczeń socjalnych.
Numer oferty WZ/IZ/14/08/14

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego poprzez APLIKUJ w terminie do dnia 14.08.2014 r.


Wszystkie odpowiedzi traktowane będą, jako poufne. 


W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) 


W przypadku braku takiej klauzuli, kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte, zgodnie z Ustawą, bez powiadamiania osoby, której dane dotyczą. 

Data wygaśnięcia ogłoszenia: 14.08.2014

Aplikuj
01.08.2014
Inspektor diagnosta ds. nawierzchni i podtorza
Zielona Góra

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zakład Linii Kolejowych

poszukuje osób na stanowisko pracy
Inspektor diagnosta ds. nawierzchni i podtorza

Miejsce wykonywania pracy:
Zakład Linii Kolejowych w Zielonej Górze

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • prowadzenie badań diagnostycznych w celu zebrania informacji obiektach i urządzeniach w celu porównania wyników z wymaganymi parametrami,
 • ocena stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów budowlanych w celu przygotowania informacji o stanie obiektów,
 • sporządzanie dokumentacji do książki obiektu budowlanego, wynikającej z obowiązujących przepisów z zakresu prawa budowlanego celem rejestrowania zdarzeń i czynności związanych z eksploatacją obiektu,
 • nanoszenie zmian w dokumentacji technicznej urządzeń w celu zapewnienia jej zgodności ze stanem faktycznym,
 • udział w pracach komisji odbioru po robotach budowlano-montażowych w celu oceny jakości i prawidłowości wykonanych robót,
 • dbanie o powierzony sprzęt pomiarowy w celu zachowania jego sprawności.


Wymagane kwalifikacje:

 • wykształcenie minimum średnie techniczne w danej specjalności,
 • minimum 6 lat stażu pracy, w tym 4 lata na stanowiskach w danej specjalności,
 • uprawnienia budowlane w specjalności,
 • znajomość programu MS Office w stopniu co najmniej średniozaawansowanym,
 • wiedza zawodowa,
 • analiza danych,
 • procedury- znajomość i stosowanie,
 • umiejętności IT,
 • umiejętność współpracy.


Oferujemy:

 • pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • szeroki wachlarz świadczeń socjalnych.
Numer oferty WZ/IZ/13/08/14

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego poprzez APLIKUJ w terminie do dnia 14.08.2014 r.


Wszystkie odpowiedzi traktowane będą, jako poufne. 


W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) 


W przypadku braku takiej klauzuli, kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte, zgodnie z Ustawą, bez powiadamiania osoby, której dane dotyczą. 

Data wygaśnięcia ogłoszenia: 14.08.2014

Aplikuj
01.08.2014
Inspektor diagnosta ds. obiektów inżynieryjnych
Opole

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zakład Linii Kolejowych

poszukuje osób na stanowisko
Inspektor diagnosta ds. obiektów inżynieryjnych

Miejsce wykonywania pracy:
Zakład Linii Kolejowych w Opolu (Zespół Diagnostyczny ds. Obiektów Inżynieryjnych)

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za diagnozowanie i ocenę stanu technicznego obiektów inżynieryjnych w celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • prowadzenie badań diagnostycznych w celu zebrania informacji o obiektach i urządzeniach w celu porównania wyników z wymaganymi parametrami,
 • ocena stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów budowlanych w celu przygotowania informacji o stanie obiektów,
 • sporządzanie dokumentacji do książki obiektu budowlanego, wynikającej z obowiązujących przepisów z zakresu prawa budowlanego celem rejestrowania zdarzeń i czynności związanych z eksploatacją obiektu,
 • nanoszenie zmian w dokumentacji technicznej urządzeń w celu zapewnienia jej zgodności ze stanem faktycznym.
 • udział w pracach komisji odbioru po robotach budowlano-montażowych w celu oceny jakości i prawidłowości wykonanych robót,
 • dbanie o powierzony sprzęt pomiarowy w celu zachowania jego sprawności.


Wymagane kwalifikacje:

 • wykształcenie wyższe techniczne w specjalności mostowej,
 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności mostowej,
 • minimum 6 lat stażu pracy, w tym 4 lata na stanowiskach w specjalności budowy obiektów inżynieryjnych,
 • znajomość pakietu MS Office w stopniu co najmniej średniozaawansowanym,
 • mile widziane prawo jazdy kat. B,
 • mile widziana znajomość języka angielskiego w stopniu podstawowym,
 • wiedza zawodowa,
 • analiza danych,
 • procedury- znajomość i stosowanie,
 • umiejętności IT,
 • współpraca.


Oferujemy:

 • pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • szeroki wachlarz świadczeń socjalnych.
Numer oferty WZ/IZ/12/08/14

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego poprzez APLIKUJ w terminie do dnia 14.08.2014 r.


Wszystkie odpowiedzi traktowane będą, jako poufne. 


W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) 


W przypadku braku takiej klauzuli, kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte, zgodnie z Ustawą, bez powiadamiania osoby, której dane dotyczą. 

Data wygaśnięcia ogłoszenia: 14.08.2014

Aplikuj
01.08.2014
Diagnosta ds. nawierzchni i podtorza
Olsztyn

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zakład Linii Kolejowych

poszukuje osób na stanowisko
Diagnosta ds. nawierzchni i podtorza

Miejsce wykonywania pracy:
Zakład Linii Kolejowych w Olsztynie (teren działania Sekcja Eksploatacji w Ełku)

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • wykonywanie pomiarów i badan diagnostycznych powierzonych elementów infrastruktury w celu przeprowadzania kontroli stanu technicznego powierzonych elementów infrastruktury,
 • prowadzenie dokumentacji technicznej w zakresie kontrolowanych elementów infrastruktury,
 • współudział w komisjach odbiorczych po remontach, inwestycjach i modernizacjach w celu odbioru wykonanych prac.


Wymagane kwalifikacje:

 • wykształcenie co najmniej średnie techniczne,
 • doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok, na stanowisku w danej specjalności,
 • znajomość pakietu MS Office na poziomie co najmniej podstawowym,
 • wiedza zawodowa,
 • sumienność,
 • zarządzanie czasem,
 • zaangażowanie,
 • asertywność.


Oferujemy:

 • pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • szeroki wachlarz świadczeń socjalnych.
Numer oferty WZ/IZ/08/08/14

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego poprzez APLIKUJ w terminie do dnia 14.08.2014 r.


Wszystkie odpowiedzi traktowane będą, jako poufne. 


W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) 


W przypadku braku takiej klauzuli, kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte, zgodnie z Ustawą, bez powiadamiania osoby, której dane dotyczą. 

Data wygaśnięcia ogłoszenia: 14.08.2014

Aplikuj
01.08.2014
Zwrotniczy
Tarnowskie Góry Warszawa

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zakład Linii Kolejowych

poszukuje osób na stanowisko pracy
Zwrotniczy

Miejsce wykonywania pracy:
Zakład Linii Kolejowych w Warszawie
Zakład Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach (Sekcja Eksploatacji Gliwice, Kędzierzyn Koźle, Orzesze, Rybnik, Herby Nowe)


Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • przekładanie i zabezpieczanie zwrotnic w celu bezpiecznego wykonywania jazd pociągowych i manewrowych,
 • prowadzenie dokumentacji techniczno-ruchowej celem ewidencjonowania pracy eksploatacyjnej na przydzielonym posterunku,
 • dokonywanie oględzin, konserwacji rozjazdów w celu zapewnienia właściwej pracy urządzeń,
 • obserwacja przejeżdżającego taboru klejowego celem stwierdzenia nieprawidłowości zagrażających dalszej jeździe taboru oraz stwierdzenia końca pociągu.


Wymagane kwalifikacje:

 • wykształcenie zasadnicze zawodowe oraz tytuł zawodowy robotnika wykwalifikowanego albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe na poziomie zasadniczym,
 • sumienność,
 • umiejętność podejmowania decyzji,
 • radzenie sobie ze stresem,
 • zaangażowanie.


Oferujemy:

 • pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • szeroki wachlarz świadczeń socjalnych.
Numer oferty WZ/IZ//06/08/14

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego poprzez APLIKUJ w terminie do dnia 14.08.2014 r.


Wszystkie odpowiedzi traktowane będą, jako poufne. 


W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) 


W przypadku braku takiej klauzuli, kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte, zgodnie z Ustawą, bez powiadamiania osoby, której dane dotyczą. 

Data wygaśnięcia ogłoszenia: 14.08.2014

Aplikuj
01.08.2014
Toromistrz
Siedlce Sosnowiec Wałbrzych

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zakład Linii Kolejowych

poszukuje osób na stanowisko pracy
Toromistrz

Miejsce wykonywania pracy:
Zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu (Sekcja Eksploatacji Bielsko Biała, Czechowice Dziedzice, Jaworzno Szczakowa, Katowice, Tychy)
Zakład Linii Kolejowych w Siedlcach (Sekcja Eksploatacji Małkinia)
Zakład Linii Kolejowych w Wałbrzychu (Sekcja Eksploatacji Jelenia Góra)


Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • monitorowanie stanu technicznego infrastruktury drogowej w granicach powierzonego obszaru działania dla zapobiegania zagrożeniom bezpieczeństwa ruchu,
 • analizowanie dokumentacji dotyczącej stanu linii kolejowej w granicach powierzonego obszaru działania,
 • organizowanie i kierowania robotami utrzymaniowymi wykonywanymi przez podległy zespół dla właściwego wykonawstwa robót,
 • usuwanie usterek dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
 • uczestniczenie w odbiorach robót realizowanych przez podmioty zewnętrzne dla zapewnienia właściwej jakości wykonywanych robót,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z wykonywanymi zadaniami dla ewidencjonowania czasu pracy i zużycia materiałów.


Wymagane kwalifikacje:

 • wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe oraz tytuł zawodowy robotnika wykwalifikowanego w zawodach i specjalnościach związanych z budową i utrzymaniem nawierzchni kolejowej lub budownictwem lądowym albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe na poziomie zasadniczym w zawodach związanych z budową i utrzymaniem nawierzchni kolejowej lub budownictwem lądowym,  
 • minimum 3 lata pracy na stanowiskach związanych z utrzymaniem nawierzchni kolejowej,
 • umiejętność podejmowania decyzji,
 • wiedza zawodowa,
 • sumienność,
 • umiejętność zarządzania czasem,
 • zaangażowanie,
 • znajomość i stosowanie procedur.


Oferujemy:

 • pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • szeroki wachlarz świadczeń socjalnych.
Numer oferty WZ/IZ/05/08/14

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego poprzez APLIKUJ w terminie do dnia 14.08.2014 r.


Wszystkie odpowiedzi traktowane będą, jako poufne. 


W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) 


W przypadku braku takiej klauzuli, kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte, zgodnie z Ustawą, bez powiadamiania osoby, której dane dotyczą. 

Data wygaśnięcia ogłoszenia: 14.08.2014

Aplikuj
01.08.2014
Nastawniczy
Opole Tarnowskie Góry Zielona Góra

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zakład Linii Kolejowych

poszukuje osób na stanowisko pracy
Nastawniczy

Miejsce wykonywania pracy:
Zakład Linii Kolejowych w Opolu (Sekcja Eksploatacji Kluczbork, Kamieniec Ząbkowicki)
Zakład Linii Kolejowych w Zielonej Górze (Sekcja Eksploatacji Czerwieńsk, Rzepin, Kostrzyn n/O)
Zakład Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach (Sekcja Eksploatacji Gliwice, Kędzierzyn Koźle, Orzesze, Racibórz, Rybnik, Bytom, Tarnowskie Góry, Herby Nowe)


Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • nadzorowanie pracowników wykonujących roboty w podległym okręgu nastawczym celem bezpiecznego ich prowadzenia,
 • prowadzenie dokumentacji w celu prowadzenia ruchu i ewidencjonowania pracy eksploatacyjnej na przydzielonym posterunku,
 • obsługa urządzeń w celu przygotowania drogi przebiegu,
 • obserwacja przejeżdżającego taboru kolejowego celem stwierdzenia  nieprawidłowości zagrażających dalszej jeździe taboru oraz stwierdzenia końca pociągu.


Wymagane kwalifikacje:

 • wykształcenie zasadnicze zawodowe, oraz tytuł zawodowy robotnika wykwalifikowanego albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe na poziomie zasadniczym, 
 • sumienność,
 • radzenie sobie ze stresem,
 • umiejętność współpracy,
 • wiedza zawodowa,
 • umiejętność przekazywania informacji.


Oferujemy:

 • pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • szeroki wachlarz świadczeń socjalnych.
Numer oferty WZ/IZ/04/08/14

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego poprzez APLIKUJ w terminie do dnia 14.08.2014 r.


Wszystkie odpowiedzi traktowane będą, jako poufne. 


W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) 


W przypadku braku takiej klauzuli, kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte, zgodnie z Ustawą, bez powiadamiania osoby, której dane dotyczą. 

Data wygaśnięcia ogłoszenia: 14.08.2014

Aplikuj
01.08.2014
Dyżurny ruchu
Opole Warszawa

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zakład Linii Kolejowych 

poszukuje osób na stanowisko pracy
Dyżurny ruchu

Miejsce wykonywania pracy: 
Zakład Linii Kolejowych w Opolu (Sekcja Eksploatacji Kluczbork)
Zakład Linii Kolejowych w Warszawie


Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • obsługa urządzeń celem prowadzenia ruchu pociągów na posterunku ruchu i przyległych szlakach,
 • prowadzenie dokumentacji w celu ewidencjonowania pracy eksploatacyjnej posterunku ruchu,
 • obserwacja przejeżdżającego taboru kolejowego celem stwierdzenia  nieprawidłowości zagrażających dalszej jeździe taboru,
 • nadzorowanie pracowników wykonujących roboty w podległym okręgu nastawczym celem bezpiecznego ich prowadzenia.


Wymagane kwalifikacje:

 • wykształcenie średnie oraz tytuł zawodowy technika w zawodach i specjalnościach związanych z ruchem i przewozami kolejowymi albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe na poziomie technika w zawodach związanych z ruchem i przewozami kolejowymi lub wykształcenie średnie,
 • zaangażowanie,
 • radzenie sobie ze stresem,
 • łatwość podejmowania decyzji,
 • sumienność.


Oferujemy:

 • pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • szeroki wachlarz świadczeń socjalnych.
Numer oferty WZ/IZ/03/08/14

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego poprzez APLIKUJ w terminie do dnia 14.08.2014 r.


Wszystkie odpowiedzi traktowane będą, jako poufne. 


W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) 


W przypadku braku takiej klauzuli, kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte, zgodnie z Ustawą, bez powiadamiania osoby, której dane dotyczą. 

Data wygaśnięcia ogłoszenia: 14.08.2014

Aplikuj
01.08.2014
Dróżnik przejazdowy
Opole Sosnowiec Tarnowskie Góry

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zakład Linii Kolejowych 

poszukuje osób na stanowisko pracy
Dróżnik przejazdowy

Miejsce wykonywania pracy:
Zakład Linii Kolejowych w Opolu (Sekcja Eksploatacji Brzeg, Nysa, Opole Główne, Opole Groszowice)
Zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu (Sekcja Eksploatacji Czechowice Dziedzice, Jaworzno Szczakowa)
Zakład Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach (Sekcja Eksploatacji Kędzierzyn Koźle, Orzesze, Racibórz) 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • obserwacja terenu w obszarze skrzyżowania drogi i linii kolejowej celem podjęcia działań dla zabezpieczenia przejazdu i przejścia, 
 • obsługa urządzeń w obrębie przejazdu celem wstrzymania ruchu drogowego,
 • obserwacja przejeżdżającego taboru kolejowego celem stwierdzenia nieprawidłowości zagrażających dalszej jeździe taboru, 
 • prowadzenie dokumentacji techniczno-ruchowej celem ewidencjonowania pracy eksploatacyjnej.


Wymagane kwalifikacje:

 • wykształcenie zasadnicze zawodowe oraz tytuł zawodowy robotnika wykwalifikowanego albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe na poziomie zasadniczym,
 • sumienność,
 • łatwość podejmowania decyzji,
 • radzenie sobie ze stresem.


Oferujemy:

 • pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • szeroki wachlarz świadczeń socjalnych.
Numer oferty WZ/IZ/02/08/14

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego poprzez APLIKUJ w terminie do dnia 14.08.2014 r.


Wszystkie odpowiedzi traktowane będą, jako poufne. 


W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) 


W przypadku braku takiej klauzuli, kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte, zgodnie z Ustawą, bez powiadamiania osoby, której dane dotyczą. 

Data wygaśnięcia ogłoszenia: 14.08.2014

Aplikuj
01.08.2014
Automatyk sterowania ruchem kolejowym
Opole Siedlce

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zakład Linii Kolejowych

poszukuje osób na stanowisko
automatyk sterowania ruchem kolejowym

Miejsce wykonywania pracy: 
Zakład Linii Kolejowych w Opolu (Sekcja Eksploatacji Kluczbork, Opole Główne),
Zakład Linii Kolejowych w Siedlcach (Sekcja Eksploatacji Małkinia)


Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • wykonywanie przeglądów, napraw i konserwacji urządzeń srk zgodnie z ustalonym harmonogramem w celu utrzymania ich w pełnej sprawności, 
 • wykonywanie pomiarów parametrów oraz związanych z nimi regulacji w nadzorowanych urządzeniach srk i dsat w celu utrzymania ich nominalnych wartości,
 • udział w remontach urządzeń srk i dsat w celu podniesienia ich sprawności i niezawodności,
 • usuwanie nieprawidłowości w działaniu urządzeń srk i dsat w ściśle określonym czasie w celu przywrócenia ich sprawności,
 • utrzymanie w sprawności powierzonych narzędzi i przyrządów w celu zachowania ich dalszej użyteczności,
 • uczestniczenie w przygotowaniu urządzeń srk i dsat do pracy  w trudnych warunkach atmosferycznych dla realizacji prawidłowego rozkładu jazdy,
 • doraźne nadzorowanie oraz instruowanie pracowników inżynierii ruchu o prawidłowej obsłudze urządzeń srk w celu wykluczenia ich uszkodzeń lub przerwy w pracy.


Wymagane kwalifikacje:

 • wykształcenie zasadnicze zawodowe oraz tytuł robotnika wykwalifikowanego w zawodach i specjalnościach związanych ze sterowaniem ruchem kolejowym lub w specjalnościach z dziedziny mechanicznej, elektrycznej, elektrotechnicznej, elektronicznej lub teletechnicznej albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe na poziomie zasadniczym w zawodach związanych ze sterowaniem ruchem kolejowym lub w zawodach w dziedzinie: mechanicznej, elektrycznej, elektrotechnicznej, elektronicznej lub teletechnicznej  
  lub
 • wykształcenie średnie oraz tytuł zawodowy technika w zawodach i specjalnościach jak wyżej albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe na poziomie technika w zawodach jak wyżej,
 • doświadczenie zawodowe – minimum 1 rok na stanowiskach związanych z urządzeniami srk lub wymagających kwalifikacji zawodowych jak wyżej,
 • SEP - uprawnienia elektroenergetyczne - eksploatacja, upoważnienie do samodzielnego wykonywania zabiegów utrzymania w czynnych urządzeniach srk oraz posiadania plombownicy,
 • znajomość pakietu MS Office na poziomie podstawowym. 


Oferujemy:

 • pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • szeroki wachlarz świadczeń socjalnych.
Numer oferty WZ/IZ/01/08/14

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego poprzez APLIKUJ w terminie do 14.08.2014 r.


Wszystkie odpowiedzi traktowane będą, jako poufne. 


W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)


W przypadku braku takiej klauzuli, kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte, zgodnie z Ustawą, bez powiadamiania osoby, której dane dotyczą.

Data wygaśnięcia ogłoszenia: 14.08.2014

Aplikuj
31.07.2014
Stanowisko ds. obsługi sekretariatu
Warszawa

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Biuro Infrastruktury Pasażerskiej

poszukuje osób na stanowisko
ds. obsługi sekretariatu

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Osoba pracująca na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za zapewnienie obsługi administracyjno-technicznej biura w celu usprawnienia procesów pracy.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • prowadzenie ewidencji i obiegu dokumentów w celu zapewnienia ich właściwej i terminowej realizacji,
 • planowanie kalendarza spotkań kierownictwa oraz zapewnienie narzędzi i zasobów niezbędnych do pracy kierownictwa w celu usprawnienia i zwiększenia efektywności pracy kierownictwa,                                     
 • prowadzenie i aktualizacja bazy informacji teleadresowej instytucji współpracujących ze Spółką w celu posiadania aktualnych danych,
 • dbałość o kreowanie pozytywnego wizerunku Spółki w celu odpowiedniego postrzegania wewnątrz i na zewnątrz Spółki, 
 • koordynowanie wdrażania "polityki bezpieczeństwa informacji w Spółce" w celu zapewnienia właściwego wykorzystania informacji służbowej,
 • prowadzenie spraw związanych z obsługą kadrowo-płacową pracowników biura (czas pracy, ewidencja wyjść służbowych, ewidencja delegacji służbowych itp.) w celu zapewnienia właściwej i efektywnej pracy biura i kierownictwa,
 • prowadzenie spraw związanych  z obsługą gospodarczą biura (wyposażenie, zaopatrzenie w materiały biurowe, prenumerata, organizacja i obsługa logistyczna spotkań z udziałem kierownictwa itp.) w celu zapewnienia właściwej i efektywnej pracy biura i kierownictwa,
 • przygotowywanie zestawień, raportów na potrzeby kierownictwa,  
 • koordynowanie i nadzorowanie dokumentacji przewidzianej do archiwizacji w celu terminowego jej przekazania.


Wymagane kwalifikacje:

 • wykształcenie średnie, mile widziane wyższe specjalność: zarządzanie, prawo, administracja,
 • język angielski lub język niemiecki lub język francuski na poziomie średniozaawansowanym,
 • obsługa pakiety MS Office na poziomie średniozaawansowanym,
 • obsługa systemu PK na poziomie średniozaawansowanym,
 • obsługa systemu SAP na poziomie średniozaawansowanym,
 • komunikatywność,
 • umiejętność zarządzania czasem oraz zdolności organizacyjne,
 • sumienność i zaangażowanie,
 • asertywność.


Oferujemy:

 • pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • szeroki wachlarz świadczeń socjalnych.
Numer oferty WZ/IPI/22/08/14

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego poprzez APLIKUJ w terminie do dnia   15.08.2014 r.


Wszystkie odpowiedzi traktowane będą, jako poufne. 


W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) 

W przypadku braku takiej klauzuli, kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte, zgodnie z Ustawą, bez powiadamiania osoby, której dane dotyczą.

Data wygaśnięcia ogłoszenia: 15.08.2014

Aplikuj
31.07.2014
Koordynator - Konsultant ds. utrzymania i rozwoju obszaru SAP MM/SD
Warszawa

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Biuro Informatyki

poszukuje osoby na stanowisko
Koordynator - Konsultant ds. utrzymania i rozwoju obszaru SAP MM/SD

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za obszar rozwoju i wsparcia narzędzi SAP w obszarze zakupów, sprzedaży oraz gospodarki materiałowej w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.


Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • całościowy nadzór nad obszarem wdrożeń i utrzymania rozwiązań w obszarze zakupów, sprzedaży oraz gospodarki materiałowej w Spółce oraz integracja z istniejącymi rozwiązaniami IT,
 • planowanie roadmap wdrożeniowych, w zakresie zakupów, sprzedaży oraz gospodarki materiałowej, zgodnie z priorytetami biznesowymi oraz uwarunkowaniami technologicznymi i projektowymi,
 • bieżące utrzymywanie systemu SAP ERP w zakresie modułu MM i SD,
 • budowanie, konfigurowanie i parametryzacja rozwiązań,
 • realizacja Wniosków o zmianę oraz rozwiązywanie problemów,
 • bieżące utrzymywanie aktualnej dokumentacji systemu SAP ERP w zakresie modułu MM i SD,
 • nadzór nad pracami zlecanymi dostawcom zewnętrznym,
 • ścisła współpraca z kluczowymi interesariuszami projektu wdrożenia w celu odpowiedniego zaadresowania potrzeb biznesowych.


Wymagane kwalifikacje:

 • wykształcenie wyższe o profilu informatycznym lub pokrewnym,
 • minimum 3 lata doświadczenia na stanowisku związanym z zarządzaniem portfelem usług IT dla obszaru MM i SD,
 • bardzo dobra znajomość SAP MM i SD (w tym doświadczenie w przynajmniej jednym projekcie wdrożenia), 
 • doświadczenie w integracji SAP MM i SD z innymi systemami dziedzinowymi (np. klasy BPM, BI, w tym SAP BW),
 • doświadczenie w konfiguracji modułów SAP MM i SD,
 • doświadczenie minimum 3 lata w zarządzaniu utrzymaniem i eksploatacją obszaru SAP MM i SD,
 • dobra znajomość specyfiki pracy i procesów z obszarów: zaopatrzenie, gospodarka materiałowa, sprzedaż,
 • doświadczenie w prowadzeniu projektów informatycznych w oparciu o uznane metodyki procesowe (PMI/Prince2).


Mile widziane kwalifikacje:

 • znajomość specyfiki pracy i procesów z obszarów: ewidencja majątku, finanse, rachunkowość, kontroling, administracja,
 • znajomość biblioteki dobrych praktyk ITIL,
 • znajomość ABAP, 
 • znajomość obszaru analityki biznesowej, w tym notacji UML/BPMN oraz doświadczenie w zarządzaniu wymaganiami w oparciu o powyższe standardy oraz narzędzia je wspierające (ARIS, Sparx Enterprise Architect),
 • doświadczenie w prowadzeniu projektów informatycznych realizowanych zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych.


Oferujemy:

 • pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • szeroki wachlarz świadczeń socjalnych.
Numer oferty WZ/IIN/56/07/2014

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego poprzez APLIKUJ w terminie do dnia   14.08.2014 r.


Wszystkie odpowiedzi traktowane będą, jako poufne. 


W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) 


W przypadku braku takiej klauzuli, kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte, zgodnie z Ustawą, bez powiadamiania osoby, której dane dotyczą.

Data wygaśnięcia ogłoszenia: 14.08.2014

Aplikuj
31.07.2014
Koordynator - Konsultant ds. utrzymania i rozwoju obszaru SAP FI-AA
Warszawa

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Biuro Informatyki

poszukuje osoby na stanowisko
Koordynator - Konsultant ds. utrzymania i rozwoju obszaru SAP FI-AA

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za obszar rozwoju i wsparcia narzędzi SAP w obszarze środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.


Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • całościowy nadzór nad obszarem wdrożeń i utrzymania rozwiązań w obszarze środków trwałych, oraz wartości niematerialnych i prawnych w Spółce oraz integracja z istniejącymi rozwiązaniami IT,
 • planowanie roadmap wdrożeniowych, w zakresie środków trwałych, oraz wartości niematerialnych i prawnych, zgodnie z priorytetami biznesowymi oraz uwarunkowaniami technologicznymi i projektowymi,
 • bieżące utrzymywanie systemu SAP ERP w zakresie modułu FI AA,
 • budowanie, konfigurowanie i parametryzacja rozwiązań,
 • realizacja Wniosków o zmianę oraz rozwiązywanie problemów,
 • bieżące utrzymywanie aktualnej dokumentacji systemu SAP ERP w zakresie modułu FI AA,
 • nadzór nad pracami zlecanymi dostawcom zewnętrznym,
 • ścisła współpraca z kluczowymi interesariuszami projektu wdrożenia w celu odpowiedniego zaadresowania potrzeb biznesowych.


Wymagane kwalifikacje:

 • wykształcenie wyższe o profilu informatycznym lub pokrewnym,
 • minimum 3 lata doświadczenia na stanowisku związanym z zarządzaniem portfelem usług IT dla obszaru FI-AA,
 • bardzo dobra znajomość SAP FI-AA (w tym doświadczenie w przynajmniej jednym projekcie wdrożenia oraz jednym projekcie migracji/upgrade SAP FI-AA jako osoba odpowiedzialna za projekt od strony IT), 
 • doświadczenie w integracji SAP FI-AA z innymi systemami dziedzinowymi (np. klasy BPM, BI, w tym SAP BW),
 • doświadczenie w konfiguracji SAP FI-AA,
 • doświadczenie minimum 3 lata w zarządzaniu utrzymaniem i eksploatacją obszaru SAP FI-AA,
 • dobra znajomość specyfiki pracy i procesów z obszarów: ewidencja majątku, finanse, rachunkowość,
 • doświadczenie w prowadzeniu projektów informatycznych w oparciu o uznane metodyki procesowe (PMI/Prince2).


Mile widziane kwalifikacje:

 • znajomość specyfiki pracy i procesów z obszarów: kontroling, administracja, zaopatrzenie, gospodarka materiałowa, sprzedaż,
 • znajomość biblioteki dobrych praktyk ITIL,
 • znajomość ABAP, 
 • znajomość obszaru analityki biznesowej, w tym notacji UML/BPMN oraz doświadczenie w zarządzaniu wymaganiami w oparciu o powyższe standardy oraz narzędzia je wspierające (ARIS, Sparx Enterprise Architect),
 • doświadczenie w prowadzeniu projektów informatycznych realizowanych zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych.


Oferujemy:

 • pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • szeroki wachlarz świadczeń socjalnych.
Numer oferty WZ/IIN/55/07/2014

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego poprzez APLIKUJ w terminie do dnia   14.08.2014 r.


Wszystkie odpowiedzi traktowane będą, jako poufne. 


W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) 


W przypadku braku takiej klauzuli, kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte, zgodnie z Ustawą, bez powiadamiania osoby, której dane dotyczą.

Data wygaśnięcia ogłoszenia: 14.08.2014

Aplikuj
31.07.2014
Koordynator - Konsultant ds. utrzymania i rozwoju obszaru SAP FI
Warszawa

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Biuro Informatyki

poszukuje osoby na stanowisko
Koordynator - Konsultant ds. utrzymania i rozwoju obszaru SAP FI

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za obszar rozwoju i wsparcia narzędzi SAP w obszarze finansów w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.


Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • całościowy nadzór nad obszarem wdrożeń i utrzymania rozwiązań w obszarze finansów w Spółce oraz integracja z istniejącymi rozwiązaniami IT,
 • planowanie roadmap wdrożeniowych, w zakresie finansów, zgodnie z priorytetami biznesowymi oraz uwarunkowaniami technologicznymi i projektowymi,
 • bieżące utrzymywanie systemu SAP ERP w zakresie modułu FI,
 • budowanie, konfigurowanie i parametryzacja rozwiązań,
 • realizacja Wniosków o zmianę oraz rozwiązywanie problemów,
 • bieżące utrzymywanie aktualnej dokumentacji systemu SAP ERP w zakresie modułu FI,
 • nadzór nad pracami zlecanymi dostawcom zewnętrznym,
 • ścisła współpraca z kluczowymi interesariuszami projektu wdrożenia w celu odpowiedniego zaadresowania potrzeb biznesowych.


Wymagane kwalifikacje:

 • wykształcenie wyższe o profilu informatycznym lub pokrewnym,
 • minimum 3 lata doświadczenia na stanowisku związanym z zarządzaniem portfelem usług IT dla obszaru FI,
 • bardzo dobra znajomość SAP FI (w tym doświadczenie w przynajmniej jednym projekcie wdrożenia oraz jednym projekcie migracji/upgrade SAP FI jako osoba odpowiedzialna za projekt od strony IT), 
 • doświadczenie w integracji SAP FI z innymi systemami dziedzinowymi (np. klasy BPM, BI, w tym SAP BW),
 • doświadczenie w konfiguracji podstawowych modułów SAP FI,
 • doświadczenie minimum 3 lata w zarządzaniu utrzymaniem i eksploatacją obszaru SAP FI,
 • dobra znajomość specyfiki pracy i procesów z obszarów: finanse, rachunkowość,
 • doświadczenie w prowadzeniu projektów informatycznych w oparciu o uznane metodyki procesowe (PMI/Prince2).


Mile widziane kwalifikacje:

 • znajomość specyfiki pracy i procesów z obszarów: kontroling, ewidencja majątku, administracja, zaopatrzenie, gospodarka materiałowa, sprzedaż,
 • znajomość biblioteki dobrych praktyk ITIL,
 • znajomość ABAP, 
 • znajomość obszaru analityki biznesowej, w tym notacji UML/BPMN oraz doświadczenie w zarządzaniu wymaganiami w oparciu o powyższe standardy oraz narzędzia je wspierające (ARIS, Sparx Enterprise Architect),
 • doświadczenie w prowadzeniu projektów informatycznych realizowanych zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych.


Oferujemy:

 • pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • szeroki wachlarz świadczeń socjalnych.
Numer oferty WZ/IIN/54/07/2014

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego poprzez APLIKUJ w terminie do dnia   14.08.2014 r.


Wszystkie odpowiedzi traktowane będą, jako poufne. 


W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) 


W przypadku braku takiej klauzuli, kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte, zgodnie z Ustawą, bez powiadamiania osoby, której dane dotyczą.

Data wygaśnięcia ogłoszenia: 14.08.2014

Aplikuj
27.05.2014
Poszukujemy specjalistów oraz absolwentów obszaru IT: Projektantów, Architektów, Developerów, Testerów, Administratorów, Kierowników Projektów
Poznań Sosnowiec Warszawa Wrocław

Od wielu lat PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zarządza majątkiem o wartości dziesiątek miliardów złotych oraz dynamicznie inwestuje w jego rozbudowę we współpracy z funduszami strukturalnych z Unii Europejskiej (jesteśmy obecnie największym inwestorem w Polsce). Ściśle współpracujemy na poziomie międzynarodowym z innymi zarządcami infrastruktury kolejowej, strukturami Unii Europejskiej i organizacjami kolejowymi. Tak zdefiniowany biznes i zadania wymagają stosowania technologii informatycznych najwyższej klasy oraz wsparcia ze strony specjalistów IT – ekspertów w swoich dziedzinach.


Poszukujemy specjalistów oraz absolwentów obszaru IT:
Projektantów, Architektów, Developerów, Testerów, Administratorów, Kierowników Projektów

do głównych lokalizacji rozwojowych IT: Warszawa, Poznań, Sosnowiec, Wrocław


Jeśli:

 • ukończyłeś lub kończysz studia na kierunku informatycznym;
 • lub/oraz masz doświadczenie w praktycznym wykorzystaniu wiedzy z obszaru IT;
 • posługujesz się językiem angielskim;
 • chcesz się rozwijać w obszarze IT;
 • nie boisz się wyzwań;
 • posiadasz podstawową wiedzę z jednej lub wielu domen IT;
 • lubisz pracę w zespole.


Oferujemy:

 • pracę w ciekawych projektach;
 • możliwość zdobycia wiedzy i doświadczenia w pracy z nowoczesnymi technologiami;
 • ciekawe szkolenia i plan rozwoju zawodowego;
 • szansę współpracy z ekspertami z wielu dziedzin IT;
 • umowę o pracę, pakiet świadczeń dodatkowych.
Numer oferty WZ/IPR/51/05/14

Rozwijamy i utrzymujemy jedno z największych w Polsce i Europie środowisk SAP ERP, SAP HANA. Nasze rozwiązania z domeny systemów kolejowych z powodzeniem wspierają codzienną pracę kilkudziesięciu tysięcy osób zarządzających ruchem kolejowym w Polsce w zróżnicowanym, rozproszonym geograficznie i działającym w najwyższych reżimach wydajności, bezpieczeństwa i dostępności środowisku teleinformatycznym (Oracle, Microsoft). Operujemy w 2 Centrach przetwarzania danych oraz kilkudziesięciu Hubach lokalnych (Cloud Computing, Wirtualizacjia, VMware, Unix/Linux, HP, Cisco).
Wprowadzamy najwyższe standardy projektowe i utrzymaniowe związane z usługami IT dla ciągle transformującego się biznesu (PMI/PMBoK, ITIL, Agile, TOGAF).

Aplikuj