Zasady udostępniania infrastruktury kolejowej

Udostępnianie infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. odbywa się na podstawie:

  • regulaminu przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych,
  • umowy o udostępnienie infrastruktury.


Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1923), PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podjęła decyzję o stosowaniu do dnia 9 grudnia 2017 r. przepisów dotychczasowych do rozkładów jazdy obowiązujących od dnia 10 grudnia 2017 r. oraz związanych z nimi regulaminów i umów.Podstawowym produktem PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jest rozkład jazdy ułożony na wniosek klienta (przewoźnika kolejowego).

Szczegółowe zasady dotyczące składania i rozpatrywania wniosków zawiera regulamin przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych.

Przewoźnik nabywa prawo do korzystania z przydzielonych i wyznaczonych w rozkładzie jazdy tras pociągów po zawarciu umowy o udostępnienie infrastruktury.