Mapy

  1. Zamieszczone mapy mogą być wykorzystywane do celów własnych (do użytku wewnętrznego).

  2. Wykorzystanie map w mediach wymaga umieszczenia źródła informacji w publikowanej wiadomości o treści „Mapa opracowana przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., www.plk-sa.pl”. Ponadto informację o każdorazowym wykorzystaniu map w mediach należy przekazać drogą e-mail na adres igk@plk-sa.pl.

  3. Wykorzystanie map do innych niż wyżej wymienione cele wymaga pisemnej zgody PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.