Filtrowanie
01.03.2007

Spotkanie z przedstawicielami samorządów w Krakowie

W dniu 13.02.2007 r. w siedzibie Oddziału Regionalnego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Krakowie, odbyło się spotkanie z Przedstawicielami Samorządów zachodniej części województwa małopolskiego.

01.03.2007

Podwyżki wynagrodzeń

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. informują, że wobec odrzucenia przez związki zawodowe kolejnej propozycji podwyżki płac, Zarząd Spółki przeprowadził z dniem 1 marca 2007 r. podwyżkę wynagrodzeń w wysokości 84 zł na jednego zatrudnionego.

28.02.2007

Rozmowy ze związkami zawodowymi

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. informują, że w dniu dzisiejszym odbyła się kolejna runda rozmów z przedstawicielami związków zawodowych.

26.02.2007

Wytyczne obowiązujące przy projektowaniu i wykonawstwie sieci trakcyjnej.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A Biuro Energetyki informuje, że Uchwałą Nr 35/2007 Zarządu Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 19 lutego 2007r. przyjęto Zarządzenie nr 07/2007 Zarządu Spółki PKP PLK S.A., wprowadzające do stosowania „ Wytyczne projektowania i warunki odbioru sieci trakcyjnej z uwzględnieniem standardów i wymogów dla linii interoperacyjnych”.

23.02.2007

Podpisanie umowy finansowanej z Funduszu Spójności

W dniu 23 lutego 2007 r. w siedzibie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie, przy ul. Targowej 74, została podpisana umowa nr CCI 2004/PL/16/C/PA/002 - 01 na wsparcie eksperckie w ramach projektu: "Pomoc w zakresie przygotowania i wdrażania projektów kolejowych współfinansowanych w ramach Funduszu Spójności"

22.02.2007

Agresywny pasażer

Dnia 26 lutego 2007 r. dyżurna ruchu stacji Kutno powiadomiła telefonicznie komendanta zmiany Rejonu Straży Ochrony Kolei w Kutnie, że potrzebna jest interwencja funkcjonariuszy SOK lub Policji do pociągu „JAN KIEPURA” relacji Frankfurt n/Menem - Warszawa Wschodnia, w związku z pobiciem podróżnego.

22.02.2007

Utrudnienia w ruchu pociągów w Krakowie

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. informują, że dzisiejsze przerwy w ruchu pociągów w rejonie Krakowa nastąpiły na skutek protestów pracowniczych.

16.02.2007

Wizyta przedstawicieli kolei hiszpańskich

15 lutego br. w siedzibie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. odbyło się spotkanie kierownictwa Spółki z przedstawicielami zarządcy infrastruktury kolei hiszpańskich ADIF.

06.02.2007

Spawalnictwo dróg szynowych-konferencja

III Ogólnopolska Konferecja Naukowo-Techniczna na temat "Spawalnictwo dróg szynowych oraz materiały, wykonawstwo, odbiory"

 

01.02.2007

Media o tunelu średnicowym

W związku z zakończeniem remontu tunelu średnicowego w Warszawie, prezentujemy Państwu wypowiedź prof. Miroława Kosiorka Kierownika Zakładu Badań Ogniowych Instytutu Techniki Politechniki Warszawskiej na temat bezpieczeństwa w Tunelu.
Wywiad został wyemitowany 30 stycznia 2007 r. przez Radio WAWA w ramach magazynu "Nasze Sprawy" .....pobierz plik


31 stycznia 2007 r. w 22 numerze Gazety Prawnej...

27.01.2007

Podpisanie umowy w ramach modernizacji linii E 30

W dniu 26 stycznia 2007 r. w siedzibie PKP Polskie Linie Kolejowe w Warszawie, przy ul. Targowej 74, została podpisana umowa nr 2001/PL/16/P/PT/013-08 na realizację zadania, którego przedmiotem jest kontynuacja sprawowania nadzoru i zarządzania projektem „Modernizacja linii kolejowej E 30 na odcinku Wegliniec - Legnica” w ramach programu FS 2001/PL/16/P/PT/013.

 

24.01.2007

Remont tunelu-list otwarty

Szanowni Państwo !

Mieszkańcy Warszawy i Mazowsza

22.01.2007

Narada inwestycyjna

W dniach 16 - 19 stycznia 2007 r. w ośrodku szkoleniowym Centrali PKP S.A. w Jachrance, odbyła się narada z Zarządem Spółki PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. w sprawach inwestycyjnych.

16.01.2007

Rozwiązanie umowy z "Konsorcjum Warszawa"

W dniu dzisiejszym-16 stycznia 2007 r. – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Oddział Regionalny w Warszawie, w oparciu o postanowienie § 10 pkt 2 ppkt 4 umowy z wykonawcą – „Konsorcjum Warszawa”, w skład którego wchodzą Polimex–Mostostal S.A. oraz Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych nr 7 S.A., odstąpił od umowy podpisanej w dniu 20 czerwca 2006 roku dotyczącej modernizacji tunelu średnicowego w...

15.01.2007

Tunel średnicowy otwarty

O godz. 3.00 wyruszył z Warszawy Zachodniej pierwszy pociąg, który przejechał przez wyremontowaną podmiejską część tunelu kolejowej linii średnicowej w Warszawie.