Filtrowanie
25.10.2016

Ponad 100 mln zł na poprawę kolejowego transportu Bydgoszcz – port Gdynia

Krótsze podróże, bezpieczny przewóz ładunków i większa przepustowość linii – to główne efekty inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. w woj. kujawsko -pomorskim pomiędzy Nową Wsią Wielką a Maksymilianowem. Po zakończeniu robót pociągi przyśpieszą do 100 km/h.

24.10.2016

Ze Śląska do portów. Inwestycja PLK za 300 mln zł usprawni ruch towarowy

Krótsze podróże, bezpieczny przewóz ładunków i większa przepustowość linii – to główne efekty inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. na liniach: Toszek Północ – Rudziniec Gliwicki – Stare Koźle. Prace za blisko 300 mln zł poprawią infrastrukturę kolejową na styku Śląska z Opolszczyzną, m.in. dla pociągów w kierunku portów: Szczecin, Świnoujście i Gdynia. 

21.10.2016

PLK dla instruktorów nauki jazdy

Kilkuset nauczycieli nauki jazdy lepiej przygotuje kursantów. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. rozpoczęły cykl szkoleń dla instruktorów. Celem jest lepsze przygotowanie przyszłych kierowców do bezpiecznego pokonywania przejazdów kolejowo-drogowych. Na pierwsze warsztaty zaproszono instruktorów w Poznaniu. Kolejne dla kilkuset nauczycieli będą w Bydgoszczy, Łodzi, Kielcach i Lublinie. 

21.10.2016

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko w Zarządzie Spółki

Rada Nadzorcza
spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie
ogłasza o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego
na stanowisko Wiceprezesa Zarządu – dyrektora ds. eksploatacji

21.10.2016

Inwestycje PLK zwiększają potencjał Portu Gdańsk

Sprawniejszy przewóz towarów, większe bezpieczeństwo i przepustowości linii - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę na projekt modernizacji dojazdu do Portu Gdańsk. Kontrakt o wartości 9 mln zł jest pierwszym krokiem do inwestycji wartej 600 mln zł. Realizację zarządca infrastruktury planuje rozpocząć w 2019 roku.

20.10.2016

Zmiany w Zarządzie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Rada Nadzorcza PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na posiedzeniu w dniu 20 października 2016 r. powołała Radosława Celińskiego na Członka Zarządu - dyrektora ds. finansowych i ekonomicznych w Zarządzie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Wyłonienie nowego Członka Zarządu Spółki odbyło się na drodze postępowania kwalifikacyjnego wszczętego przez Radę Nadzorczą 12 września 2016 r.

Walne Zgromadzenie PKP...

20.10.2016

Dzień dobry, bo w Łodzi

Nowy, trzypoziomowy dworzec Łódź Fabryczna w grudniu przyjmie podróżnych. Nowoczesne systemy informacji wizualnej, nagłośnienie, windy i schody ruchome przechodzą ostatnie testy i odbiory. Dla przyjeżdżających i odjeżdżających z czterech podziemnych peronów dworzec będzie węzłem przesiadkowym między pociągiem i innymi środkami transportu. 

19.10.2016

250 mln zł na lepszą obsługę przejść granicznych

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę na modernizację stacji Medyka. Projekt za 51 mln zł poprawi obsługę przewozów towarowych. To jedno z ośmiu miejsc, które wyremontuje zarządca infrastruktury w ramach projektu wartego prawie 250 mln zł. Z przejść granicznych skorzysta więcej pociągów.

17.10.2016

Poprawa komunikacji kolejowej na Opolszczyźnie

Szybsza i bezpieczniejsza podróż, perony lepiej dostosowane do potrzeb pasażerów - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. planują prace na ponad 42 km odcinku Opole – Kluczbork. To jeden z projektów w ramach RPO, które na Opolszczyźnie są warte blisko 200 mln zł.

14.10.2016

Lepsza podróż koleją w Gorzowie Wielkopolskim

Estakada w Gorzowie Wielkopolskim będzie odnowiona i zapewni sprawniejszą i bezpieczniejszą podróż koleją. Miasto zyska również nowy przystanek kolejowy. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały dziś umowę na modernizację estakady za 111 mln zł. Kursują po niej pociągi w kierunku Kostrzyna, Krzyża i dalej m.in. do Poznania i Szczecina. 

12.10.2016

50 mln zł na lepsze podróże Poznań –Toruń – Olsztyn

Bardziej komfortowa podróż z Poznania i Torunia do Olsztyna, wygodniejsze perony i wyższy poziom bezpieczeństwa na zmodernizowanych przejazdach kolejowo – drogowych, to planowane efekty prac za ponad 50 mln zł. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowy na modernizację linii nr 353 w woj. warmińsko-mazurskim m.in. odcinek Ostrowite – Jamielnik.

 

10.10.2016

Sonary, georadary i komputery sprawdzają kolejowe mosty

Wyższy poziom bezpieczeństwa na mostach i wiaduktach kolejowych, większy komfort podróży, optymalne planowanie prac utrzymaniowych – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wspólnie z ośrodkami naukowymi prowadzą badania obiektów inżynieryjnych. 

07.10.2016

Październikowa korekta rozkładu jazdy

16 października PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wprowadzą, ostatnią już w tym roku, korektę rocznego rozkładu jazdy. Zmiany w kursowaniu pociągów są niezbędne, by w trakcie prowadzonych na sieci kolejowej prac, tysiące pociągów kursowało sprawnie. Pasażerowie mogą już planować podróże – plakaty, z obowiązującym od przyszłego weekendu rozkładem jazdy, są dostępne na peronach i dworcach oraz w...

06.10.2016

Lis i borsuk w kolejowej fotopułapce

Ponad 50 km linii kolejowych i ponad 15 tys. śladów obecności dzikich zwierząt – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. sprawdzały wpływ linii kolejowych na zwierzęta w północno- zachodniej Polsce. Zarządca infrastruktury podczas planowania inwestycji dba o skuteczną ochronę środowiska. Szczególnym monitoringiem objęte są linie kolejowe przecinające kluczowe korytarze migracyjne zwierząt oraz rezerwaty...

05.10.2016

Gdańsk Główny – nowoczesna obsługa podróżnych

60 milionów złotych przeznaczą PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na przebudowę peronów i przejść podziemnych na stacji Gdańsk Główny. Stacja będzie funkcjonalna, w pełni wyposażona i dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Rozpoczęcie modernizacji przewidziane jest w drugiej połowie przyszłego roku.